چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۵

معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد:

واسپاری ۷۰ ماموریت به دانشگاه های علوم پزشکی

دانشجویان علوم پزشکی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: ۷۰ مأموریت ویژه به مناطق آمایشی علوم پزشکی در قالب حیطه های اولویت دار ملی واسپاری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مفدا از قم، معاونت آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت هفته دولت اهم اقدامات و دستاوردهای این معاونت را در دولت دوازدهم اعلام کرد.

از مهمترین اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم می توان به اضافه شدن ۴ دانشکده، ۲ مجتمع آموزش عالی سلامت و ۳۱ مرکز تحقیقات دانشکده در راستای توسعه حوزه علوم پزشکی اشاره کرد.

تصویب ضوابط آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت به عنوان اولین سند آمایش کشور در شورای انقلاب فرهنگی نیز از دیگر اقدامات مهم معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دریافت جایزه ملی مرکز برتر آموزش مجازی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال ۹۷ از جمله دستاوردهای این معاونت در این دوره بوده است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در راستای اعتلای اخلاق حرفه ای نسبت به راه اندازی کمیته های منطقه ای و دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی  و طراحی و اجرای برنامه های آموزش مهارتی، کوتاه مدت و رشته مقاطع مختلف درحوزه اخلاق حرفه ای با هدف توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیئت علمی اقدام کرده است.

بازنگری ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تصویب ۸ برنامه آموزشی و تصویب ۹ برنامه آموزشی برای دانشجویان بین المللی، راه اندازی مرکز ملی آموزش های مهارتی با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و امضای تفاهم نامه ای با معاونت بهداشت این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای آموزش های جامعه از دیگر اقدامات است.

خلاصه مهمترین فعالیت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم: 

ردیف موضوع اقدامات
۱ وضعیت آموزش علوم پزشکی کشور

۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی دولتی و ۹۰ واحد دانشگاهی غیردولتی
حدود ۱۹۰ هزار نفر دانشجو در حال تحصیل در مراکز دولتی و حدود ۶۰ هزار دانشجو در حال تحصیل در مراکز غیردولتی
حدود  ۱۸ هزار عضو هیئت علمی در مراکز دولتی و حدود ۲ هزار عضو هیئت علمی در مراکز غیردولتی
حدود ۲۵۰ بیمارستان آموزشی در سراسر کشور
بیش از ۱۸۰ انجمن علمی گروه پزشکی
استقرار حدود ۹۰۰ رشته محل کاردانی و کارشناسی علوم پزشکی
استقرار ۶۴ رشته محل دکتری عمومی
استقرار ۶۴۴ رشته محل کارشناسی ارشد علوم پزشکی
استقرار ۳۹۵ رشته محل دکتری تخصصی
استقرار ۱۳۰ رشته محل فوق تخصص و فلوشیپ

۲ کسب مرجعیت علمی

شناسایی حدود ۲۳ حیطه اولویت دار ملی در عرصه سلامت
شناسایی ظرفیتها و توانمندی های دانشگاه ها در هر یک از حیطه ها
اسپاری حیطه های اولویت دار ملی متناسب با ظرفیت مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی در قالب مأموریت های ویژه
راه اندازی مرکز ملی راهبردی آموزش پزشکی و حمایت از بیش از ۶۰۰ طرح پژوهشی با اعتبار حدود ۱۲ میلیارد تومان.
حمایت از مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی تا حد تحقق مرجعیت علمی در حیطه های اولویت دار
اعطاء مجوز رشته مقاطع تحصیلی به مناطق آمایشی متناسب با ماموریت های حوزه آموزش.

۳ بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی بازنگری ساختار دانشگاههای علوم پزشکی متناسب با نیازهای ملی و به  موازات توسعه فناوری و حرکت به سمت دانشگاههای نسل جدید
چابک سازی ساختارهای دانشگاهی در جهت توسعه کارآفرینی و خلق ارزش/ ثروت
امضاء تفاهم نامه با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه کارآفرینی
طراحی و اجرا پودمان کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی مجازی
۴ ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت بازنگری ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تصویب ۸ برنامه آموزشی و تصویب ۹ برنامه آموزشی برای دانشجویان بین المللی
راه اندازی مرکز ملی آموزش های مهارتی با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی
امضای تفاهم نامه با معاونت بهداشتی برای استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای ارتقای آموزش های جامعه
۵ آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت تصویب ضوابط آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت به عنوان اولین سند آمایش کشور در شورای انقلاب فرهنگی
اجرای سند آمایش کشور از ۴ سال پیش آغاز شده و همچنان مبنای توسعه آموزش عالی سلامت خواهد بود.
راه اندازی و توسعه مراکز سنجش منطقه ای، آزمون منطقه ای و  آموزش مهارت های بالینی منطقه ای، در مناطق آمایشی
تربیت نیروی انسانی در مناطق بر اساس، مناطق آمایشی و متناسب با ظرفیت های منطقه ای
برنامه ریزی و اجرا همچنین تمرکززدایی از مرکز به سمت محیط، متناسب با ظرفیت های آمایشی
برنامه ریزی بوردهای تخصصی و فوق تخصصی به صورت منطقه ای و استفاده از ظرفیت مناطق در ارتقای آزمونها
تجمیع دپارتمان های منطقه ای به منظور تجمیع ظرفیت های منطقه ای
۶ توسعه آموزشهای مجازی راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان الگوی عدالت آموزشی و دسترسی یکسان به آموزش عالی سلامت و کاهش هزینه تربیت نیروی انسانی
ارائه حداقل ۲۰ درصد هر کوریکولوم آموزشی به صورت مجازی به منظور کاهش هزینه های تربیت دانشجو
بهره برداری نرم افزار ملی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS یا نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) در سال ۹۷
بهره برداری پروژه طراحی و استقرار نرم افزار MOOCs ملی یا آرمان (سامانه آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین) در سال ۹۷
دریافت جایزه ملی مرکز برتر آموزش مجازی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال ۹۷
۷ بین المللی سازی تحصیل بیش از ۳ هزار دانشجو از ۴۳ کشور جهان، در کشور
راه اندازی سامانهEducation Iran برای معرفی ظرفیت های علمی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و معرفی بیش از ۱۲۰۰ برنامه آموزشی کشور
بررسی و پذیرش حدود ۱۰۰۰ پرونده تقاضای انتقال از خارج به داخل کشور و پذیرش ۷۳۱ مورد
رایزنی با سازمان نظام پزشکی برای صدور شماره نظام پزشکی موقق برای دانشجویان خارجی دوره های تخصصی
۸ اعتباربخشی مراکز آموزشی اعتبار بخشی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستانهای آموزشی در طی سه سال گذشته
انجام  برنامه ریزی برای اعتباربخشی برنامه های آموزشی
۹ ارتقای آزمون های علوم پزشکی

