یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰

با انتشار رتبه بندی سال ۹۵؛

دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی برتر کشور معرفی شدند/ دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان و شیراز در صدر

رتبه بندی دانشگاه

نتایج رتبه بندی سال ۹۵ - ۹۴ دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور منتشر شد و دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، هنر اسلامی تبریز، علوم پزشکی تهران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در جمع برترین‌ها قرار گرفتند.

به گزارش مفدا به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه تهران در جمع دانشگاه­های جامع، دانشگاه صنعتی شریف در جمع دانشگاه های صنعتی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز در جمع دانشگاه ­های هنر، دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع دانشگاه­های علوم پزشکی کشور و پژوهشگاه دانشهای بنیادی در جمع پژوهشگاه­ های کشور حائز رتبه نخست شدند.

دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر افزود: گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور برای ششمین سال متوالی دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی را به صورت رسمی بر اساس شاخص ها و معیار های مصوب ششمین نشست فوق العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسلامی رتبه­ بندی کرد.

دهقانی گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ۱۵۹ دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی در کشور را توسط ۲۶ شاخص در قالب ۵ معیار کلی پژوهش ، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات- امکانات و فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی و صنعتی مورد رتبه بندی قرار داده است.

وی اظهار داشت: رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴ با تغییراتی مهم نسبت به سال های گذشته صورت ­پذیرفته است. بخشی از اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی توسط خود دانشگاه ها و موسسات پژوهشی تهیه و از طریق پرسشنامه الکترونیکی در اختیار گروه رتبه بندی قرار می گیرد و در سال ۹۵-۱۳۹۴ برای افزایش دقت و سلامت این دسته از اطلاعات، تعداد مستندات مرتبط با این اطلاعات افزایش یافت به طوری که اطلاعات سال جاری نسبت به سال های گذشته با دقت و حساسیت بیشتری جمع آوری شد.

سرپرست ISC گفت: همچنین در روش شناسی جدید سعی شده است به بعد کیفیت پژوهش که یکی از مهمترین مامویت دانشگاه ها به شمار می­ آید، بیش از پیش توجه شود.

وی افزود: در سال جاری به مقالات پراستناد و داغ نسبت به دیگر مقالات و همچنین مجلاتی که در دسته های با کیفیت تر مانند دسته Q۱ و یا Q۲ قرار گرفته اند وزن های بیشتری اختصاص داده شد. همچنین تولیدات علمی دانشگاه ها با نوع Article، Note،Review و Letter با ضریب بیشتری نسبت به دیگر انواع لحاظ شده اند.

دهقانی افزود: اطلاعات مربوط به تعداد کتاب های تهیه شده اعضای هیئت علمی و نیز تعداد قراردادهای دانشگاه ها و تعداد مقالات مشترک بین المللی نیز از دیگر شاخص هایی هستند که در سال جاری در جمع شاخص های رتبه بندی ISC  قرار گرفته اند.

وی گفت: در سال ۹۵-۱۳۹۴ علاوه بر تولیدات علمی دانشگاه ها در وب.آو.ساینس، تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) نیز در رتبه بندی لحاظ شده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۹ که رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط ISC آغاز شد هر ساله به تعداد این دانشگاه ها افزوده شده است به نحوی که در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴، تعداد ۱۵۹ دانشگاه و موسسه پژوهشی در رتبه بندی ISC حضور داشته اند که این تعداد نسبت به سال گذشته رشدی بیش از ۱۴ درصد داشته است.

در نمودار زیر تعداد دانشگاه ها و موسسات پژوهشی حاضر در نظام رتبه بندی ملی ISC از سال ۱۳۸۹ تاکنون نمایش داده شده است.

دهقانی گفت: با توجه به ماهیت و فعالیت های متفاوت مراکز آموزشی در کشور و تفاوت بین آنها نتایج در رتبه بندی ISC در پنج  زیرگروه دانشگاه های جامع، دانشگاه های صنعتی، پژوهشگاه ها، دانشگاه های هنر و دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود.

در جدول زیر میزان حضور سالانه دانشگاه ها و موسسات در پنج زیر گروه اشاره شده نمایش داده شده است.

