21 تیر

  • روز عفاف و حجاب ۱۳۹۶-۰۴-۲۰ ۱۹:۳۹

    علت نامگذاری ۲۱ تیر ماه به عنوان روز حجاب و عفاف

    بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده‌است. روزی که دژخیمان رضاخان، مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید.