شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۶

اسامی و شماره تماس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

رؤسای علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/ دانشکده

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

دکتر سید محمد جمالیان(سرپرست)

اراک

۳۳۱۳۵۷۶۰

۳۳۱۳۴۷۶۶

۰۸۶

اراک ،خ شهید شیرودی،خ علم الهدی ستاد دانشگاه

دکتر مسعود ناصری‌پور

ایران

۸۸۶۲۲۶۰۰

۸۸۶۲۲۵۲۸

۰۲۱

اتوبان همت-جنب برج میلاد-دانشگاه ایران

   دکتر اسحق ایلدر آبادی     (سرپرست)

اسفراین

۳۷۲۴۱۴۰۵

۳۷۲۴۱۴۰۷

۰۵۸

اسفراین - خ طالقانی

دکتر قدرت اخوان اکبری

( سرپرست )

اردبیل

۳۳۵۲۲۱۰۰

۳۳۵۲۲۱۸۰

۰۴۵

میدان قیام- ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر جواد آقازاده

ارومیه

۳۲۲۲۶۰۲۰

۳۱۹۲۷۳۵۲

۰۴۴

بلوار سالت کوی اورژانس

ستاد دع پ

دکتر طاهره چنگیز

اصفهان

۳۷۹۲۹۵۰۰

۳۶۶۸۷۷۰۱

۰۳۱

اصفهان-خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر ایرج نظری

اهواز

۳۳۳۳۹۰۹۲

۳۳۳۳۵۲۰۰

۰۶۱

گلستان-روبروی سازمان آب و برق ۵ طبقه دانشگاه علوم پزشکی –سازمان مرکزی طبقه سوم

دکتر کریم همتی

ایلام

۳۳۳۳۴۰۶۰-۳۳۳۳۴۰۸۰

۳۳۳۳۳۶۴۷

۰۸۴

بلوار دانشجو-نرسیده به میدان مخابرات-ساختمان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی

دکتر ایرج ضاربان

ایرانشهر

۳۷۲۲۲۲۳۰

۳۷۲۳۱۶۲۰

۰۵۴

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی

دکتر شکراله سلمان‌زاده رامهرمزی (سرپرست)

آبادان

۵۳۳۸۴۰۲۱

۵۳۳۸۴۰۲۱

۰۶۱

ابادان -خیابان ذوالفقاری -ابتدای ۳۰ متری دانشکده  علوم پزشکی ابادان

دکتر علیرضا آموزنده

آباده

دکتر سید فرزاد جلالی(سرپرست)

بابل

۳۲۱۹۵۱۰۰

۳۲۱۹۰۱۸۱

۰۱۱

خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

دکترسید حسین داودی

بندرعباس

۳۳۳۳۴۲۷۵

۳۳۳۳۵۹۳۳

۳۳۳۳۱۹۹۱

۰۷۶

بلوارشهید چمران- جنب استانداری

دکتر سعید کشمیری

بوشهر

۳۳۳۲۳۱۲۱

۳۳۳۲۳۱۲۳

۰۷۷

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه –دانشگاه علوم پزشکی

دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

بیرجند

۳۲۴۳۰۰۷۵

۳۲۴۳۰۰۷۶

۰۵۶

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه حوزه ریاست

دکتر اصغر مکارم

بم

۴۴۳۴۱۱۲۰

۴۴۳۴۰۸۴۷

۰۳۴

بم-بلوار امام خمینی-ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر امین محمدپور

