شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲

اداره رفاه :

کارکنان واحد رفاه:

مسئول رفاه: آقای کهزاد جوادی فر :داخلی۲۱۴۵

کارشناس رفاه: خانم اعظم نقاشیان :داخلی ۲۰۹۸
***ادرس و شماره تماس:سمنان
میدان معلم-بلواربسیج ستاد مرکزی دانشگاه معاونت دانشجویی فرهنگی

شماره تلفن :۳۳۴۴۱۰۲۱- ۳۳۴۴۱۰۲۲

کمک کارشناس رفاه: خانم سکینه رستمیان

- آدرس و شماره تماس: سمنان کیلومتر ۵ جاده دامغان مجتمع اموزشی دانشگاه

شماره تلفن و فاکس: ۳۳۶۵۴۲۱۷

واحد وام‌ها :

 ماده (۱): وام‌های صندوق به دانشجویان متقاضی به‌شرط دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری و ثبت‌ نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (دانشجویان نیمسال آخر با حداقل نصف واحدهای مورد لزوم) قابل پرداخت است.

تبصره: به دانشجویانی که فاقد کد مرکزی باشند هیچ‌گونه وامی پرداخت نمی‌شود.

 • ماده (۳): اعطای هرگونه وام و تسهیلات (خوابگاه و غیره) قبل اخذ سند تعهد محضری شماره یک ممنوع است.
 • ماده (۴): بازپرداخت کلیه وام‌های پرداختی (شامل ودیعه مسکن نمی‌گردد) به دانشجویان گروه پزشکی واجد شرایط اعم از روزانه، شبانه، حقوق‌بگیر ... به بعد از فراغت از تحصیل موکول می‌شود.
 • ماده (۵): دانشجویانی که به هر دلیل از وام‌های اعطایی صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده‌اند ولی پرداخت وام به آنان ممنوع بوده، مکلف هستند مبالغ دریافتی را به‌صورت یکجا به صندوق رفاه بازپرداخت نماید. بدیهی است، ادامه پرداخت وام به این دانشجویان پس از احراز شرایط دریافت وام منوط به پرداخت کامل وام‌های یادشده است.
 • ماده (۷): پرداخت هرگونه وام به دانشجویان مقاطع ناپیوسته منوط به تعیین تکلیف بدهی مقاطع قبلی آنان است.

تبصره: این قبیل دانشجویان بایستی بدهی قبلی خود را بر اساس تقسیط و فیش‌های دریافت شده در سررسید مقرر پرداخت نمایند و یا در صورت تمایل بدهی خود را موکول به اتمام مقطع جدید نمایند که برای موکول کردن اقدامات مشروحه ذیل الزامی است:

 • الف دریافت گواهی اشتغال به تحصیل جدید از امور آموزشی  دانشگاه
 • ب تحویل تعهد محضری جهت مقطع جدید ( نمونه فرم از واحد رفاه تهیه شود)
 • ج گواهی اشتغال و کپی تعهد محضری بانضمام درخواست جهت موکول شدن بدهی مقطع قبلی به صندوق رفاه دانشجویان تهران ارسال گردد. ( اصل تعهد محضری تحویل واحد رفاه شود)
 • ماده (۸): پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بلامانع است و دانشجوی میهمان می‌بایست از طریق دانشگاه مقیم (اصلی) درخواست وام نمایند.
 • ماده (۹): وام تحصیلی و ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها (طبق شیوه ‌نامه تشویق دانشجویانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغی طی نامه شماره ۱۱۹۶۹/۳۱ مورخ ۱۵/۵/۸۰ در صورت درخواست به تشخیص صندوق رفاه دانشجویان حداکثر تا سه برابر قابل‌افزایش است).

 

وام تحصیلی و مسکن:

 • ماده (۱۰): وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه ۱.۹۰۰.۰۰۰ریال و دانشجویان متأهل ماهیانه ۴.۲۵۰.۰۰۰ریال.

تبصره ۱: به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند ۵۰۰/۰۰۰ریال حق اولاد تعلق می‌گیرد (حداکثر تا ۳ فرزند).

تبصره ۲: دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، ازکارافتادگی همسر یا متارکه، فرزند یا فرزندانشان را تحت تکفل دارند، با اسناد و مدارک قانونی می‌توانند از حق اولاد نیز بهره‌مند شوند.

