چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳

بیش از ۱۴ هزار مستمری بگیر تحت پوشش بهزیستی استان زنجان

دستاورد چهل ساله

سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ ۲۴/۴/۱۳۵۹ و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست‌ویکم و بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد در تیرماه سال ۱۳۸۳ بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفک و به زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد. 

حمایت از زنان سرپرست خانوار، معلولین ، سالمندان ، بیماران اعصاب و روان ،کودکان بی سرپرست بدسرپرست و تلاش در جهت توانمندسازی این گروه از جمله وظایفی است که برای این سازمان تعریف شده است. همچنین

گسترش برنامه های اشتغال زایی و خود اشتغالی برای جامعه هدف، توسعه طرح‌های آگاه سازی عمومی و  توسعه طرح‌های غربالگری با ایجاد بستر پیشگیری از معلولیت‌ها و گسترش پایگاه خدمات اجتماعی با رویکرد غیردولتی از دیگر رسالت هایی بوده که برای این سازمان تعریف شده است.

اداره کل بهزیستی استان زنجان نهاد استانی این سازمان در استان زنجان بوده که وظایف و رسالت های کلان آن را پیگیری و عملیاتی کرده است. در دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات حمایتی این نهاد در استان آغاز شد و  حمایت از معلولین، حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست، ارائه خدمات اجتماعی به اقشار کم در آمد و آسیب پذیر و ارائه خدمات روانشناختی به گروه هدف سازمان پیگیری شد.

ارائه خدمات توانبخشی به معلولین و خدمات توانپزشکی به معلولین، حمایت از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست

حمایت از سالمندان، حمایت از برنامه های آموزشی کودکان از طریق نظارت بر مهدهای کودک دولتی، آموزش ویژه معلولان نظیر ناشنوایان، معلولان ذهنی، آموزش خط بریل و جهت‌یابی به نابینایان و ساخت اندام‌های مصنوعی و کفش طبی مورد نیاز معلولان از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان در دهه نخست انقلاب اسلامی انجام شد.

در دهه دوم انقلاب اسلامی حمایت و نگهداری از معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن غیرقابل توانبخشی در قالب مراکز شبانه روزی، راه اندازی مرکز مشاوره برای ارائه خدمات تخصصی روانشناختی به مراجعین، واگذاری خدمات مهدهای کودک به بخش غیردولتی با تاسیس و صدور مجوز به مهدهای کودک خصوصی، اجرای برنامه های غربالگری بینایی ( طرح آمبلیوپی )،اجرای برنامه آموزشی مهارتهای زندگی با تاکید برتوانمندسازی معلولین و حمایت از دانشجویان تحت پوشش در راستای ارتقاء توان علمی جامعه هدف در استان عملیاتی شد.

حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده و در معرض خشونت در مراکز اورژانس اجتماعی و راه اندازی خط تلفنی اورژانس اجتماعی و اجرای برنامه غربالگری شنوایی با تاکید بر شناسایی به موقه و مداخلات درمانی به هنگام از برنامه های مهم اجرا شده در دهه سوم انقلاب اسلامی در استان زنجان بوده است.

اجرای برنامه مشاوره های تخصصی ژنتیک به منظور پیشگیری و کاهش معلولیت، حمایت از بیماران روانی مزمن و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناختی از سال ۱۳۸۰، توانمندسازی جامعه هدف با تاکید بر اشتغال پایدار این افراد و حمایت از اشتغال معلولین با اجرای برنامه حق بیمه خویش فرمائی و کارفرمایی معلولین از اقدامات مهم دیگر در این دهه بوده است.

در دهه چهارم انقلاب اسلامی بهره مندی خانواده های دارای معلول از قانون معافیت از خدمت سربازی و توسعه و گسترش پایگاه‌های سلامت اجتماعی به منظور کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عملیاتی شد. همچنیناجرای برنامه های توانمندسازی و تشکیل گروه‌های همیار برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تسهیل قوانین فرزند خواندگی نیز اجرایی شدند.

اداره کل بهزیستی استان زنجان در سال ۱۳۶۸ در راستای حمایت از زنان بی سرپرست خانوار توانسته ۳۰ نفر را تحت پوشش قرار دهد که این میزان در سال ۱۳۷۷ به میزان ۱۰۰ نفر، در سال ۱۳۷۸ به تعداد ۳۰۰ و در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۲ هزار و ۲۰۶ نفر رسیده است. در سال ۱۳۹۷ مطابق با آخرین اطلاعات گردآوری شده ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از زنان بی سرپرست استان تحت پوشش بهزیستی قرار گرفته اند.

این نهاد حمایتی در شاخص حمایت از کودکان بی سرپرست موفق شده در سال ۱۳۷۷ به میزان ۳۰ کودک، در سال ۱۳۸۷ به میزان ۱۳۰ کودک و در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۴۰ و ۲۶۳ کودک را  تحت پوشش قرار دهد.

در سال ۱۳۶۷ اداره کل بهزیستی استان زنجان موفق شد ۵۴۰ نفر را در راستای حمایت از معلولین و سالمندان وبیماران روانی مزمن تحت پوشش قرار دهد. این میزان در سال ۱۳۷۷ به تعداد ۶ هزار و ۸۰۰ نفر و در سال ۱۳۸۷ به تعداد ۹ هزار و ۷۰۰ نفر رسید. در سال ۱۳۸۸ این تعداد از مرز ۱۰ هزار و ۴۰۰ نغر گذشت و هم اکنون شاهد پوشش ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفری حمایت ها از معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن در استان زنجان هستیم.

پرداخت مستمری به معلولین و مددجویان واجد شرایط یکی از شاخصه های مهم حمایتی اداره کل بهزیستی استان زنجان بوده که در سال ۱۳۶۷ تعداد افراد تحت پوشش این بخش در استان به میزان ۲ هزار نفر بوده است. پرداخت مستمری به معلولین و مددجویان واجد شرایط در سال ۱۳۷۷ به تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۶ هزار و ۱۰۴ نفر رسیده است. این رشد ادامه داشته و در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۴ هزار و ۶۶۴ نفر بالغ شده است.

حمایت از کودکان درمهدهای کودک در سال ۱۳۸۷ به تعداد ۳ هزار و ۵۶۰ نفر، در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۴ هزار و ۸۵۰ نفر و در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۵ هزار و ۹۱۷ نفر رسیده است.

یکی از اقدامات مهم حمایتی بهزیستی در استان زنجان اجرای شاخص نهضت تامین مسکن بوده که در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۲ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی تامین شده است.

برنامه غربالگری بینایی و شنوایی نیز توسط بهزیستی استان عملیاتی شده که در این راستا طی سال ۱۳۹۷ به تعداد ۳۲۹ هزار و ۳۴۱ نفر تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی و ۱۰۳ هزار و ۴۵ نفر تحت پوشش برنامه غربالگری شنوایی قرار گرفتند. برنامه غربالگری ژنتیک نیز جزو برنامه های غربالگری در استان اجرایی شده است. در این برنامه طی سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۴ هزار و ۶۱۰ نفر تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. در سال ۱۳۸۸ نیز به تعداد ۲ هزار و ۵۱۴ نفر تحت پوشش برنامه غربالگری ژنتیک قرار داشتند.

یکی از شاخص های مهم برای ارائه خدمات به جامعه معلولان ایجاد فرصت شغلی و توانمندسازی معلولین و مددجویان بوده که در این راستا در سال ۱۳۹۷ ۲۵ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی برای معلولان ایجاد شده است. در سال ۱۳۸۸ نیز برای ۸ هزار و ۲۷۵ نفر فرصت شغلی ایجاد شده بود.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.