شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۰

اعلام زمان و مکان حوزه های برگزاری آزمون مرحله دانشگاهی قرآن و عترت

حوزه برگزاری آزمون بخش کتبی شهرستان ها -15 اسفندماه 95

ردیف

نام مرکز

محل حوزه آزمون

مسئول هماهنگی

1

آباده طشک

شبکه بهداشت و درمان

سالن اجتماعات

آقای مصطفوی

2

شبکه بهداشت ارسنجان

بیمارستان ارسنجان

حسینیه ثار الله

جنب مرکز سلامت شهری (سینا)

آقای جاویدی

آقای شکوهی صفری

3

شبکه بهداشت استهبان

بیمارستان استهبان

دانشکده پیراپزشکی استهبان

شبکه بهداشت و درمان

سالن اجتماعات امام علی(ع)

آقای مهرانگیز

4

شبکه بهداشت اقلید

بیمارستان اقلید

شبکه بهداشت و درمان

سالن اجتماعات

خانم اسدی

خانم ناصری

5

شبکه بهداشت بوانات

بیمارستان بوانات

شبکه بهداشت و درمان

سالن اجتماعات

خانم کاظمی

آقای دسترنج

6

شبکه بهداشت پاسارگاد

بیمارستان پاسارگاد

بیمارستان امام جعفر صادق(ع)

سالن آموزش

خانم سیروسیان

7

شبکه بهداشت خرمبید

بیمارستان خرمبید

شبکه بهداشت خرمبید

خانم دهقانی

8

دانشکده پیراپزشکی داراب

دانشکده پیراپزشکی داراب

سالن اجتماعات

خانم نامداری

9

شبکه بهداشت داراب

مرکز بهداشت (خیابان پیروزی)

سالن اجتماعات

آقای سائلی

10

بیمارستان داراب

بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)

خانم یزدان پرست

11

شبکه بهداشت زرین دشت

بیمارستان زرین دشت

شبکه بهداشت و درمان

سالن آمفی تئاتر

آقای مرادی

آقای معصومی

12

شبکه بهداشت سپیدان

بیمارستان سپیدان

دانشکده باقرالعلوم سپیدان

بیمارستان امام حسین(ع)

سالن آموزش

خانم ملاحی

13

شبکه بهداشت سروستان

بیمارستان سروستان

بیمارستان شهداء

نمازخانه

آقای رزمجویی

حوزه برگزاری آزمون بخش کتبی شهرستان ها - اسفندماه 95

ردیف

نام مرکز

محل حوزه آزمون

مسئول هماهنگی

14

شبکه بهداشت فراشبند

بیمارستان فراشبند

شبکه بهداشت و درمان

سالن جلسات

آقای فیروزی

آقای میرزاییان

15

شبکه بهداشت فیروز آباد

بیمارستان فیروزآباد

ابتدای بلوار امام حسین (ع)

هنرستان فرزانگان سالن امتحانات

آقای ترابی

آقای نصیری

16

شبکه بهداشت قیر و کارزین

بیمارستان قیر و کارزین

شبکه بهداشت و درمان

سالن شهید موزیری

آقای مهرویان

17

شبکه بهداشت کازرون

بیمارستان کازرون

بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

سالن اجتماعات

آقای حسینی فر

آقای محمدی

18

شبکه بهداشت کامفیروز

حسینه ارشاد شهر خانیمن (خیابان اصلی)

خانم اولیایی

19

شبکه بهداشت کوار

دانشکده علمی کاربردی کوار

دانشکده علمی کاربردی علوم پزشکی ساختمان حافظ

آقای مختارکیا

20

شبکه بهداشت نی ریز

بیمارستان نی ریز

شبکه بهداشت و درمان

آقای آسمند

آقای نجف زاده

21

شبکه بهداشت لامرد

بیمارستان لامرد

دانشکده پرستاری لامرد

شهرستان مهر

شهرستان اشکنان

دانشکده پرستاری ام البنین (س)

طبقه دوم

خانم تقوی

22

شبکه بهداشت مرودشت

بیمارستان مرودشت

مرکز بهداشت

سالن اجتماعات رازی

خانم زارع

23

شبکه بهداشت ممسنی

بیمارستان ممسنی

شهرستان رستم

مرکز بهداشت شهید خواجه

سالن اجتماعات

آقای گودرزی

24

مجتمع آموزش عالی ممسنی

مجتمع آموزش عالی سلامت

سالن اجتماعات

خانم محمدی

25

بیضاء

بلوارامام علی ، جنب مدرسه پسرانه سعید زارع مویدی،سالن آموزش و پرورش

خانم جوکار

26

زرقان

شبکه بهداشت و درمان

سالن آموزش

خانم فرجی

27

خرامه

بیمارستان جوادالائمه (ع)

سالن اندیشه

آقای موسوی

حوزه برگزاری آزمون بخش کتبی شیراز -15 اسفندماه 95

ردیف

نام مرکز

محل حوزه برگزاری آزمون

داوطلبان آزمون

مسئول هماهنگی

1

دانشکده پزشکی

(حوزه مرکزی آزمون)

دانشکده پزشکی

ساختمان شماره 3

سالن امتحانات

دانشجویان

آقای نوح پیشه

اساتید

کارکنان

2

بیمارستان حافظ

بیمارستان حافظ

سالن شهید مدنی

کارکنان

آقای کاظمی

3

بیمارستان حضرت زینب(س)

بیمارستان حضرت زینب

سالن کتابخانه

کارکنان

خانم عیدی زاده

4

دانشکده پرستاری

برج پژوهشی محمدرسول ا...