تعداد دانشگاه های حاضر در نظام رتبه بندی ISC

نوع دانشگاه

سال ۹۵-۹۴

سال ۹۴-۹۳

سال ۹۳-۹۲

سال ۹۲-۹۱

سال ۹۱-۹۰

سال ۹۰-۸۹

دانشگاه های جامع

۷۲

۶۳

۵۶

۵۸

۴۶

۴۶

دانشگاه های صنعتی

۲۲

۱۸

۱۴

۱۷

۱۳

۱۳

مراکز پژوهشی

۲۲

۱۹

۱۴

۱۱

۱۲

۹

دانشگاه های هنر

۴

۳

۳

۳

۲

۳

دانشگاه های علوم پزشکی

۳۹

۳۶

۳۱

۳۴

۳۰

۳۰

مجموع

۱۵۹

۱۳۹

۱۱۸

۱۲۳

۱۰۳

۱۰۱

وی گفت: ۷۲ دانشگاه از دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴ حضور داشته اند که این تعداد در سال گذشته ۶۳ مورد بوده است. دانشگاه تهران همچون سال های گذشته رتبه اول را در کشور در بین دانشگاه های جامع به خود اختصاص داده است. دانشگاه های تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه کاشان به ترتیب در جایگاه های دوم تا دهم جدول قرارگرفته اند.

جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر جامع را نمایش می ­دهد.   

۱۰ دانشگاه برتر جامع در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

۱

دانشگاه تهران

۶

دانشگاه شهید بهشتی

۲

دانشگاه تربیت مدرس

۷

دانشگاه اصفهان

۳

دانشگاه شیراز

۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۴

دانشگاه فردوسی مشهد

۹

دانشگاه بوعلی سینا

۵

دانشگاه تبریز

۱۰

دانشگاه کاشان

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: از دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۳۹ دانشگاه در رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفتند و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برترین دانشگاه پزشکی کشور معرفی شد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و علوم پزشکی ایران با قرار گرفتن بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران توانستند در جمع ۱۰ دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور قرار گیرند.

جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر پزشکی در سطح کشور را نمایش می­ دهد.

۱۰ دانشگاه برتر پزشکی در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۳

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۴

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

وی افزود: در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴ در بین ۲۲ دانشگاه صنعتی حاضر در رتبه بندی ISC ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه علم و صنعت توانستند به ترتیب جزو سه دانشگاه برتر صنعتی کشور قرار گیرند. دانشگاه های صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز رتبه های چهارم و پنجم جدول را کسب کردند. در بعد پژوهش نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست را در بین دانشگاه های صنعتی کشور کسب کرد.

جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر صنعتی در سطح کشور را نمایش می دهد.

۱۰ دانشگاه برتر صنعتی در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

۱

دانشگاه صنعتی شریف

۶

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۷

دانشگاه صنعتی شیراز

۳

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸

دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

۵

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

۱۰

دانشگاه صنعتی سهند

دهقانی خاطرنشان کرد: ۲۲ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی کشور در سال ۹۵-۱۳۹۴ مورد رتبه بندی قرار گرفتند که پژوهشگاه دانشهای بنیادی رتبه نخست فهرست را از آن خود کرد و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه رویان، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش و پژوهشگاه مواد و انرژی به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم جدول را به خود اختصاص دادند.

۱۰ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی برتر در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴

رتبه

نام موسسه

رتبه

نام موسسه

۱

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

۶

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۷

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

۳

پژوهشگاه رویان

۸

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

۴

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

۹

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۵

پژوهشگاه مواد و انرژی

۱۰

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در بین دانشگاه های هنر در رتبه بندی ISC دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر شیراز به ترتیب چهاردانشگاه برتر هنر در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴ هستند.

۴ دانشگاه برتر هنر در رتبه بندی سال ۹۵-۱۳۹۴

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

۱

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۳

دانشگاه هنر تهران

۲

دانشگاه هنر اصفهان

۴

دانشگاه هنر شیراز

وی تاکید کرد: در رتبه بندی سال۹۵-۱۳۹۴ علاوه بر انتشار امتیازات کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه ها و موسسات در پنج معیار پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و نهایتا در معیار فعالیت های اجتماعی- اقتصادی بر روی وبگاه جدید گروه رتبه بندی به نشانی ur.isc.gov.ir  نمایش داده شده است.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.