چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲

همکاران مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و راههای ارتباطی


محمد کاظمی
کارشناس امور فوق برنامه

- کارشناس کانون جهادی

- برنامه ریزی وتمهید مقامات لازم برای افزایش علاقمندی و مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی.
- برنامه ریزی ویژه برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی، مسابقات، نمایشگاهها، جلسات سخنرانی و پرسش وپاسخ، همایش های فرهنگی با حضور نخبگان فرهنگی، هنرمندان وصاحب نظران اجتماعی وسیاسی، اردوها و بازدیدها
- برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه وخوابگاه از طریق در دسترس گذاردن منابع مختلف از جمله کتابها، سی دی ها، ونشریات
- هدایت وحمایت وجذب دانشجویان فعال برای تشکیل کانونهای مختلف وایجاد زمینه ای برای آزمودن فضاهای جدید وتجربیات متنوع از جمله در نشریات دانشجویی، طراحی واجرای برنامه های مختلف
- توجه به نیازها وافکار ومطالبات دانشجویان وبرنامه ریزی برای تحقق منطقی آنها
- برگزاری کلاسهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری مورد علاقه وتقاضای دانشجویان
- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت برگزاری اردوهای فرهنگی ، علمی و تفریحی دانشگاهی مطابق با آئین نامه های اجرایی
- نظارت و هماهنگی جهت برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشکده ها
تلفن تماس:31937384

اسماعیل خیری 

-کارشناس بسیج دانشجویی و هماهنگی امورات مربوط به تشکل مذکور با ارائه نقطه نظرات کارشناسی

- کارشناس ستادهای بزرگداشت سوم خرداد/هفته دفاع مقدس/ دهه فجر/ ارتحال حضرت امام خمینی(ره)/اردوی راهیان نور

- برنامه ریزی وتمهید مقامات لازم برای افزایش علاقمندی و مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی.
- برنامه ریزی ویژه برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی، مذهبی، مسابقات، نمایشگاهها، جلسات سخنرانی و پرسش وپاسخ، همایش های فرهنگی با حضور نخبگان فرهنگی، هنرمندان وصاحب نظران اجتماعی وسیاسی، اردوها و بازدیدها
- برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه وخوابگاه از طریق در دسترس گذاردن منابع مختلف از جمله کتابها، سی دی ها، ونشریات
- هدایت وحمایت وجذب دانشجویان فعال برای تشکیل کانونهای مختلف وایجاد زمینه ای برای آزمودن فضاهای جدید وتجربیات متنوع از جمله در نشریات دانشجویی، طراحی واجرای برنامه های مختلف
- توجه به نیازها وافکار ومطالبات دانشجویان وبرنامه ریزی برای تحقق منطقی آنها
- برگزاری کلاسهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری مورد علاقه وتقاضای دانشجویان
- انعکاس تجربیات موفق وگزارش برنامه ها وفعالیتهای مختلف دانشجویی به شکل خبرنامه به نهادهای فرهنگی دانشگاهها
- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت برگزاری اردوهای فرهنگی ، علمی و تفریحی دانشگاهی مطابق با آئین نامه های اجرایی
- نظارت و هماهنگی جهت برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشکده ها
- برنامه ریزی و تهیه مقدمات لازم جهت تشکیل دوره های آموزشی جنبی برای دانشجویان علاقمند
شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزش شغلی مصوب در جهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
شماره تماس :31937227


سعیده محمدی

مدیر سایت خبری مفدا معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
کارشناس امور فوق برنامه
- کارشناس کانون دانشجویی هنرمندان و هماهنگی امورات مربوط به کانون مذکور با ارائه نقطه نظرات کارشناسی
- کارشناس کانون دانشجویی شعر و ادب مولانا و هماهنگی امورات مربوط به کانون مذکور با ارائه نقطه نظرات کارشناسی
- کارشناس جشنواره سراسری فرهنگی و هنری در سه بخش : دانشجویی،کارکنان و اساتید

- برنامه ریزی وتمهید مقامات لازم برای افزایش علاقمندی و مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی.
- برنامه ریزی ویژه برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی، مذهبی، مسابقات، نمایشگاهها، جلسات سخنرانی و پرسش وپاسخ، همایش های فرهنگی با حضور نخبگان فرهنگی، هنرمندان وصاحب نظران اجتماعی وسیاسی، اردوها و بازدیدها
- برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه وخوابگاه از طریق در دسترس گذاردن منابع مختلف از جمله کتابها، سی دی ها، ونشریات
- هدایت وحمایت وجذب دانشجویان فعال برای تشکیل کانونهای مختلف وایجاد زمینه ای برای آزمودن فضاهای جدید وتجربیات متنوع از جمله در نشریات دانشجویی، طراحی واجرای برنامه های مختلف
- توجه به نیازها وافکار ومطالبات دانشجویان وبرنامه ریزی برای تحقق منطقی آنها
- برگزاری کلاسهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری مورد علاقه وتقاضای دانشجویان
- انعکاس تجربیات موفق وگزارش برنامه ها وفعالیتهای مختلف دانشجویی به شکل خبرنامه به نهادهای فرهنگی دانشگاهها
- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت برگزاری اردوهای فرهنگی ، علمی و تفریحی دانشگاهی مطابق با آئین نامه های اجرایی
- نظارت و هماهنگی جهت برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشکده ها
- برنامه ریزی و تهیه مقدمات لازم جهت تشکیل دوره های آموزشی جنبی برای دانشجویان علاقمند
شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزش شغلی مصوب در جهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
شماره تماس :31937189