بیمارستان نمازی

دانشکده پرستاری

کلاس شماره 2

دانشجویان

خانم خالقی

خانم دهقان

اساتید

کارکنان

5

بیمارستان قلب الزهرا (س)

بیمارستان قلب الزهرا

سالن زمردیان

کارکنان

آقای بذله

6

دانشکده داروسازی

دانشکده داروسازی

ساختمان شماره 8

دانشجویان

خانم زارع پور

اساتید

کارکنان

7

بیمارستان علی اصغر(ع)

بیمارستان علی اصغر

سالن یاس

کارکنان

آقای زارع

8

بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

سالن اجتماعات و نمازخانه

اساتید

آقای عبداللهی

کارکنان

9

بیمارستان شوشتری

بیمارستان شوشتری

سالن اجتماعات الزهرا

کارکنان

خانم رمضانی

10

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

سالن امتحانات

دانشجویان

خانم پورحسین

اساتید

کارکنان

11

بیمارستان خلیلی

بیمارستان خلیلی

ساختمان شماره 1

کارکنان

آقای دهقان

اساتید

12

دانشکده تغذیه  و  بهداشت

دانشکده تغذیه  و  بهداشت

سالن آمفی تئاتر

دانشجویان

آقای قانع

خانم فتحی نژاد

اساتید

کارکنان

حوزه برگزاری آزمون بخش کتبی شیراز -15 اسفندماه 95

ردیف

نام مرکز

محل حوزه برگزاری آزمون

داوطلبان آزمون

رابط اداره قرآن

13

دانشکده پیراپزشکی شیراز

دانشکده پیراپزشکی شیراز

سالن بهار

دانشجویان

خانم باقری

خانم زارع

اساتید

کارکنان

14

دانشکده توانبخشی

دانشکده توانبخشی

سالن آمفی تئاتر

دانشجویان

خانم خلوتی

اساتید

کارکنان

15

بیمارستان شهید چمران

بیمارستان شهید چمران

حسینیه

کارکنان

آقای علوی

16

بیمارستان شهید دستغیب

بیمارستان شهید دستغیب

سالن اجتماعات اندیشه

کارکنان

خانم شجاعی

17

بیمارستان امیرالمومنین (ع) صدرا

بیمارستان امیرالمومنین صدرا

سالن کنفرانس

کارکنان

خانم کارگر

18

بیمارستان استاد محرری

بیمارستان استاد محرری

تالار اندیشه

کارکنان

خانم فقیهی زاده

19

بیمارستان شهید رجایی

بیمارستان رجایی

سالن کنفرانس بنان

کارکنان

آقای صبا

20

درمانگاه شهید مطهری

درمانگاه مطهری

طبقه 5 سالن کنفرانس

اساتید

خانم حلیمی

کارکنان

21

واحد خودگردان

دانشگاه پردیس صدرا

واحد خودگردان دانشگاه پردیس صدرا

سالن اجتماعات پردیس شهید دوران

دانشجویان

خانم دلبر

اساتید

کارکنان


توضیحات : سایر مراکز بهداشتی ، درمانی و آموزشی دانشگاه می بایست

 در محل حوزه مرکزی ( دانشکده پزشکی) حضور بهم رسانند.

جدول زمان بندی آزمون بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت  (ع)

ساعت برگزاری

رشته

  9 الی 12 و 14 الی 18

آزمون شفاهی خواهران

(ترتیل – تحقیق – حفظ سوره حدید ، حفظ یک ، پنج ، ده و بیست جزء – حفظ کل )

 14  الی 18

آزمون شفاهی  برادران

(ترتیل – تحقیق – حفظ سوره حدید ، حفظ یک ، پنج ، ده و بیست جزء – حفظ کل )

  11 صبح

یا

16:30 بعدازظهر

آزمون کتبی سوره مبارکه حدید (خواهران و برادران )  

بخش شفاهی: یک شنبه 8 اسفندماه 95

مکان برگزاری: دارالقرآن حرم مطهر حضرت شاهچراغ

ساعت برگزاری

رشته

9:30 الی 10:30

مفاهیم صحیفه سجادیه– آشنایی با سیره معصومین – حفظ موضوعی قرآن کریم

 11 الی 12

مفاهیم نهج البلاغه - آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم – پرسمان قرآنی

13 الی 14

احکام - آشنایی با احادیث اهل بیت

بخش کتبی: یک شنبه 15 اسفندماه 95

مکان برگزاری: در 50 حوزه برگزاری آزمون در استان فارس

آزمون بخش کتبی رأس ساعت مقرر برگزار می گردد و حضور متسابقین آزمون کتبی 15 دقیقه قبل از آزمون الزامی می باشد.

*جهت کسب اطلاع از حوزه های برگزاری آزمون کتبی به سایت معاونت فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایید.

اداره قرآن و عترت دانشگاه

مدیریت تعالی فرهنگی

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.