 • ماده (۱۳): وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و دانشجویان متأهل ماهیانه۳.۰۰۰.۰۰۰ریال است.
 • ماده (۱۴): وام مسکن صرفاً به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه‌های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره‌نامه مورد تأیید(رسمی ودارای کد رهگیری) ارائه نمایند با رعایت سایر ضوابط پرداخت می‌گردد.

تبصره: دانشجویان واجد شرایط روزانه می‌توانند در هر نیمسال تحصیلی و دو ماه در تابستان وام تحصیلی و مسکن در صورت وجود اعتبارات لازم دریافت نمایند.

 • ماده (۱۷): مدت استفاده از وام‌های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر است:

*-کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته:    حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی

*-دوره کارشناسی پیوسته:                                   حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی

*-دوره دکترای عمومی:                                     حداکثر ۱۴ نیمسال تحصیلی

تبصره ۱: پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان شبانه و دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی که ماده فوق به آن‌ها اشاره نشده، ممنوع است.

تبصره ۲: چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره‌ای از تحصیل از وام استفاده ننماید مدت مذکور جزء دوره مندرج در ماده ۱۷ محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می‌تواند استفاده نماید.

 • ماده (۱۸): پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و با دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع است.

پرداخت سایر وام‌ها با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

ماده (۱۹): به وام‌های تحصیلی و مسکن ۴% کارمزد تعلق می‌گیرد.

 


وام بنیادعلوی :

دستور العمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی

بنیاد علوی در حمایت از دانشجویان محروم مستعد و متعهد

فصل اول- کلیات

ماده(۱): تعریف: اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل به شرح زیر می باشد:

 • وزارت: وزارت بهداشت درملن و آموزش پزشکی
 • بنیاد: بنیاد علوی
 • صندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه: دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی
 • دانشجویان: دانشجویان دوره روزانه و شبانه شاغل به تحصیل در رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی {به استثناء پردیس خودگردان (بین الملل)}
 • معاونت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی
 • نرم افزار: نرم افزار سیستم یکپارچه امور رفاهی دانشجویان بنیاد علوی
 • وام: وام بنیاد علوی

ماده(۲): وام دانشجویان متقاضی، مروط به دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا بودن اولویت نیاز مالی و دو شرط ذیل قابل پرداخت است.

 1. بالا بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم دانشجو ( ضریب محرومیت ۵ به بالا)
 2. معدل ۱۴ در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 

تبصره ۱- وام به دانشجویی تعلق می گیرد که تمتمی شرایط یک و دو بالا را داشته باشد به همراه یکی از شرایط ماده ۷

ماده(۳): اعطای وام تنها پس از اخذ نامه کسر حقوق از ضامن دانشجو و اسکن آن در نرم افزار مجاز می باشد.

تبصره۲- جهت ضمانت وام بنیاد نامه کسر از حقوق کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشسته دستگاههی دولتی پذیرفته می شود.

تبصره۳- در نامه کسر از حقوق به عنوان تضمین می بایست، عنوان نامه به بنیاد علوی زده شود.

ماده (۴): در خواست وام با تائید معاونت دانشگاه معتبر خواهد بود.

ماده (۵): پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بلامانع است، دانشجویان میهمان نیز باید از طریق دانشگاه مبداء در خواست وام نمایند.

ماده (۶): دانشجویانی که به هر دلیل از وام های اعطایی استفاده نموده اند، ولی پرداخت وام به آنان مجاز نبوده، مکلف هستند مبالغ دریافتی را بصورت یکجا به امور رفاهی دانشجویان بنیاد علوی باز پرداخت نمایند.

فصل دوم-  شرایط وام بنیاد علوی

ماده (۷): دانشجویان حائز یکی از شرایط ذیل با تایید مراجع ذیربط به همراه تمامی شرایط ماده (۲) در اولویت دریافت وام بنیاد علوی می باشند.

