نمایش همه
  • علت کابوس دیدن ۱۳۹۸-۰۱-۲۸ ۱۲:۲۷

    یافته ی جدید محققان؛

    علت کابوس دیدن مشخص شد

    محققان با مطالعه مغز به هنگام خواب به دستاوردهایی در زمینه دلایل کابوس دیدن انسان رسیدند.