برگزاری حدود ۴۰ آزمون ملی در طول سال ۹۷ در حوزه آموزش
راه اندازی مراکز سنجش منطقه ای در مناطق آمایشی در طول اجرای برنامه تحول
فراهم کردن برگزاری آزمونها به صورت الکترونیک در حوزه علوم پزشکی
تشکیل بوردهای تخصصی و فوق تخصصی منطقه ای در مناطق آمایشی در طول سال ۹۷ با هدف تمرکز زدایی و توانمندسازی مناطق آمایشی
نظارت و هماهنگی برگزاری ۴ دوره آزمون جامع علوم پایه، ۴ دوره آزمون پیش کارورزی و ۵ دوره آزمون صلاحیت بالینی به صورت الکترونیکی
راه اندازی بانک سوال آزمون دستیاری با رعایت کلیه پروتکل های امنیتی در سال ۹۷

۱۰ اعتلای اخلاق حرفه ای راه اندازی کمیته های منطقه ای و دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی
طراحی و اجرای برنامه های آموزش مهارتی، کوتاه مدت و همچنین رشته مقاطع مختلف درحوزه اخلاق حرفه ای با هدف  توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیئت علمی
۱۱ ارتقای زیرساخت های آموزش پزشکی

جذب ۵۲۲۵  عضو هیئت علمی در قالب ۶ دوره فراخوان در دانشگاههای علوم پزشکی در طول اجرای برنامه تحول
راه اندازی ۳۰ پورتال در حوزه آموزش در طی اجرای برنامه تحول
راه اندازی میز خدمت در حوزه معاونت آموزشی به منظور تقویت پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع
تاسیس مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
طراحی و تصویب دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای شامل: پرستاری دیالیز. پرستاری بیماری های گوارش و کبد. مراقبت های حمایتی وتسکینی در بیماران مبتلا به سرطان ویژه پرستاران. مراقبت های حمایتی وتسکینی در بیماران مبتلا به سرطان ویژه پزشکان عمومی

۱۲ توسعه حوزه علوم پزشکی

ایجاد: ۴ دانشکده. ۲ مجتمع آموزش عالی سلامت. ۳۱ مرکز تحقیقات
اجرای ۱۲۹۰۶ برنامه های آموزش مداوم و ایجاد ۱۷ مرکز برگزارکننده دوره های آموزش مداوم
تدوین پیش نویس سند راهبردی نخبگان و استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی
تدوین آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی و برگزاری ۲ دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
برگزاری یک دوره فراخوان جذب هیئت علمی و جذب حدود ۱۳۸۰ متقاضی عضویت در هیئت علمی و جذب ۷۲ نفر سرباز هیئت علمی
جذب ۷۲ نفر سرباز هیئت علمی با تاکید بر دانشگاه‌های کمتر برخوردار
توزیع نیروهای فارغ التحصیل مقطع فوق تخصصی به تعداد بیش از ۲۸۴ نفر جهت انجام تعهدات و توزیع نیروهای دندانپزشکی مقطع تخصصی ۳۰۰ نفر
معرفی ۸۲۵ نفر فارغ التحصیل مقطع PhD و تعداد ۱۹۶ نفر کارشناسی ارشد برای انجام تعهدات
تدوین و تصویب آیین‌نامه تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی
ارزشیابی و اعتباربخشی ۵۹ دانشکده/دانشگاه‌ علوم پزشکی کشور و ۲۱۴ بیمارستان‌ آموزشی و صدور احکام اعتباربخشی
طراحی الگوی نوین ارزشیابی دانشگاهها و موسسات خارج از کشور با توجه به رتبه بندیهای بین المللی
راه اندازی کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی و ایجاد کمیته های متناظر دانشگاهی

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.