بهبهان

۵۲۸۳۵۰۹۴

۵۲۸۳۰۲۳۰

۰۶۱

دانشکده علوم پزشکی

دکتر محمد حسین صومی

تبریز

۳۳۳۴۶۱۰۳

۳۳۳۴۶۱۴۷

۳۳۴۲۷۶۱

۰۴۱

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر عباس‌علی کریمی

تهران

۶۶۴۰۵۶۶۶

۶۶۴۱۹۵۴۱

۰۲۱

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هشتم

دکتر سعیدرضا قنبری زاده

تربت حیدریه

۵۲۲۲۶۰۱۰

۵۲۲۲۸۰۲۱

۰۵۱

خیابان فردوسی شمالی-خیابان رازی-ستاد دانشکده

دکتر محمد رحمانیان

جهرم

۵۴۴۴۷۷۶۰

۵۴۳۴۴۰۰۲

۰۷۱

بلوار استاد مطهری-سایت دانشگاه علوم پزشکی –ساختمان پردیس

دکتر محمدرضا محمدی ساردو

جیرفت

۴۳۳۱۹۰۸۵

۴۳۳۱۹۰۸۴

۰۳۴

جیرفت - میدان شاهد

دکتر علی حق بین

خراسان شمالی

۳۲۲۲۱۹۱۰

۳۲۲۲۸۲۲۳

۰۵۸

بجنورد-بلواردولت-کوچه ثبت احوال –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر جواد جواهری

خمین

۴۶۲۲۴۱۴۲

۴۶۲۳۴۳۰

۰۸۶

خمین- خیابان آزادی

دکتر یوسف پریدار

دزفول

۴۲۴۲۸۰۱۲

-

۰۶۱

دزفول-بلوار ۱۵خرداد خ پست نبش دادگستری

دکتر علی اسماعیلی ندیمی

رفسنجان

۳۴۲۸۰۰۹۰

-۹۱

۳۴۲۸۰۰۹۲

۰۳۴

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

دکتر  هادی میرزایی(سرپرست)

زابل

۳۲۲۲۲۰۶۹

۳۲۲۴۳۸۶۷

۳۲۲۲۵۱۵۰

۰۵۴

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه علوم

پزشکی زابل

دکتر سیدمحمد هاشمی شهری

زاهدان

۳۳۲۹۵۷۶۲-۳

۳۳۲۹۴۳۹۰

۰۵۴

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه زاهدان

دکتر پرویز قزلباش

زنجان

۳۳۴۲۴۷۷۱-۳

۳۳۴۲۰۶۷۰

۰۲۴

بلوار آزادی روبروی شهر داری

دکتر جلیل کوهپایه زاده  اصفهانی

ساوه

۴۲۲۴۴۱۴

۴۲۲۲۳۴۸۸

۰۸۶

ساوه -ابتدای خیابان طالقانی

دکتر نوید دانایی

سمنان

۳۳۴۴۸۹۹۶

۳۳۴۴۴۸۹۹۹

۰۲۳

بلوار بسیج روبروی سپاه ناحیه –ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر علیرضا مسلم

سبزوار

۴۴۰۱۱۰۰۴

۴۴۰۱۱۰۱۳

۰۵۱

خیابان اسد آبادی- ساختمان مرکزی علوم پزشکی –طبقه چهارم

دکتر رضا چمن(سرپرست)

شاهرود

۳۲۳۹۵۰۰۳

۳۲۳۹۵۰۰۶

۳۲۳۹۵۰۰۹

۰۲۳

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر مجید شیرانی (سرپرست)

شهرکرد

۳۳۳۳۴۵۸۰

۳۳۳۳۴۵۸۸

۰۳۸

بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکترمحمد حاجی آقاجانی

شهیدبهشتی

۲۲۴۳۹۹۰۰

۲۲۴۳۹۷۹۷

۰۲۱

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساختمان شماره یک

دکتر محمد هادی ایمانیه

شیراز

۳۲۳۵۲۵۵۹

۳۲۳۵۹۳۱۷

۰۷۱

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

دکتر امیرمسعود عرب

علوم توانبخشی و بهزیستی

۲۲۱۸۰۱۲۳

۲۲۱۸۰۱۲۴

۲۲۱۸۰۱۲۱

۰۲۱

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکترعلی‌اصغر خالقی(سرپرست)

