سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۸

آیین نامه

آئین‌نامه شورای هماهنگی تربیت‌بدنی و طب ورزش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده 1- هدف:

با توجه به رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتقاء سطح سلامت جامعه و ضرورت توجه ویژه به مقوله ورزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در حفظ سلامتی افراد، به منظور هماهنگی، تعیین ضوابط لازم و اتخاذ تصمیمات اساسی و کلان در بخش ورزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی، بهره‌مندی مفید و شایسته از ورزش در جهت افزایش سلامت جسمی و روانی دانشجویان و کارکنان، ارتقاء سطح فعالیت‌های علمی، طب ورزش همچنین به منظور هماهنگی فعالیت‌های ورزشی در سطح وزارتخانه و دانشگاه‌های وابسته و پیشگیری از اتلاف منابع و امکانات و استفاده از ظرفیت‌های موجود، شورای هماهنگی ورزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد.

ماده 2- وظایف شورا:

1- تلاش برای گسترش ورزش با مخاطب عمومی.

2- ایجاد هماهنگی‌های لازم با سازمان تربیت‌بدنی، فدراسیون پزشکی ورزشی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط در راستای ارتقاء سلامت آحاد جامعه به طور عموم و ورزشکاران به طور اخص.

3- تصویب طرح‌ها، برنامه‌ها و آئین‌نامه‌های تربیت‌بدنی و ورزش در وزارت متبوع.

4- هماهنگی و پیگیری در خصوص اخذ و هزینه اعتبارات بند ب ماده 117 قانون برنامه توسعه چهارم.

5- ایجاد هماهنگی بین بخشی در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی دانشجویی و کارمندی وزارت متبوع.

6ـ تعیین اولویت و نحوه توسعه و گسترش اماکن ورزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

7 ـ پیشنهاد بودجه برنامه‌های کلان تربیت‌بدنی وزارت متبوع.

8 ـ بررسی و تصویب اعزام تیم‌های ورزشی منتخب دانشجویان علوم پزشکی کشور به مسابقات برون ‌مرزی و برگزاری مسابقات بین‌المللی دانشجویی در داخل کشور.

9 ـ هماهنگی و ارتباط با سازمان تربیت‌بدنی و سایر مراکز ورزشی ذیربط در جهت تعاملات فرابخشی.

10 ـ استماع گزارش سالانه دبیر شورا در مورد عملکرد تربیت‌بدنی وزارت متبوع و تشکیلات وابسته.

ماده 3- اعضاء شورا جمعاً 9 نفر:

1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس)

2- معاون امور دانشجویی و فرهنگی (نائب رئیس)

3- مدیرتربیت‌بدنی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی (دبیر)

4- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی یا نماینده تام‌الاختیار (عضو)

5- معاون سلامت یا نماینده تام‌الاختیار (عضو)

6- معاون آموزشی یا نماینده تام‌الاختیار (عضو)

7- معاون هماهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (عضو)

8- معاون غذا و دارو یا نماینده تام‌الاختیار (عضو)

9- معاون تحقیقات و فنآوری یا نماینده تام‌الاختیار (عضو)

حسب مورد سایر افراد با پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس یا نائب رئیس به جلسه دعوت می‌شوند.

تبصره 1- در صورت معرفی نماینده از سوی معاونت‌ها، ابلاغ نماینده توسط رئیس شورا صادر می‌گردد.

ماده 4-

شورا می‌تواند برای کارشناسی موضوعات، کارگروه‌های مشورتی لازم را با تایید رئیس شورا تشکیل دهد. نظرات این کارگروه‌ها به شورا گزارش می‌شود.

ماده 5- وظایف دبیر شورا:

* دبیر شورا مدیر تربیت‌بدنی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع می‌باشد که وظایف زیر را انجام می‌دهد:

- بررسی و ارائه پیشنهادها و گزارش‌های ارسالی از کمیته‌های مشورتی تخصصی به شورا.

- ارسال دستور جلسه برای اعضاء شورا.

- دعوت از اعضاء شورا برای مشارکت در جلسات عادی و فوق‌العاده.

- تهیه و تنظیم صورت جلسات و ارسال آن برای اعضاء شورا.

- پیگیری مصوبات شورا و گزارش به رئیس.

