دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹

نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

تصاویر انتخابات شورای صنفی ایران

با توجه به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده­‌های پزشکی، پردیس بین الملل، علوم توانبخشی و خوابگاه امام علی (ع) در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵ ، نتایج حاصله از شمارش آراء، از سوی ستاد برگزاری انتخابات اعلام شد.

بر اساس این گزارش، پس از ثبت نام اولیه در کلیه دانشکده ها و خوابگاه های تحت پوشش دانشگاه، تعداد داوطلبان شرکت در انتخابات شورای صنفی

در دانشکده‌های پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، مدیریت، بهداشت، علوم رفتاری و فناوری های نوین پزشکی و همچنین خوابگاه های دانشجویی امام حسن(ع)،

شهید نواب صفوی، شقایق، مطهری، ساعی، نوید، گلستان، حضرت زهرا (س)، آمل، قائمیه، ابن سینا و لارستان به حد نصاب مندرج در آئین نامه مصوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسید و انتخابات در دانشکده ها و خوابگاههای فوق، برگزار نشد.

 •                          نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی

 • از مجموع تعداد۳۰۰۰ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده پزشکی ، تعداد ۴۷۹ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده
 • و در انتخابات شرکت کردندکه نتایج آن بقرار ذیل اعلام می گردد:

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

علیرضا آزاده

پزشکی

۹۲۲۱۲۱۶۲۰۶

۱۱۳

۲

رسول بهارلو

ایمنی شناسی

۹۲۱۱۱۲۶۲۰۴

۳۱

۳

محمد عبدالعلیان

پزشکی

۸۹۱۱۲۱۵۳۱۳

۲۳۷

۴

امیرحسین سپاسی

پزشکی

۹۳۱۱۲۱۶۰۴۱

۲۸۱

۵

علی دلاور

پزشکی

۹۳۲۱۲۱۶۰۳۶

۱۸۲

۶

امیرسجاد پورعلی

پزشکی

۹۳۱۱۲۱۶۱۱۷

۱۸۲

۷

امیرحسین کریمی پناه

پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۱۱۸

۱۶۴

۸

محمدصادق رجبیان فرد

پزشکی

۸۹۱۱۲۱۵۲۹۰

۱۸۰

۹

علیرضا مهدی زاده

پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۲۹۰

۷۱

۱۰

محمدحسین سنماری

پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۱۶۶

۵۹

۱۱

عرفان موحدنیا

پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۳۴۶

۱۲۳

۱۲

آرمان حسین آبادی

پزشکی

۹۳۱۱۲۱۶۱۲۴

۹۵

۱۳

محمدرضا شوهانی

پزشکی

۹۲۲۱۲۱۶۳۲۹

۹۴

۱۴

محمدوحید متقی ثابت

پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۱۷۲

۶۶

۱۵

سعید روستایی حسین آبادی

پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۲۳۸

۲۱۲

۱۶

محمدرضا جورامیری

پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۰۳۳

۴۸

۱۷

حسین عبدیائی

پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۰۹۵

۹۲

۱۸

علی خندلی

پزشکی

۹۲۲۱۲۱۶۲۳۰

۱۲۵

۱۹

علی رفعتی

پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۲۳۵

۲۴۵

۲۰

سید محمدحسین

مدرس موسوی بهبهانی

پزشکی

۹۲۲۱۲۱۶۲۸۶

۸۰

۲۱

یاس شه بخش

پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۲۴۶

۲۵۱

۲۲

مهسا سلیمانی

پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۱۸۲

۱۰۷

 •                    نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

رسول بهارلو

ایمنی شناسی

۳۱

اصلی

۲

امیرحسین سپاسی

پزشکی

۲۸۱

اصلی

۳

یاس شه بخش

پزشکی

۲۵۱

اصلی

۴

علی رفعتی

پزشکی

۲۴۵

اصلی

۵

محمد عبدالعلیان

پزشکی

۲۳۷

اصلی

۶

سعید روستایی حسین آبادی

پزشکی

۲۱۲

اصلی

۷

علی دلاور

پزشکی

۱۸۲

اصلی

۸

امیرسجاد پور علی

پزشکی

۱۸۲

اصلی

۹

محمدصادق رجبیان فرد

پزشکی

۱۸۰

علی البدل

 • توضیح ۱: در خصوص منتخب تحصیلات تکمیلی به استناد تبصره ۱ از ماده ۳ آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، مبنی بر اینکه در دانشکده های پزشکی با هر تعداد دانشجو،
 • شورای صنفی شامل ۷ نفر( ترجیحا" با ترکیب: ۳ نفر دانشجوی دوره علوم پایه و فیزیوپاتولوژی، ۲ نفر مقطع کارآموزی، ۱ نفر در مقطع کارورزی، ۱ نفر از دستیاران یا دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی ) است،
 • بنابراین؛ آقای رسول بهارلو به عنوان نماینده دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی انتخاب گردید.
 • توضیح ۲ : با توجه به اینکه آراء شماره های ۷ و ۸ یکسان بود، هر دو بعنوان عضو اصلی معرفی شدند و یک نفر به عنوان عضو علی البدل اعلام شد.

