اداره مشاوره و سلامت روان

راضیه آقاپور
رئیس اداره مشاوره و سلامت روان
شماره تماس : ۳۲۱۹۰۲۷۱ ۰۱۱ داخلی : ۳۲۵
شرح وظایف

عسگری صلواتی
کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان
شماره تماس : ۳۲۱۹۰۲۷۱ ۰۱۱ داخلی : ۳۲۵

مهدی مرتضوی
کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان
شماره تماس : ۳۲۱۹۰۲۷۱ ۰۱۱ داخلی : ۳۲۵
کلثوم جهانیان
کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان
شماره تماس : ۳۲۱۹۰۲۷۱ ۰۱۱ داخلی : ۳۲۵

مژگان انزائی
کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان
شماره تماس : ۳۲۱۹۰۲۷۱ ۰۱۱ داخلی : ۳۲۵

ایمان حسینی
کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان
شماره تماس : ۳۲۱۹۰۲۷۱ ۰۱۱ داخلی : ۳۲۵

ساعت کاری کارشناسان مشاوره

رئیس اداره مشاوره  :  از شنبه تا چهارشنبهازساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰

کارشناسان اداره مشاوره  : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰

شماره تماس : ۳۲۱۹۲۰۷۱ ۰۱۱

داخلی : ۳۲۵

آئین‌نامه‌ها

آیین نامه راه مقابله با خودکشی

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.