فسا

۵۳۳۵۷۰۹۳

۵۳۳۵۷۰۹۱

۰۷۱

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

دکتر منوچهر مهرام

قزوین

۳۳۳۷۵۱۵۲-۵

۳۳۳۷۷۰۸۹

۰۲۸

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­پ قزوین

دکترابوالفضل ایرانی خواه

قم

۳۷۷۱۳۵۵۰

۳۷۷۰۶۷۶۷

۰۲۵

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

دکتر ابراهیم کوچکی نصرآبادی

(سرپرست)

کاشان

۵۵۴۴۳۰۲۶

۵۵۴۶۴۹۵۰

۰۳۱

کاشان –میدان ۱۵ خرداد

دکتر سیامک واحدی

( سرپرست )

کردستان

۳۳۲۸۷۱۰۰

۳۳۲۳۳۶۰۰

۰۸۷

سندج –خ آبیدر

دکتر حمید درفشی

کرج

۳۲۵۵۵۰۰۰

۳۲۵۵۸۹۳۱

۰۲۶

بلوار ایت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-ستاد مرکزی دانشگاه البرز

دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد

کرمان

۳۱۳۲۵۸۰۹

۳۱۳۲۵۸۲۰

۳۱۳۲۵۸۲۲

۰۳۴

ابتدای جاده هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر محمود رضا مرادی

کرمانشاه

۰۸۳۳۸۳۵۴۴۳۴

۳۸۳۶۸۱۷۰

۰۸۳

بلوار شهید بهشتی- جنب بیمارستان امام علی(ع) ساختمان

دکتر رضا احمدی

گناباد

۵۷۲۲۲۳۲۸

۵۷۲۲۳۸۱۵

۰۵۱

میدان غدیر ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

گیلان

۳۳۳۲۴۱۶۸

۳۳۳۳۳۱۲۵

۰۱۳

رشت – خیابان پرستار- ستاد مرکزی ۱

دکتر عبدالرضا فاضل

گلستان

۳۲۴۲۴۵۴۰

۳۲۴۲۴۵۵۳

۰۱۷

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب سازمان مرکزی دانشگاه

دکتر میرزا خلیل بهمنی

گراش

۵۲۴۵۲۳۳۹

۵۲۴۵۲۳۳۵

۰۷۱

بلوار دانشجو -دانشکده علوم پزشکی

دکتر کوروش ساکی

لرستان

۳۳۳۰۲۱۴۹

۳۳۳۰۲۰۳۰

۰۶۶

خ معلم-ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساختمان شماره ۲

دکتر عاطفه رئوفی

لارستان

۵۲۲۵۳۶۵۰

۵۲۲۵۳۶۶۰

۰۷۱

استان فارس-لارستان -شهر جدید دادمان -دانشکده لارستان

دکتر سید عباس موسوی

مازندران

۳۳۰۴۴۰۱۷

۳۳۳۶۲۳۷۰

۰۱۱

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

دکتر اصغر تنومند(سرپرست)

مراغه

۳۷۲۲۳۲۴۴

۳۷۲۲۳۲۴۴

۰۴۱

مراغه- خیابان شهید مصطفی خمینی (دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

دکتر محمد رضا دارابی محبوب(سرپرست)

مشهد

۳۸۴۱۳۰۰۷

۳۸۴۱۳۰۰۶

۰۵۱

خ دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی(قرشی)

دکتر حبیب اله موسوی بهار

همدان

۳۲۵۲۰۶۸۳

۳۲۵۲۰۷۷۳

۰۸۱

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

دکتر اورنگ ایلامی

یاسوج

۳۳۳۳۷۲۳۹

۳۳۳۳۷۲۵۰

۰۷۴

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دکتر محمد رضا میر جلیلی

شهید صدوقی یزد

۳۷۲۵۸۷۷۰

۳۷۲۵۸۴۱۱

۰۳۵

میدان باهنرابتدای بلوارشهید بهشتی سازمان مرکزی دانشگاه

دکتر محسن عظیمی نژاد

نیشابور

۴۲۶۲۷۵۰۱

۳۴۲۶۷۵۰۰

۰۵۱

 نیشابور- ابتدای بلوار معلم-میدان معلم-ستاد مرکزی دانشکده

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.