 • نفران اول تا سوم مسابقات قرانی دانشگاههای کشور
 • نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی
 • بسیجی فعال با تائید ارگانهی ذیربط
 • رزمنده( حداقل ۶ ماه حضور در جبهه)
 • همسر و فرزند رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه
 • آزاده
 • همسر و فرزند آزاده
 • جانباز (حداقل ۵۰% جانبازی)
 • همسر و فرزند جانباز با ۵۰% جانبازی
 • همسر و فرزند شهید
 • موارد خاص با تلئید ریاست محترم بنیاد مستضعفان و مدیر عامل بنیاد علوی

ماده (۸): دانشگاهها می بایست، ضمن رعایت ضوابط مندرج در فصل اول، لیست دانشجویان واجد شرایط را در نرم افزار صندوق ایجاد و کل لیست را در یک نسخه چاپ و به انضمام نامه پوششی ارجاع و ارسال نمایتد.

فصل سوم- مبلغ وام و مدت زمان استفاده از وام بنیاد علوی

ماده (۹): مبلغ وام تحصیلی:

دانشجویان مجرد هر ترم ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دانشجویان متاهل هر ترم ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ماده (۱۰): مدت استفاده از وام برای دانشجویان براساس مقطع تحصیلی به شرح ذیا می باشد:

 • مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی
 • مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی
 • مقطع دکترای حرفه ای حداکثر ۱۴ نیمسال تحصیلی
 • دکترای تخصصی وتخصص حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی

 

فصل چهارم- باز پرداخت

ماده (۱۱): بازپرداخت وام بنیاد علوی شش ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت اقساط (حداکثر تعداد اقساط برای کلیه دانش آموختگان بیست قسط و حداقل هر قسط یک میلیون ریال ) می باشد.

تبصره ۴: در خصوص باز پرداخت دانشجویانی که در مفاطع بالاتر پذیرفته می شوند مطابق دستورالعمل نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عمل خواهد شد.

ماده (۱۲): امور دانشجویی دانشگاه می بایست هرگونه تغییر در وضعیت دانشجو اعم از اخراجی، ترک تحصیل انصرافی، انتقالی، میهمان و فراغت از تحصیل  را با رعایت ضوابط پداخت و در قالب فرم های میزان بدهی در نرم افزار ثبت نماید. لازم به ذکر است اگر دانشجو در سال های متفاوت در یک دانشگاه میهمان بود مقاطع میهمانی جداگانه ایجاد و اعلام گردد. چنانچه دانش آموخته در یک مقطع در چند دانشگاه بوده باشد بایستی قبل از صدور فرم میزان بدهی، پیگیری لازم در زمینه تکمیل پایان تحصیل آن مقطع توسط دانشگاه صورت پذیرد.

ماده (۱۳): اقلام اطلاعاتی در فرم مربوط به نامه کسر از حقوق/ آدرس پستی، تلفن ثابت و همراه و در صورت وجود آدرس الکترونیکی ضامن در پرونده دانشجویان تکمیل گردد، نامه کسر از حقوق و فرم میزان بدهی در نرم افزار اسکن گردد.

ماده (۱۴): اگر دانشجو در مقاطع یکسان دو پرونده در یک دانشگاه داشته باشد( مثال پرونده انتقالی و فارغ التحصیلی در یک دانشگاه) در زمان ثبت پایان تحصیل کلیه اطلاعات پرداختی در جمع آوری اطلاعات جمع می گردد.

این دستور العمل مشتمل بر ۴ فصل و ۱۴ ماده و ۴ تبصره تنظیم و از تاریخ ۲۰/۸/۹۴ قابل اجراست.

 

 وام ضروری:

 • ماده (۲۰): وام ضروری به دانشجویان دوره‌های روزانه که درنتیجه رویدادهای مواجه با مشکل مالی می‌شوند، پس از یک سال از شروع تحصیل و رعایت فاصله ۱۲ ماه یک نوبت به شرح ذیل وام ضروری پرداخت می‌شود.

- مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته                             ۱۰/۰۰۰/۰۰۰

- مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته     مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

             - مقطع دکتری عمومی                                                          مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 - مقاطع  دکتری تخصصی (PHD)و تخصص (دستیاران) مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

 • ماده (۳۰): به دانشجویان واجد شرایط زیر؛علاوه بروام ضروری ماده۲۰ تا دو برابر مبلغ پایه( ۵۰۰۰۰۰۰ ریال )  پرداخت می‌گردد.
 • نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیاد ورزشی وپژوهشی دانشگاه‌های کشور
 • نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بین‌المللی و جهانی دانشجویی
 • نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه‌های کشور
 • نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین‌المللی
 • نفرات اول تا سوم امتحانات جامع کارورزی  و علوم پایه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
   
 • دانشجویان حادثه‌دیده در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و ...) که در یکی از دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آن‌ها در زلزله خسارت دیده باشند.
 • دانشجویان حادثه‌دیده در سوانح و تصادفات.
 • دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه.
 • دانشجویانی که عازم سفر حج و زیارت عتبات عالیات می‌باشند یک نوبت وام ضروری به میزان ۷۰۰۰۰۰۰ ریال برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می گردد .
 • ماده (۳۱): به وام‌های ضروری ۴% کارمزد تعلق می‌گیرد.

