وزیر بهداشت با بیان اینکه اقدامات مهم و ویژه دولت منحصر به حوزه های سلامت و سیاست خارجی نیست، گفت: در حوزه کشاورزی خدمات کم نظیری انجام شده به عنوان نمونه خودکفایی در گندم، در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی است و دولت با پرداخت 8 هزار میلیارد تومان، باعث بی نیاز شدن کشور از واردات گندم شد در حالی که می توانست گندم را به کشور وارد کند اما دولت و مقام معظم رهبری، اعتقاد ویژه ای به اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور دارند.

دکتر هاشمی با اشاره به تلاش های انجام شده در حوزه نیرو و آب، اظهار داشت: در حوادث اخیر استان خوزستان شاهد بودیم که هزاران نفر از پرسنل وزارت نیرو به صورت جهادی و شبانه روز برای رفع مشکلات مردم تلاش می کنند تا دیگر این اتفاقات تکرار نشود.

وزیر بهداشت گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم روزی به صورت خصوصی در مورد وضعیت نامناسب آب آشامیدنی در بخشی از تهران با رییس جمهور صحبت کردم و ایشان گفت که در مورد سلامت مردم، هیچ چیزی را پنهان نکنید و اگر لازم باشد باید برای مردم آن منطقه آب معدنی تهیه شود که خوشبختانه با راه اندازی سد، وضعیت آب آشامیدنی بهبود یافت و یا در استان خراسان رضوی به بیش از 500 روستای فاقد آب آشامیدنی، آب رسانی شد.

دکتر هاشمی حوزه نفت و انرژی را یکی از موفق ترین حوزه های عملکرد دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: با تلاش فراوان تولید نفت ایران که به کمتر از 900 هزار بشکه کاهش یافته بود به حدود 3 میلیون بشکه رسید و قیمت آن هم کمی افزایش یافت که البته این مقدار هم کافی نیست و باید مشتری های گذشته نفت ایران را دوباره جذب کنیم.