 •                   نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پردیس بین الملل

 • از مجموع تعداد۵۰۰ نفر دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در دانشکده پردیس بین الملل ، تعداد ۲۰۲ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده
 • و در انتخابات شرکت کردند که نتایج آن بقرار ذیل اعلام می گردد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

فربد ابیانه

پزشکی

۹۲۲۳۴۹۶۲۰۲

۵۲

۲

احمد انصاری نیا

پزشکی

۹۲۲۳۴۹۶۲۴۰

۱۲۶

۳

اشکان وطن خواه

پزشکی

۹۲۲۳۴۹۶۲۰۸

۱۶۰

۴

هامون بقایی

پزشکی

۹۴۱۳۴۹۶۰۱۱

۱۱۵

۵

عرفان عمویی

پزشکی

۹۲۲۳۴۹۶۲۱۵

۱۲۰

۶

سیده هستی جلالی

پزشکی

۹۳۱۳۴۹۶۰۱۷

۶۵

۷

سیما پاراد

پزشکی

۹۴۱۳۴۹۶۰۱۲

۳۵

۸

سارا کدخدازاده اصل

پزشکی

۹۴۱۳۴۹۶۰۴۴

۹۴

۹

الهام کفیلی

پزشکی

۸۹۲۳۴۹۶۰۳۳

۶۵

۱۰

مهرداد هدایتی زاده

پزشکی

۸۹۲۳۴۹۶۰۴۰

۱۲۶

۱۱

احسان محمدی مقدم

پزشکی

۹۳۱۳۴۹۶۰۵۷

۶

۱۲

حامد اعرابی

پزشکی

۹۳۱۳۴۹۶۰۷۱

۱۲

 •                         نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پردیس بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

اشکان وطن خواه

پزشکی

۱۶۰

اصلی

۲

احمد انصاری نیا

پزشکی

۱۲۶

اصلی

۳

مهرداد هدایتی زاده

پزشکی

۱۲۶

اصلی

۴

عرفان عمویی

پزشکی

۱۲۰

اصلی

۵

هامون بقایی

پزشکی

۱۱۵

اصلی

۶

سارا کدخدازاده

پزشکی

۹۴

علی البدل

۷

سیده هستی جلالی

پزشکی

۶۵

علی البدل

۸

الهام کفیلی

پزشکی

۶۵

علی البدل

 • : با توجه به اینکه شماره های ۷ و ۸ دارای رأی یکسان بودند ، به تعداد اعضای علی البدل یک نفر، اضافه شد.

 •                         نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی

 • از مجموع تعداد۷۰۰ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده علوم توانبخشی ، تعداد ۲۰۲ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده
 • و در انتخابات شرکت کردند که نتایج آن بقرار ذیل می‌باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

