دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۶

شورای سلامت روان

اعضا شورا :

نام و نام خانوادگی پست سازمانی سمت در شورا
دکتر سیدعلیرضا مروجی رئیس دانشگاه رئیس شورا
دکتر حمیدرضا گیلاسی معاون فرهنگی و دانشجویی

دبیر شورا

دکتر عباس تقوی معاون آموزشی اعضاء شورا
حجت الاسلام شاه فضل مسؤل نهاد رهبری اعضاء شورا
دکتر سیدعلیرضا طلائی مدیر دانشجویی اعضاء شورا
حسین بیغم سرپرست اداره مشاوره و راهنمایی اعضاء شورا
دکتر خدیجه سادات شریفی یک نفر کارشناس مشاوره   اعضاء شورا