سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۶

اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام شد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در اجرای برنامه پایش عملیاتی وزارت متبوع، اولویت های پژوهشی مصوب این دانشگاه در سال ۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش مفدا علوم بهزیستی و توانبخشی؛ این اولویت های پژوهشی به شرح ذیل می باشد:

حیطه سلامت روان:

 • تولید شواهد در زمینه پیشگیری و مداخلات زود هنگام جهت مشکلات/ اختلالات شایع سلامت روان
 • تولید شواهد جهت مداخلات آموزشی (شامل تدوین و تهیه پروتکل ها) مرتبط با ارتقای سلامت روان در گروه های پر خطر
 • بررسی اثربخشی و پیگیری روش های درمانی Bio-Psycho- Socio-Spiritual در اختلالات شایع سلامت روان
 • بومی سازی و ارتقای روش های مختلف ارائه خدمت در اختلالات سلامت روان
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات جامعه نگر به منظور ارتقای سلامت روان جمعیت عمومی (استیگما ...)
 • توسعه مفهوم امنیت روانی و شناسایی راهکارهای ارتقای آن
 • توسعه تصمیمات مبتنی بر شواهد در حوزه آموزش و سلامت روان کودکان (اصلاح قوانین)
 • توسعه  کاربرد تکنولوژی های نوین (تشخیصی-درمانی....) در حوزه سلامت روان
 • آسیب شناسی روانی و اجتماعی زندگی در کلان شهر تهران
 • بررسی اتیولوژیک اختلالات روانی در جامعه ایرانی (ژنتیک، مارکرهای مرتبط....)
 • تولید شواهد به منظور ارتقای شاخص های رشد و تکامل کودکان
 •  بررسی اپیدمیولوژیک، سبب شناسی و مداخلات درمانی جهت اختلالات روانی نوظهور در گروههای هدف
 • ارزیابی کیفیت خدمات سلامت روان در ایران
 • تدوین استانداردهای آموزشی در دوره پیش از دبستان مبتنی بر شواهد
 • طراحی، اجرا، ارزشیابی و ارتقای سیستم پایش رشد و تکامل کودکان

حیطه علوم پایه پزشکی:

۱- بررسی هزینه اثربخشی مداخلات آموزشی ارتقا سلامت در گروه های در معرض خطر

۲- طراحی مدل های ارتقا سواد سلامت برای گروه های در معرض خطر

۳- طراحی مدل های مرتبط حیوانی با بیماری های توانبخشی

۴-  بررسی تاثیر داروهای گیاهی و سنتی بر بیماری های سیستم عصبی توانبخشی

حیطه ژنتیک:

۱-  طراحی و توسعه زیرساخت داده های ژنتیکی لازم برای کشور (پایگاه داده های ژنتیک جمعیت)

۲- تولید شواهد جهت پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیکی که به معلولیت منجر می شود (بیماری های ذهنی، ناشنوایی، نابینایی و بیماری های نادر)

۳- درمان بیماری های ژنتیکی معلولیت زا با استفاده از شناسایی عملکرد ژنی توسط بدل های حیوانی ( IPSE و...)

حیطه علوم بالینی:

۱-تهیه بانک اطلاعاتی توانبخشی به منظوردسترسی به دانش اپیدمیولوژیک مناسب

۲- علت شناسی بیماری های شایع منجر به بستری بیماران در مراکز توانبخشی

۳-  بررسی اثر مداخلات نوین بر استقلال بیماران توانبخشی

۴- طراحی روش های درمانی و خدمات مبتنی بر جامعه به افراد نیازمند خدمات توانبخشی به منظور کاهش دوره بستری و هزینه های مرتبط

۵- تولید شواهد جهت تامین زیرساخت های لازم و مناسب به منظور گسترش مراکز توانبخشی در کشور

حیطه آمار زیستی:

۱- فراهم کردن پایگاه اطلاعات ثبتی داده های مراکز ارائه کننده خدمات توانبخشی (ریجستری)

۲- ارائه مدل های آماری در تعیین عوامل تاثیر گذار بر سلامت

حیطه توانبخشی:

۱ – شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با سلامت در اختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

۲ – تهیه راهنمای ارائه خدمات جامع سلامت در اختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

۳ – طراحی و ارزشیابی مدل های مراقبت جامع سلامت (بین حرفه ای) در اختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

۴ – شناسایی اتیولوژیک درد ستون فقرات و مفاصل محیطی

۵ – مطالعه شیوه های عملی ایجاد همکاری بین رشته ای و ارتقاء کار تیمی در توانبخشی

۶ – تحلیل وضعیت موجود در ارائه خدمات غربالگری و تشخیصی اختلالات تکاملی

۷ -  بررسی شیوع اختلالات ستون فقرات کودکان و بزرگسالان

۸ – طراحی شیوه های کارا و اثربخش در کاهش عوارض نواقص و مشکلات جسمانی در ابعاد مختلف سلامت فرد دچار معلولیت و خانواده

