سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۵

آئین نامه های رفاهی وانواع وام

آیین نامه

آیین نامه نحوه استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب پاییز1393

فصل اول – کلیات

   ماده 1- تعاریف : معانی اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه به شرح زیر می باشد :

  - هیات امنا: هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  - وزارت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

-   صندوق : صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

-   دانشگاه : دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی

  - معاونت : معاونت دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی

-   تسهیلات : انواع وام شامل : تحصیلی ، مسکن ، ضروری ، خرید کالا ، بیمه اعطای کمک خاص و ودیعه مسکن

-   دانشجو : دانشجویان دوره روزانه شاغل به تحصیل در گروه پزشکی و پیراپزشکی

  ماده 2- هدف : صندوق به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های دانشجویان ایرانی مستعد و کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاه ها در چار چوب این آیین نامه تسهیلات پرداخت می نماید .

فصل دوم شرایط عمومی وام گیرندگان

  ماده 3: دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی بر اساس اعلام معاونت

  ماده 4: دارا بودن اولویت نیاز مالی به تشخیص معاونت

  ماده 5: سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر برای باز پرداخت تسهیلات دریافتی

فصل سوم شرایط آموزشی

  ماده 6: ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز طبق مقررات آموزشی دانشجویان نیمسال آخر می توانند با حداقل نصف واحدهای مورد لزوم از تسهیلات مورد نظر بهره مند شوند .

   فصل چهارم انواع و میزان تسهیلات

  الف )) وام تحصیلی و مسکن

  ماده 7: وام تحصیلی در سقف اعتبارات مصوب هیات امنا از شروع سال تحصیلی حداکثر برای مدت 10 ماه در سال و بر اساس مصوبه هیات امنا به   دانشجویان واجدشرایط ، تعلق خواهد گرفت .

  ماده 8: وام مسکن به تناسب منابع موجود به دانشجویان غیر بومی و دانشجویانی که در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارایه می نمایند با رعایت شرایط مندرج در     فصل دوم و سوم این آیین نامه به میزان مصوب هیات امنا ، برای مدت 12 ماه در سال پرداخت می شود .

 ماده 9: پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کننده کمک تحصیلی از محل های دیگر ممنوع است .

  تبصره ) دانشجویانی که در ترم تابستان واحد درسی اختیار می نمایند ، می توانند به مدت 2 ماه علاوه بر مدت مذکور در ماده 7 از وام تحصیلی بهره مند گردند.

  ماده 10: حداکثر سنوات مجاز برای استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر می باشد:

  - دوره کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 4 نیمسال تحصیلی

  - دوره کارشناسی پیوسته    حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

  - دوره دکترای عمومی  حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

  ماده 11: وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه ها متناسب با منابع صندوق حداکثر تا 3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجویان عادی و براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده       دانشجویان ممتاز و نمونه با تشخیص معاونت و تصویب رییس قابل پرداخت می باشد.

  تبصره ) دانشجویان مجاز به بهره مندی از امتیاز ماده (11) عبارتند از :

  - برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری ( با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور )

  - برگزیدگان رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد ، دکتری تخصصی با معرفی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی ، داروسازی و دندانپزشکی

  - دارندگان مدال طلا ، نقره و برنز کشوری از المپیاد های علمی دانش آموزشی ( با معرفی وزارت آموزش و پرورش )

  - رتبه های اول انفرادی کشوری المپیاد علمی دانشجویان کشور با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت .

  - دارندگان مدال طلا از المپیاد های بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تایید وزارت .

  - برگزیدگان حایز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی ، جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی ( در زمینه علوم پزشکی ) با معرفی دبیرخانه  های مربوطه .

  - مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه .

  - دانشجوی نمونه : دانشجوی نمونه کشوری ، دانشجویی است که ( طبق آیین نامه ی انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه ها توسط ستاد انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه ی وزارت ( موضوع آیین نامه مذکور ) انتخاب و هر ساله معرفی می شود.

  ب)) وام ضروری

  ماده 12 : به دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل روبرو می شوند با رعایت شرایط مندرج در فصل دوم و سوم آین آیین نامه و طبق ضوابطی که   توسط صندوق تعیین می شود به میزان مصوب هیات امنا وام ضروری پرداخت می شود

  ماده 13: به دانشجویان نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی / قهرمان ورزشی ) نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی ، نفرات اول تا سوم آزمون های متمرکز جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و دارو ساز دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی ( سیل و زلزله ) سوانح و تصادفات ، مبتلا به بیماریهای خاص و پر هزینه و عازم به عمره مفرده و عتبات عالیات یک نوبت وام ضروری به میزان دو برابر سقف مجاز برای کلیه مقاطع تحصیلی قابل پرداخت می باشد

  ماده 14: وام ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه ها در صورت درخواست حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب هیات امنا براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین دانشجویان ممتاز و نمونه با تشخیص معاونت و تصویب رئیس صندوق قابل پرداخت می باشد .

  ج )) ودیعه مسکن  

  ماده 15 : به دانشجویان متاهل ، حداکثر به میزان مصوب هیات امنا و طبق ضوابطی که توسط صندوق تعیین می گردد برای تهیه مسکن ودیعه مسکن پرداخت می گردد . در زمان فراغت از تحصیل یا ترک منزل اجاره ای و یا به هر دلیل دیگر مبلغ اعطایی تماماً به صندوق مسترد می گردد.

  تبصره 1) دانشجویان دریافت کننده ودیعه مسکن ملزم به ارایه و سپردن سفته به میزان ودیعه دریافتی با ضامن معتبر می باشند که ضوابط آن توسط صندوق تعیین می گردد.

  تبصره 2) در صورتی که زوجین دانشجو باشند به یک نفر ودیعه مسکن تعلق می گیرد .

     ه)) اعطای کمک در موارد خاص به دانشجویان  

  ماده 18: به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های تحصیلی و معیشتی دانشجویانی که در اثر بلایای طبیعی (سیل ، زلزله و ... ) حادثه و بیماری دچار خسارت و مشکلاتی می گردند و یا حایز شرایط خاص می باشند برای یک بار و پس از معرفی معاونت یل معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت و دستور رییس صندوق حداکثر به میزان مصوب هیات امنا به صورت کمک بلا عوض پرداخت می گردد.

  و)) وام خرید کالا

  ماده 19 : به دانشجویانی که متقاضی خرید از فروشگاه الکترونیک صندوق می باشند به میزان مصوب هیات امنا و طبق ضوابط که توسط صندوق تعیین می گردد وام خرید کالا پرداخت می گردد.

فصل پنج : سایر مقررات

  ماده 20: چنانچه دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرم های مربوط به درخواست وام درج نماید بلافاصله پس از اطمینان از موضوع وام او قطع می شود و حسب مورد ، دانشجو موظف به باز پرداخت یک و نیم برابر کلیه دریافت های پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل بر اساس فرم تعهد می باشد .

  ماده 21 : تشخیص اولویت ها و نیاز های دانشجویان به وام و کمک های مذکور و انطباق مصادیق با ضوابط مربوطه ، بر عهده دانشگاه ها می باشد و صندوق بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت خواهد داشت .

    ماده 22 : در صورت لزوم دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه ، توسط صندوق ، تهیه و برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد . نسخه ای از   دستورالعمل ها برای اطلاع هیات امنا در دبیرخانه هیات حفظ و نگهداری می شود

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.