 

ودیعه مسکن:

 • ماده (۳۲): ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه‌های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره‌نامه مورد تأیید و رسمی دارای کد رهگیری ارائه نمایند، بعد از گذشت حداقل یک نیمسال از شروع تحصیل و فقط برای یک‌بار در طول تحصیل تعلق   می‌گیرد.
 • ماده (۳۳): به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه‌ای به‌شرط داشتن میانگین معدل حداقل ۱۲ ودیعه مسکن پرداخت می‌گردد.
 • دکتری حرفه‌ای به‌شرط داشتن میانگین معدل حداقل ۱۲ ودیعه مسکن پرداخت می‌گردد.
 • ماده (۳۴): به دستیاران تخصصی و PHDو کارشناسی ارشد بلافاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت می‌گردد.
 • ماده (۳۵): ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی حداکثر ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای دانشجویان مقاطع تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دستیاران تخصصی) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
 • ماده (۳۶): به ودیعه مسکن پرداختی ۴% کارمزد تعلق می‌گیرد.
 • ماده (۳۸): مبلغ پیش‌پرداخت و تاریخ قرارداد تمدید شده و مدت اجاره با توجه به اجاره‌نامه و بازدید در برگ رؤیت از محل اسکان دانشجو و رایانه ثبت گردد.

تبصره ۱: وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش‌پرداخت مندرج در اجاره‌نامه نخواهد بود.

تبصره ۲: به دانشجویان که وجهی بابتپیش‌پرداخت اجاره ‌بها پرداخت ننموده‌اند ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۳‌: درصورتی‌که زوجین دانشجو باشند به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد.

 • ماده (۳۹): به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می‌نمایند ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.
 • ماده (۴۰): دانشجویانی که متارکه می‌نمایند ملزم به استرداد ودیعه مسکن دریافتی  می‌باشند.
 • ماده (۴۲): به دانشجویان میهمان ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.
 • ماده (۴۳): منزل اجاره‌ای می‌بایست در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیه‌ای محل تحصیل که قابل تردد هستند باشند.
 • ماده (۴۴): دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده‌اند، چنانچه فارغ‌التحصیل شده و یا مدت اجاره آنان پایان‌یافته و منزل اجاره‌ای را تخلیه می‌نمایند باید میزان ودیعه دریافتی را عیناً واریز نمایند.

 ودیعه مسکن نخبگان:
*هدف :به منظور حمایت ازنخبگان و استعداد های برتر؛حائزین مشمول جوایز علمی و تحصیلی بنیادبا همکاری صندوق اقدام به اعطای ویعه مسکن به صورت قرض الحسنه می نماید.
*این وام به نخبگان دارای معرفی نامه از بنیاد که ساکن خوابگاه نباشندوبه شرط اجاره مسکن پرداخت می شود..
***میزان و شرایط پراخت وام
*دانشجوی واجد شرایط با معرفی نامه رسمی از صندوق به معاونت معرفی می گردد.
*مبلغ ودیعه مسکن بر اساس تشخیص و معرفی بنیاد می باشد.

*دانشجوی نخبه فاقدخوابگاه که مسکن اجاره ای در اختیار دارد؛می توانداز وام بیمه مسکن نخبگان فقط یک بار در طول تحصیل استفاده نماید.
*منزل اجاره ای باید در شهر محل تحصیل باشد.
*ویعه مسکن پرداختی تا سقف اعلام شده قابل پرداخت بوده و باید مبلغ ودیعه مسکن مندرج در اجاره نامه معادل سقف وام ودیعه مسکن یا بیشتر از ان باشد.

*دریافت همزمان وام وودیعه مسکن نخبگان وسایر وام های صندوق بلا مانع است./

وام بیمه:

 • ماده (۴۷):  دانشجویان در صورتی که فاقد هر گونه پوشش بیمه سلامت هستند می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان بیمه سلامت به آدرس

 (salamat.ir   WWW.bime ) به صورت رایگان ثبت نام نمائید و از مزایای بیمه پایه بهره مند گردند .