ماده 6-

شورا در هر سال حداقل چهار جلسه عادی و در صورت لزوم به دستور رییس شورا و یا به پیشنهاد دبیر شورا و یا درخواست کتبی یک سوم اعضاء و تصویب رئیس جلسه فوق‌العاده نیز خواهد داشت.

ماده 7-

شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با 6 رأی موافق (نصف+1) معتبر می‌باشد.

ماده 8-

کلیه مصوبات شورا پس از امضاء وزیر قابل اجرا می باشد.

ماده 9ـ

دبیرخانه شورا در تربیت‌بدنی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع مستقر می‌باشد.

این آئین‌نامه در 9 ماده و 1 تبصره در پنجاه‌وچهارمین جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 20/2/1388 به تصویب رسید و در تاریخ 20/2/1388 توسط مقام محترم وزارت جهت اجرا ابلاغ گردید

آئین نامه ها : آئین نامه مسابقات

آئین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

فهرست مطالب

پیش‌گفتار

بخش 1- کلیات:

- تعریف

ماده 1- نحوه اجرا

ماده 2- انواع مسابقات ورزشی

ماده 3- تاریخ ومحل برگزاری مسابقات

ماده 4- رعایت مقررات ومسؤلیت

بخش 2- شرایط دانشجو برای پذیرش در مسابقات:

ماده 5- شرایط دانشجو

ماده 6- ملیت‌های غیرایرانی

ماده 7- فارغ التحصیلان

بخش 3- عضویت دانشجو در تیم‌های ورزشی دانشگاه / دانشکده:

ماده 8- شرکت در مسابقات سالیانه

ماده 9- دانشجویان میهمان

ماده 10- کارت بیمه ورزشی

بخش 4- شرایط دریافت کارت شرکت در مسابقات:

ماده 11- کارت شرکت در مسابقات

ماده 12- صدور کارت

بخش 5- مقررات شرکت در مسابقات:

ماده 13- مسابقات متمرکز

ماده 14- لباس ورزشی

ماده 15- سرپرست ومربی تیم‌ها

بخش 6- مسؤلان فنی و داوران مسابقات:

ماده 16- کمیته فنی مسابقات

ماده 17- مسئولیت انجمن‌های ورزشی

ماده 18- تعیین داوران مسابقات

ماده 19- کمیته فنی هر رشته

ماده 20 پرداخت حق داوری مسابقات

ماده 21- هزینه‌های شرکت در مسابقات بین‌المللی (برون مرزی)

بخش 7- وظایف و شرایط برگزار کننده (میزبانی):

ماده 22- محل برگزاری مسابقات

ماده 23- شرایط و وظایف میزبان

ماده 24- فراهم نمودن امکانات و تسهیلات توسط میزبان

بخش 8- کمیته انضباطی مسابقات

ماده 25- اعضاء کمیته

ماده 26 شرح وظایف کمیته

تبصره نهایی - آیین‌نامه مصوبه

پیشگفتار:

مسابقه یا پیشتازی یکی از ویژگی‌های انسان است که نوع ورزشی آن از دوره نوجوانی تا میانسالی دارای اهمیت تربیتی، روانی جسمی و اخلاقی است که در تکوین و تعالی شخصیت فرد مؤثر است.

مسابقه ورزشی پاسخی است به تمایلات برتری جویی انسان، فضایی است برای فوران قوای بالندگی انسان و فرصتی است برای شکوفائی، انگیزه جویی برای تحرک بیشتر، اجتماعی شدن، ارج گذاری به فعالیت‌های ورزشی و بالاخره بهره‌گیری از دهها مزایای دیگر.

برای بهره مند شدن از مزایای متعدد مسابقات ورزشی لازم است که آنها در کمال نظم، برطبق ضوابط و قوانین دقیق و مشخص برگزار شوند. بدین منظور آیین‌نامه برگزاری مسابقات قهرمانی دانشجویان علوم پزشکی کشور تنظیم گردیده تا مأخذ عمل قرار گیرد.

بخش 1- کلیات:

تعریف آیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی شامل مقررات و ضوابطی است که به منظور ایجادنظم و اجرای یکسان مسابقات ورزشی تدوین گردیده است.

ماده 1- نحوه اجرا:

مسابقات بر طبق قوانین بین‌المللی هر رشته ورزشی و مقررات فدراسیون‌های ملی و برابر با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رعایت کامل موازین اسلامی (برای مردان وزنان) انجام می‌شود.