محمد فروتن راد

کارشناسی- کاردرمانی

۹۴۱۱۳۵۶۰۱۵

۶۷

۲

زهرا سادات ابراهیمی

کارشناسی- کاردرمانی

۹۴۱۱۳۵۶۰۰۱

۶۵

۳

سیدحسین حسینی

کارشناسی- کاردرمانی

۹۲۱۱۳۵۶۲۷۲

۷۱

۴

یوسف فرزانه کاجانی

کارشناسی- گفتاردرمانی

۹۳۱۱۳۶۱۰۱۶

۶۸

۵

منصور تجملیان

کارشناسی- گفتاردرمانی

۹۴۱۱۳۶۱۰۰۲

۷۵

۶

سیدمحمدعلی علوی

کارشناسی- اعضاء مصنوعی

۹۴۱۱۵۰۱۰۱۱

۴۷

۷

سمیرا نبی زاده

کارشناسی- اعضاء مصنوعی

۹۴۱۱۵۰۱۰۱۶

۴۵

۸

سارا چمی

کارشناسی- اعضاء مصنوعی

۹۴۱۱۵۰۱۰۰۴

۱۵

۹

شایان قهرمانی

کارشناسی- اعضاء مصنوعی

۹۴۱۱۵۰۱۰۱۲

۶۱

۱۰

پدرام فیلی

کارشناسی- کاردرمانی

۹۴۱۱۳۵۶۰۱۶

۶۹

۱۱

امیرحسین محمدی برنجستانکی

کارشناسی- اعضاء مصنوعی

۹۳۱۱۵۰۱۰۱۳

۱۰

۱۲

آرزو چراغی رزوه

کارشناسی - کاردرمانی

۹۳۱۱۳۵۶۰۰۷

۱۳

۱۳

دانیال محصل آزادی

کارشناسی - کاردرمانی

۹۳۱۱۳۵۶۰۱۸

۷۹

۱۴

علی استادزاده

کارشناسی - کاردرمانی

۹۴۱۱۳۵۶۰۰۲

۴۵

۱۵

محمدامین مهیجی نصرآبادی

کارشناسی بینایی سنجی

۹۴۱۱۵۰۸۰۲۱

۶۴

۱۶

شقایق مهری

کارشناسی - گفتاردرمانی

۹۴۱۱۳۶۱۰۱۴

۸۴

۱۷

مینا برادران  وامرزانی

کارشناسی- گفتاردرمانی

۹۴۱۱۳۶۱۰۰۱

۷۹

۱۸

درسا قاسم پورکلخوران

کارشناسی - گفتاردرمانی

۹۵۱۱۳۶۱۰۱۱

۱۸

۱۹

زهرا طاهری

کارشناسی ارشد - اعضای مصنوعی

۹۵۱۱۵۰۲۰۰۵

۸۷

۲۰

احسان قادرزاده

کارشناسی شنوایی شناسی

۹۴۱۱۳۰۰۰۱۹

۲۴

۲۱

امین ابول پور مشیزی

کارشناسی شنوایی شناسی

۹۴۱۱۳۰۰۰۰۲

۱۱

۲۲

کمال پهلوان یلی

کارشناسی شنوایی شناسی

۹۴۱۱۳۰۰۰۰۶

۳۱

۲۳

هانیه کاظمی پور طالکوئی

کارشناسی - کاردرمانی

۹۳۱۱۳۵۶۰۱۶

۷۴

۲۴

نیلوفر ایرانمنش

کارشناسی - کاردرمانی

۹۳۱۱۳۵۶۰۰۵

۱۷

 •                          نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

زهرا طاهری

اعضای مصنوعی

۸۷

اصلی

۲

شقایق مهری

گفتاردرمانی

۸۴

اصلی

۳

مینا برادران وامرزانی

گفتاردرمانی

۷۹

اصلی

۴

دانیال محصل آزادی

کاردرمانی

۷۹

اصلی

۵

منصور تجملیان

گفتاردرمانی

۷۵

اصلی

۶

هانیه کاظمی پور طالکوئی

کاردرمانی

۷۴

اصلی

۷

سیدحسین حسینی

کاردرمانی

۷۱

اصلی

۸

پدرام فیلی

کاردرمانی

۶۹

علی البدل

۹

یوسف فرزانه کاجانی

گفتاردرمانی

۶۸

علی البدل

 •                            نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه امام علی (ع)

 • از مجموع تعداد۴۳۰ نفر دانشجوی ساکن در خوابگاه امام علی (ع) ، تعداد ۱۰۴ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده
 • و در انتخابات شرکت کردند که نتایج آن بقرار ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

سیدعلی هاشمی کیاپی

دکترای عمومی - پزشکی

۹۲۲۱۲۱۶۲۹۹

۶۳

۲

سروش نعمت اللهی

دکترای عمومی - پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۲۹۴

۴۴

۳

رضا پناهی داشدبی

دکترای عمومی - پزشکی

۸۹۱۱۲۱۵۲۷۰

۳۵

۴

سعید غلامی پور

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۱۰۳

۲۶

۵

محمود ستوده

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۰۶۵

۳۲

۶

بهنیا ساجدی علی دخت

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۰۶۳

۲۳

۷

حامد رضایی ادریانی

کارشناسی ارشد بهداشت روان

۹۴۱۱۷۰۴۰۰۷

۱۴

۸

غلامحسین لهراسبی

دکترای عمومی - پزشکی

۹۳۱۱۲۱۶۰۷۹

۵۰

۹

جواد فصیحی رامندی

دکترای عمومی پزشکی

۹۲۲۱۲۱۶۲۶۴

۶۱

۱۰

محمد خسروپور

دکترای عمومی - پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۲۳۱

۵۶

 •                       نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه امام علی (ع)

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

سید علی هاشمی کیاپی

پزشکی

۶۳

اصلی

۲

جواد فصیحی رامندی

پزشکی

۶۱

اصلی

۳

محمد خسروپور

پزشکی

۵۶

اصلی

۴

غلامحسین لهراسبی

پزشکی

۵۰

اصلی

۵

سروش نعمت اللهی

پزشکی

۴۴

اصلی

۶

رضا پناهی داشدبی

پزشکی

۳۵

علی البدل

۷

محمود ستوده

پزشکی

۳۲

علی البدل

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.