سجاد کریمی
کارشناس امور فرهنگی

- کارشناس نشریات دانشجویی و کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
- کارشناس جشنواره سراسری نشریات دانشجویی، شناسایی و ترغیب دانشجویان به منظور فعالیت در بخش نشریات
- برنامه ریزی وتمهید مقامات لازم برای افزایش علاقمندی و مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی.
- برنامه ریزی ویژه برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی، مذهبی، مسابقات، نمایشگاهها، جلسات سخنرانی و پرسش وپاسخ، همایش های فرهنگی با حضور نخبگان فرهنگی، هنرمندان وصاحب نظران اجتماعی وسیاسی، اردوها و بازدیدها
- برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه وخوابگاه از طریق در دسترس گذاردن منابع مختلف از جمله کتابها، سی دی ها، ونشریات
- هدایت وحمایت وجذب دانشجویان فعال برای تشکیل کانونهای مختلف وایجاد زمینه ای برای آزمودن فضاهای جدید وتجربیات متنوع از جمله در نشریات دانشجویی، طراحی واجرای برنامه های مختلف
- توجه به نیازها وافکار ومطالبات دانشجویان وبرنامه ریزی برای تحقق منطقی آنها
- برگزاری کلاسهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری مورد علاقه وتقاضای دانشجویان
- انعکاس تجربیات موفق وگزارش برنامه ها وفعالیتهای مختلف دانشجویی به شکل خبرنامه به نهادهای فرهنگی دانشگاهها
- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت برگزاری اردوهای فرهنگی ، علمی و تفریحی دانشگاهی مطابق با آئین نامه های اجرایی
- نظارت و هماهنگی جهت برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشکده ها
- برنامه ریزی و تهیه مقدمات لازم جهت تشکیل دوره های آموزشی جنبی برای دانشجویان علاقمند
شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزش شغلی مصوب در جهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
شماره تماس : 31937384

خانم زهرا آلهوردیان
کارشناس امور  فوق برنامه
- کارشناس کانون هلال احمر و هماهنگی امورات مربوط به کانون مذکور با ارائه نقطه نظرات کارشناسی
- مسئول پایش عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی
- برنامه ریزی وتمهید مقامات لازم برای افزایش علاقمندی و مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی.
- برنامه ریزی ویژه برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی، مسابقات، نمایشگاهها، جلسات سخنرانی و پرسش وپاسخ، همایش های فرهنگی با حضور نخبگان فرهنگی، هنرمندان وصاحب نظران اجتماعی وسیاسی، اردوها و بازدیدها
- برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه وخوابگاه از طریق در دسترس گذاردن منابع مختلف از جمله کتابها، سی دی ها، ونشریات
- توجه به نیازها وافکار ومطالبات دانشجویان وبرنامه ریزی برای تحقق منطقی آنها
- برگزاری کلاسهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری مورد علاقه وتقاضای دانشجویان
- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت برگزاری اردوهای فرهنگی ، علمی و تفریحی دانشگاهی مطابق با آئین نامه های اجرایی
- برنامه ریزی و تهیه مقدمات لازم جهت تشکیل دوره های آموزشی جنبی برای دانشجویان علاقمند
شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزش شغلی مصوب در جهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
شماره تماس : 31937199

خانم ندا مصطفی زاده
کارشناس امور فرهنگی 

- کارشناس تشکل جامعه اسلامی دانشجویان  و هماهنگی امورات مربوط به تشکل مذکور با ارائه نقطه نظرات کارشناسی
- کارشناس کانون محیط زیست  و هماهنگی امورات مربوط به کانون مذکور با ارائه نقطه نظرات کارشناسی

- کارشناس کافه کتاب و هماهنگی امورات مربوط 
- برنامه ریزی وتمهید مقامات لازم برای افزایش علاقمندی و مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی.
- برنامه ریزی ویژه برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی، مسابقات، نمایشگاهها، جلسات سخنرانی و پرسش وپاسخ، همایش های فرهنگی با حضور نخبگان فرهنگی، هنرمندان وصاحب نظران اجتماعی وسیاسی، اردوها و بازدیدها
- برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه وخوابگاه از طریق در دسترس گذاردن منابع مختلف از جمله کتابها، سی دی ها، ونشریات
- توجه به نیازها وافکار ومطالبات دانشجویان وبرنامه ریزی برای تحقق منطقی آنها
- برگزاری کلاسهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری مورد علاقه وتقاضای دانشجویان
- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت برگزاری اردوهای فرهنگی ، علمی و تفریحی دانشگاهی مطابق با آئین نامه های اجرایی
- برنامه ریزی و تهیه مقدمات لازم جهت تشکیل دوره های آموزشی جنبی برای دانشجویان علاقمند
شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزش شغلی مصوب در جهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
شماره تماس : 31937199

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.