ماده 2- انواع مسابقات ورزشی:

در طول سال تحصیلی مسابقات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی، تحت عناوین ذیل از سوی تربیت‌بدنی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و باهمکاری انجمنهای ورزشی ذیربط برگزار می‌گردد.

الف) المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور یک سال برادران و یک سال خواهران

ب) مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشور در رشته‌های مختلف ورزشی

ج) مسابقات منطقه‌ای

د) مسابقات لیگ سراسری (به صورت رفت و برگشت) در دسته اول، دوم و سوم

هـ) مسابقات چند جانبه داخلی و بین‌المللی رسمی و غیر رسمی

ماده 3- تاریخ و محل برگزاری مسابقات:

تاریخ ومحل برگزاری مسابقات در زمان مناسب و بموقع از سوی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت متبوع به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها اعلام می‌شود.

ماده 4- رعایت مقررات و مسؤلیت:

کلیه ورزشکاران و همراهان اعم از سرپرست،‌مربی ، کمک مربی، داور و غیره مؤظف به رعایت مقررات اردو و مسابقات و مفاد این آیین‌نامه می‌باشند و مسئولیت کامل نظم و رفتار دانشجویان هر دانشگاه/دانشکده در طول مسابقات و اردو به عهده سرپرست تیم و سرپرست کل تیم‌های ورزشی آن دانشگاه/ دانشکده می‌باشد.

در صورت عدم رعایت مقررات اردویی و یا سایر تخلفات موارد در کمیته انضباطی مسابقات مطرح و درخصوص مجازات‌های مربوطه تصمیم‌گیری خواهد شد.

بخش 2- شرایط پذیرش دانشجو جهت شرکت در مسابقات:

ماده 5 شرایط دانشجو:

کسانی می‌توانند در مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها شرکت نمایند که بر طبق آیین‌نامه آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشجوی رسمی شناخته شده باشند.

ماده 6- ملیت‌های غیر ایرانی:

شرکت دانشجویان با ملیت‌های غیر ایرانی در مسابقات به شرط دارا بودن شرایط دانشجو در ماده 5 بلامانع است.

ماده 7- فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلان می‌توانند 6 ماه بعد از فراغت از تحصیل خود در مسابقات شرکت نمایند.

تبصره 2- تعیین زمان فارغ التحصیلی برطبق آیین‌نامه‌های مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ( تاریخ مندرج در پرونده دانشگاه‌ها و وزارتخانه)

  

بخش 3- عضویت دانشجو در تیم‌های ورزشی دانشگاه/دانشکده:

ماده 8- شرکت در مسابقات سالیانه:

هر دانشجو حق دارد در هر سال تحصیلی فقط بنام یک دانشگاه /دانشکده در مسابقات رسمی شرکت نماید (از دانشگاه مبدا یا میزبان). دانشجویان شبانه حق شرکت در مسابقه را دارند.

ماده 9- دانشجوی میهمان:

دانشجویان میهمان به شرطی می‌توانند در مسابقات شرکت نمایند که دانشگاه مبداء موافقت خود را به طور کتبی اعلام نماید.

تبصره 1: دانشجویانی که بطور پیوسته مدت 6 ماه دوره بالینی را در دانشگاه مقصد می‌گذرانند، دانشجوی میهمان محسوب می‌شوند.

ماده 10- کارت بیمه ورزشی:

دانشجویی حق شرکت در مسابقات را دارد که از نظر سلامت و تندرستی به تأیید پزشک معتمد دانشگاه مربوطه رسیده باشد. بدیهی است مسئولیت سلامت جسمی دانشجویان شرکت‌کننده به عهده دانشگاه اعزام کننده می‌باشد. دانشجویان شرکت‌کننده در مسابقات می‌بایست حتماً دارای کارت بیمه ورزشی باشند.

بخش 4- شرایط دریافت کارت شرکت در مسابقات:

ماده 11- کارت شرکت در مسابقات:

برای شرکت در مسابقات ورزشی هر دانشجو باید کارت شرکت در مسابقات خود را به مسئول مسابقات ارایه نماید.

  

ماده 12- صدور کارت:

برای صدور کارت شرکت در مسابقات قهرمانی علوم پزشکی، ارایه کارت تحصیلی با برچسب ثبت‌نام ترم در همان سال تحصیلی و ارائه معرفی‌نامه که به تأیید و امضاء معاون آموزش دانشگاه رسیده باشد، الزامی است.