 

دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه به‌منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و معیشتی دانشجویان ممتاز و نمونه این دستورالعمل به شرح مواد زیر تدوین گردیده است:

 • ماده ۱- تعاریف

الف) دانشجوی ممتاز باید حائز یکی از شرایط زیر باشد:

 • الف-۱) برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.
 • الف-۲) برگزیدگان رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد ، دکتری تخصصی با معرفی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی ، دارو سازی و دندانپزشکی  
 • الف-۳) برگزیدگان جشنواره خوارزمی با تأیید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران.
 • الف ۴ ) دارندگان مدال المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تائید وزارت
 • الف ۵) مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه .
 • تبصره : از سرانه وام تحصیلی و ضروری میزان ۴ % کارمزد کسر می گردد .
 • ب) دانشجوی نمونه: دانشجوی نمونه کشوری، دانشجویی است که (طبق شیوه‌ نامه تشویق دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغیه طی نامه شماره ۱۱۹۶۹/۱۱ مورخ ۱۵/۵/۸۰ توسط ستاد تشویق دانشجوی نمونه وزارت متبوع به‌صورت کشوری (موضوع آیین‌نامه مذکور) انتخاب و هرساله معرفی می‌شود.
 • ماده ۲- شرایط عمومی و آموزشی وام‌گیرندگان
 • الف) مطابق با فصل اول دستورالعمل اجرایی استفاده از وام‌ها.
 • ب) دانشجویان ممتاز بعد از یک نیمسال تحصیلی می‌توانند درخواست وام نمایند.
 • ج) داشتن معدل ۱۷ در زمان ارائه درخواست وام برای دانشجویان ممتاز ضروری است.
 • ماده ۳- مبلغ و نوع و نحوه پرداخت تسهیلات رفاهی

الف) وام تحصیلی:

 • وام تحصیلی سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

ب) وام ضروری:

 • وام ضروری سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط تعلق می‌گیرد.
 • تبصره : از سرانه وام تحصیلی و ضروری میزان ۴ % کارمزد کسر می گردد .

 

 

دستورالعمل اعطای کمک خاص به دانشجویان :

       به‌منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و معیشتی دانشجویانی که در اثر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و ...) حادثه و بیماری دچار خسارت و مشکلاتی می‌گردند و یا حائز شرایط خاص می‌باشند، این دستورالعمل تدوین گردیده است.

 • ماده ۱- تعریف دانشجوی واجد شرایط کمک خاص

کمک مذکور به دانشجویان حائز شرایط زیر تعلق می‌گیرد.

الف) دانشجویان حادثه‌دیده در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و ...)

ب) دانشجویان حادثه‌دیده در سوانح و تصادفات

ج) دانشجویان مبتلابه بیماری‌های خاص و پرهزینه

د) سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان

 • ماده ۲- میزان کمک‌هزینه

به دانشجویان فوق‌الذکر یک نوبت حداکثر به میزان ۵۰۰۰۰۰۰ریال کمک بلاعوض تعلق می‌گیرد.

 

دستورالعمل نحوه پرداخت وام (شهریه) به دانشجویان از محل بند «ر» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و جزء «ج» بند ۱۱ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور:

     به‌منظور فراهم آوردن و نظام‌مند کردن اجرای قانون بودجه کل کشور مبنی بر پرداخت وام شهریه به دانشجویانی که برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه می‌باشند این دستورالعمل تدوین گردیده است.

ماده ۱- دانشجویانی که در آزمون سراسری سامان سنجش و آزمون‌های مورد تأیید وزارت در همه مقاطع پذیرفته شده یا می‌شوند و برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه می‌باشند در چارچوب این دستورالعمل از مزایای مربوطه بهره‌مند می‌گردند. و مجاز به استفاده از سایرتسهیلات صندوق نمی باشد و در صورت استفاده از خوابگاه موظف به پرداخت نقدی می باشند .

 • ماده ۲- شرایط عمومی وام‌گیرندگان

۱-۲- دارا بودن اولویت نیاز مالی

۲-۲- سپردن تعهد محضریبا ضامن معتبر قبل از دریافت وام

 • ماده ۳- شرایط آموزشی

۲-۳- ثبت‌نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (به‌عنوان دانشجوی تمام‌وقت)

۳-۳- دانشجو در سنوات مجاز تحصیل می‌تواند درخواست وام نماید.