۹ – طراحی ارائه شیوه های ارتقای مدیریت سازمانی نظام سلامت در حوزه توانبخشی مبتنی بر شواهد

۱۰ –طراحی ابزار و بومی سازی ابزارهای غربالگری، تشخیصی و سنجش ناتوانی ها و توانمندی ها، نیاز به خدمات توانبخشی، رضایت از خدمات توانبخشی، همکاری با درمان های توانبخشی، اثربخشی توانبخشی، کارائی توانبخشی در اختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

۱۱ – بررسی ایمنی و شناسایی خطاهای انسانی در خدمات توانبخشی

-طراحی وسایل کمک توانبخشی (Assistive Device) برای ارتقاء استقلال و مشارکت افراد دچار اختلالات جسمانی  و روانی دارای اولویت⃰

۱۳–  طراحی ابزار الکتریکی، مکانیکی، نرم افزار، مالتی مدیا/ چند رسانه ای برای ارزیابی و درمان اختلالات ارتباط، زبان، گفتار و بلع

۱۴-بررسی اثربخشی مداخلات در افزایش انگیزش نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات توانبخشی

۱۵– تدوین منشور اخلاق توانبخشی/ تدوین کدهای اخلاق حرفه ای توانبخشی

حیطه توانبخشی اطفال:

۱– تدوین دستورالعمل ها و گایدلاین های ارائه مداخلات زود هنگام به کودکان زیر ۵ سال

–  ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی ابزارهای غربالگری و تشخیصی در اختلالات تکاملی کودکان شامل اختلالات ارتباط- زبان- گفتار- بلع، حرکتی، حسی، شناختی، عاطفی

۳– بررسی عوامل مرتبط با سلامت خانواده دارای کودک مبتلا به اختلالات تکاملی

۴– بررسی شیوع اختلالات نافذ رشد و رفتاری اجتماعی در کودکان

۵– تحلیل وضعیت موجود و ارزیابی نحوه ارائه خدمات عصبی تکاملی به نوزادان و کودکان در معرض اختلالات تکاملی

حیطه توانبخشی مبتنی بر جامعه:

۱– تبیین مشارکت و استقلال فردی در اختلالات ارتوپدی ناشی از تروما

-طراحی مداخلات توانبخشی مبتنی بر جامعه (Community Based Rehabilitation) دراختلالات توانبخشی دارای اولویت⃰

 ۳-ارائه شیوه های موثر در ارتقاء مشارکت افراد دچار معلولیت و خانواده ها در مداخلات توانبخشی

۴-طراحی شیوه های موثر و کارا در توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات به افراد دچار معلولیت و خانواده ها

۵-طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزشی خانواده و جامعه در پیشگیری و بهبود اختلالات ارتباط- زبان- گفتار- بلع

۶-بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر پیشگیری از بیماری ها

حیطه  سلامت و رفاه اجتماعی:

 • بررسی وضعیت بی عدالتی در سلامت در ایران
 • بررسی بی عدالتی در سلامت گروه های آسیب پذیر
 • بررسی وضعیت بیکاری و تاثیر آن بر سلامت در ایران
 • بررسی وضعیت سلامت روانی و اجتماعی سالمندان در ایران
 • بررسی پیامدهای روانی و اجتماعی خشکسالی (حوادث و بلایا)
 • بررسی مکانیسم‌های ایجادکننده بی‌عدالتی در افراد دارای ناتوانی
 • شناسایی تعیین‌کننده‌های اجتماعی مرتبط با سلامت در افراد دارای ناتوانی
 • طراحی و ارزشیابی مداخلات کاهش بی‌عدالتی در سلامت افراد دارای ناتوانی
 • بررسی تبیین تاثیر تغییرات اقلیم در حوزه‌های مختلف سلامت

۱۰- مطالعه عوامل موثر بر سواد سلامت روانی/ اجتماعی

حیطه توسعه پژوهش:

۱- مطالعه مروری در زمینه پژوهش های مرتبط با سلامت روان

۳- مطالعه مروری در زمینه پژوهش های مرتبط با توانبخشی

۴- بررسی و تعیین مهمترین مشکلات/ نیاز گروه های خدمت گیرنده در حیطه سلامت روانی و توانبخشی

۵- بررسی و تعیین اولویت مشکلات اجتماعی

 ⃰ اختلالات دارای اولویت عبارتند از: آلزایمر، سقوط و تعادل، محدودیت حرکتی، سکته مغزی (CVA)، افسردگی، اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان، ترومای مغزی (TBI)، آسیب طناب نخاعی (SCI)،  اِم اِس (MS)، فلج مغزی (CP)، مایوپاتی/بیماری عصبی-عضلانی، نوروپاتی دیابتیک و ترماتیک، انحرافات ستون فقرات، ضایعات ورزشی، آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه ( COPD)، عفونت های مزمن تنفسی، اختلالات کف لگن، درد ستون فقرات  و مفاصل محیطی، اختلالات ارتباط، زبان، گفتار و بلع.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.