تبصره 1- در صورت مفقود شدن کارت تحصیلی دانشجو، ارایه معرفی نامه رسمی عکس‌دار فقط با امضاء معاون آموزش و ممهور به مهر آموزش دانشگاه قابل قبول است.

تبصره 2- در صورت مفقودشدن کارت شرکت در مسابقات، با درخواست کتبی سرپرست کل کاروان ورزشی دانشگاه/دانشکده ذیربط به دبیرخانه مسابقات کارت المثنی صادر خواهد شد.

تبصره 3- مدت اعتبار کارت شرکت در مسابقات برای همان دوره از مسابقات خواهد بود.

بخش 5- مقررات شرکت در مسابقات:

ماده 13- مسابقات متمرکز:

در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی که به صورت المپیاد یا همزمان در چند رشته ورزشی به صورت متمرکز و در یک مقطع زمانی مشخص برگزار می‌شود، هر دانشجو تنها حق شرکت در یک رشته ورزشی را دارد.

تبصره 1- برگزاری دو یا چند رشته ورزشی که با فاصله زمانی 3 روز یا بیشتر انجام می‌پذیرد بعنوان متمرکز و همزمان محسوب نمی‌شود و دانشجویان می‌توانند حداکثر در یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته ورزشی اجتماعی شرکت نمایند.

ماده 14- لباس ورزشی:

ورزشکاران شرکت کننده یک دانشگاه / دانشکده باید لباس متحدالشکل داشته و در هر رشته ورزشی بر طبق قوانین آن رشته از لباس همرنگ و دارای آرم و شماره استفاده نمایند.( به مقررات فنی هر رشته ورزشی توجه شود)

ماده 15- سرپرست و مربی تیم‌ها:

سرپرست تیم اعزامی باید از اعضاء رسمی دانشگاه مربوطه بوده و مسئولیت کامل دانشجویان در طول اردو و مسابقات به عهده وی می‌باشد.

در مسابقات یک رشته ورزشی یک فرد نمی‌تواند بعنوان مربی از دو دانشگاه معرفی شود. سرپرست و مربی تیم نمی‌تواند در همان رشته ورزشی بعنوان ورزشکار، شرکت کننده باشد و یا بعنوان داور قضاوت کند.

در مسابقاتی که به صورت متمرکز در چند رشته یا المپیاد ورزشی برگزار می‌گردد بایستی هر دانشگاه علاوه بر سرپرست هر تیم، یک نفر بعنوان سرپرست کل کاروان و یک نفر پزشک تعیین و معرفی نماید.

تبصره 1- سرپرست و مربی تیم اعزامی مؤظف است در کلیه مسابقات، تیم خود را همراهی و به وظایف خود عمل نماید.

تبصره 2- هرگونه پیشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه باید فقط از طریق سرپرست کل کاروان ورزشی دانشگاه/دانشکده به مسئولین ذیربط منعکس شود.

تبصره 3- در هر دوره از مسابقات یک فرد نمی‌تواند مربیگری بیش از یک تیم را عهده‌دار باشد.

تبصره 4- در هر دوره از مسابقات یک فرد نمی‌تواند سرپرستی بیش از یک تیم را عهده دار باشد.

بخش 6- مسئولین فنی و داوران مسابقات:

ماده 16- کمیته فنی:

مسئول کمیته فنی مسابقات از طرف اداره کل تعیین و اعضاء نیز توسط مسئول مربوطه به اداره‌کل معرفی می‌گردد.

ماده 17- مسئولیت انجمن ورزشی:

مسئولیت فنی مسابقات هر رشته ورزشی به عهده انجمن ورزشی همان رشته است.

ماده 18- تعیین داوران مسابقات:

انجمن ورزشی هر رشته سرپرست فنی و کادر داوری خود را با هماهنگی فدراسیون مربوطه تعیین نموده و به اداره کل تربیت‌بدنی وزارتخانه معرفی می‌نماید.

ماده 19- کمیته فنی هر رشته:

باتوجه به مقررات هر رشته ورزشی، کمیته فنی از سوی انجمن هر رشته ورزشی برای کنترل و نظارت دقیق بر مسابقات انتخاب خواهد شد.