وام شهریه:

 • ماده ۴- مبلغ وام ( سقف وام قابل‌اعطا به‌تناسب شهریه و هزینه‌های هر مقطع به شرح ذیل است:
 • ۱-۴- دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در چهار نوبت، هر نوبت حداکثر مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
 • ۲-۴- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته مبلغ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هشت نوبت  هر نوبت، حداکثر مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
 • ۳-۴- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در چهار نوبت هر نوبت حداکثر مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال 
 • ۴-۴- دانشجویان دوره دکتری تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هشت نوبت هر نوبت حداکثر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • ۵- ۴ - دانشجویان تخصصی دولتی (آزاد) مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در پنج نوبت هر نوبت حداکثر مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

 

تبصره ۱: وام به حسابی که آموزش دانشگاه اعلام می‌نماید بابت شهریه دانشجو واریز می‌گردد.

تبصره ۲: دانش‌آموختگانی که از وام شهریه استفاده می‌کنند موظف  به بازپرداخت اصل و کارمزد وام دریافتی می‌باشند. ( از سرانه وام شهریه میزان ۴ % کارمزد کسر می گردد )

تبصره ۳: دانشجویانی که مشمول دریافت وام شهریه می‌باشند از هیچ‌گونه وام دیگری نمی‌توانند استفاده نمایند.

شرایط بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات دریافتی

 • کلیه دانشجویان می‌بایست قبل از استفاده از هرگونه وام و یا خوابگاه سند تعهد محضری وزارت متبوعه را در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی در سطح کشور تنظیم و مفاد آن را به‌دقت مطالعه و تحویل معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نمایند.
 • کلیه دانشجویان می‌بایست در هنگام فراغت از تحصیل، اوراق بازپرداخت را از دانشگاه محل تحصیل دریافت و حداکثر ۶ ماه بعد از فراغت از تحصیل و با توجه به سررسید تعیین‌شده در هر یک از اوراق اقدام به پرداخت مبلغ مندرج در آن نمایند.
 • دانش‌آموختگانی که مبلغ مندرج هر یک از اوراق را با تأخیر پرداخت و یا از پرداخت آن استنکاف ورزند مشمول جریمه برابر مقررات می‌گردند.
 • دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یک جای کل مبلغ دریافتی به صندوق رفاه دانشجویان می‌باشند
 •  دانش‌آموختگان متقاضی ادامه تحصیل درصورتی‌که حداکثر ۶ ماه بعد از فراغت یا اتمام سربازی و یا حین بازپرداخت منظم بدهی‌های خویش در مقطع بعدی پذیرفته شوند  می‌توانند با سپردن تضمین کافی بازپرداخت بدهی‌های خویش را به بعد از اتمام تحصیل در مقطع جدید موکول نمایند.

 

واحد پذیرش و ثبت‌نام :

۱ تنظیم و تکمیل پرونده دانشجویی توسط دانشجو

۲ دریافت نمونه فرم تعهد محضری توسط دانشجویان جهت تنظیم در دفاتر ثبت و اسناد با مدارک مربوطه و تحویل به واحد رفاه در زمان مقرر.

تبصره: در صورت اسکان در خوابگاه و تقاضای وام‌های دانشجویی ارائه تعهد محضری الزامی است.

۳ بررسی وضعیت بیمه دانشجویان.

۴ در صورت استفاده از وام‌های دانشجویی تحویل فرم مربوطه مربوط به دانشجویان جهت افتتاح حساب در بانک تجارت ( واقع در میدان معلم شعبه باغ فردوس) و ارائه شماره‌حساب به واحد رفاه.

۵ اخذ مدرک موردنیاز ( کپی شناسنامه صفحه اول و دوم کپی کارت ملی یک قطعه عکس ).

۶- کلیه درخواست تسهیلات و وام های دانشجویی از طریق پرتال تسهیلات دانشجویی انجام می گردد که از دو طریق به شرح زیر  قابل دسترسی می باشد .

الف سایت دانشگاه معاونت دانشجویی -  پرتال تسهیلات دانشجویی

ب- از طریق آدرس :

http://portal. Srd.ir/longin.asp  x  univ  = ۱۳۶

 

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.