ناصر کاوه پور

 • فتونیوز «ناصر کاوه پور» ۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ۱۷:۰۰

  فتونیوز/ همیشه از خودم سوال می‌کنم "مفید بودن یا مهم بودن"؟

  ناصر کاوه‌پور دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر کانون خیریه دانشجویی التیام است که در ششمین جشنواره ملی دانشجوی فداکار به عنوان نماینده کانون التیام موفق به دریافت تندیس فداکاری شده؛ معتقد است، مفید بودن برای دیگران و جامعه یک رسالت انسانی و انجام فعالیت‌های خیریه یک تکلیف اجتماعی است.

 • ناصر کاوه پور ۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ۱۲:۲۵

  دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فعال امور خیریه مطرح کرد:

  همیشه از خودم سوال می‌کنم "مفید بودن یا مهم بودن"؟/ انجام فعالیت‌های خیریه یک تکلیف اجتماعی است

  ناصر کاوه‌پور دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر کانون خیریه دانشجویی التیام است که در ششمین جشنواره ملی دانشجوی فداکار به عنوان نماینده کانون التیام موفق به دریافت تندیس فداکاری شده؛ معتقد است، مفید بودن برای دیگران و جامعه یک رسالت انسانی و انجام فعالیت‌های خیریه یک تکلیف اجتماعی است.