اعضاء کمیته فنی متشکل از 1- مسئول انجمن 2- سرپرست فنی آن رشته 3- دو نفر از مربیان و یا سرپرستان تیم‌های شرکت کننده 4- نماینده تربیت‌بدنی می‌باشند.

ماده 20- پرداخت حق داوری مسابقات:

حق‌الزحمه عوامل اجرایی و حق داوری مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی بر طبق آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه فدراسیون‌های مربوطه و موافقت اداره کل تربیت‌بدنی وزارتخانه توسط دانشگاه میزبان قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 21- هزینه‌های شرکت در مسابقات بین‌المللی ( برون مرزی):

کلیه هزینه‌های مربوط به شرکت دانشجویان منتخب، مربیان و سرپرستان و داوران در مسابقات جهانی دانشجویان و بین‌المللی رسمی و هرگونه اردوهای تدارکاتی و تهیه وسایل وتجهیزات آنها به عهده اداره کل تربیت‌بدنی وزارتخانه می‌باشد.

بخش 7- وظایف و شرایط برگزار کننده (میزبانی):

ماده 22- محل برگزاری مسابقات:

محل برگزاری مسابقات باتوافق اداره کل تربیت‌بدنی وزارتخانه و دانشگاه متقاضی تعیین میگردد. ضروری است اداره کل تربیت‌بدنی وزارتخانه قبل از موافقت، امکانات و شرایط میزبانی رامورد بررسی قرار دهد. در مسابقات مهم باید حداقل یک ماه قبل از شروع مسابقات از کلیه اماکن وتجهیزات بازدید به عمل آید.

ماده 23- شرایط و وظایف میزبان:

میزبان موظف است تغذیه، محل اسکان، تمرین، مسابقات،‌وسایل ، تجهیزات،‌وسیله ایاب و ذهاب، محل مراسم افتتاح و اختتام، محل جلسات و کلاسهای توجیهی و سایر موارد فنی و اجرایی را در اختیار ورزشکاران، همراهان و برگزار کنندگان مسابقات قرار دهد.

ماده 24- فراهم نمودن امکانات و تسهیلات جنبی توسط میزبان:

میزبان مسابقات موظف است علاوه بر موارد ماده فوق، امکانات و تسهیلات زیر را نیز فراهم نماید:

الف) امور پزشکی

1 ـ ایجاد درمانگاه در محل اردو.

2 ـ تعیین پزشک و پزشکیار جهت پوشش امور درمانی و بهداشتی و مسابقات.

3- پیش‌بینی وسایل کمکهای اولیه در محل مسابقات و اردو.

4- پیش‌بینی چندتخت در بیمارستان.

5- پیش‌بینی وسیله نقلیه موتوری و آمبولانس.

ب) تهیه برنامه غذایی، مقررا ت اردو، برنامه ورود ومراجعت ورزشکاران، تأمین برق اضطراری.

ج - انتشار بولتن روزانه و کلی

د) پیش‌بینی دبیرخانه و اماکن اداری مورد نیاز.

و ) تدارک فعالیت‌های تفریحی و فوق برنامه.

ن) بطورکلی آنچه را که برای برگزاری مناسب مسابقات لازم است پیش‌بینی وتجهیز نماید.

بخش 8- کمیته انضباطی مسابقات:

ماده 25- تشکیل کمیته ا نضباطی:

به منظور حفظ نظم و انضباط اردویی در هر دوره از مسابقات کمیته انضباطی زیر نظر اداره کل تربیت‌بدنی تعیین می‌گردد تا نسبت به تخلفات احتمالی انجام شده از سوی شرکت‌کنندگان در اردواعم از تخلف در شرایط دانشجویی شرکت‌کنندگان، برهم‌زدن نظم و انضباط اردو، عدم رعایت مقررات اردویی و … تصمیم‌گیری نماید.

ماده 26- اعضاء کمیته انضباطی:

کمیته انضباطی با حضور 4 نفر از سرپر ستان کل دانشگاه‌های شرکت‌کننده که از طرف اداره‌کل تربیت‌بدنی تعیین می‌گردند ـ مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه میزبان ـ مسئول کمیته فنی مسابقات و نماینده اداره کل تشکیل می‌گردد.

تبصره نهایی آیین‌نامه مصوبه:

این آیین‌نامه در 9 بخش و 26ماده و 11 تبصره توسط اداره کل تربیت‌بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردیده و برای اجراء به امور تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ می‌گردد.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.