شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴

کلیپ؛

دانشجویان علوم پزشکی همدان چه اندازه با جشنواره بین المللی سیمرغ آشنایی دارند

جشنواره سیمرغ همدان

کلیپ معرفی و آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به موضوعات جشنواره سیمرغ، در چند دقیقه به صورت مصاحبه و گپ خودمانی در قالب کلیپ ارایه شد.