دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۳

شماره تماس‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

«معاونت فرهنگی و دانشجویی» یکی از معاونت‌های ۹گانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که متولی سیاست‌گذاری، نظارت و راهبری فعالیت‌های فرهنگی، دانشجویی و رفاهی کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دکتر محمدرضا فراهانی

۸۱۴۵۵۴۴۰-۴۲

معاون فرهنگی و دانشجویی

امیرحسین خداداد حسینی

۸۱۴۵۵۴۴۰

رییس دفتر و مدیر اجرایی معاونت

مرضیه نعمتی

۵۴۴۵ ۸۱۴۵

مسئول هماهنگی مکاتبات

محمد امین مرادی

۵۴۴۱ ۸۱۴۵

مسئول هماهنگی و امور دفتری

فاطمه حبیبی

۸۱۴۵۵۴۴۰

مسئول هماهنگی و امور دفتری

 
 
قائم مقام و مشاوران

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دکتر بهرام علی قنبری

۵۴۹۵ ۸۱۴۵

قائم مقام اجرایی و مشاور علمی، پژوهشی

رامک صدیقی

۵۴۹۵ ۸۱۴۵

مسؤول دفتر

قائم مقام اجرایی

دکتر محمد تاج فرد

۵۶۵۵ ۸۱۴۵

مشاور

دکتر حسام‌الدین علامه

۵۴۹۰ ۸۱۴۵

قائم مقام برنامه‌ریزی و نظارت

 

مدیریت روابط عمومی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

مهدی معماری

۵۴۵۶ ۸۱۴۵

مدیر روابط عمومی

         مسعود باقری

۸۱۴۵۵۵۴۹ مسؤول دفتر

علی حاجی ناصری

۸۱۴۵۵۴۳۵ کارشناس روابط عمومی

رضا ناصری

۵۵۴۷ ۸۱۴۵

مسؤول واحد

سمعی و بصری

      مریم کردستانی     

۵۷۲۷۸۱۴۵

کارشناس روابط عمومی

مرتضی ده‌آبادی

۸۱۴۵۵۱۶۸

کارشناس روابط عمومی

آزاده تکبیری

۵۴۳۸ ۸۱۴۵

 کارشناس روابط عمومی

مهروش ذاکری

۵۵۴۱ ۸۱۴۵

کارشناس روابط عمومی

فهیمه دهقانی‌زاده

۸۱۴۵۵۶۳۷

کارشناس روابط عمومی

 

 

مدیریت اجرایی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

امیرحسین خداداد حسینی

۸۱۴۵۵۴۴۰

مدیر اجرایی معاونت

رضا حسین سلگی

۸۱۴۵۵۴۹۱

مسئول امور عمومی

مهدی رستمی

۸۱۴۵۵۴۸۹

کارشناس امور عمومی

مصطفی معارف‌وند

۸۱۴۵۵۴۶۷

کارپرداز

مهدی خاکیان

۸۱۴۵۵۱۷۱

کارشناس امور مالی و اداری

نرگس سلیمانی

۸۱۴۵۵۴۸۰

مسئول دبیرخانه

نسرین ستوده

۸۱۴۵۵۴۳۰

مسئول فنآوری اطلاعات

مرضیه کاووس‌نژاد

۸۱۴۵۵۴۳۱

کارشناس فنآوری اطلاعات

سید عباس امجد

۸۱۴۵۵۶۵۳

کارشناس فنآوری اطلاعات

سید روح‌الله هاشمی

۸۱۴۵۵۳۱۸

رییس اداره فوق برنامه

 

 

مرکز قرآن و عترت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دکتر محمد مهدی بحرالعلوم

۸۱۴۵۵۵۴۰

رییس مرکز قرآن و عترت

مهدی صالحی

۸۱۴۵۵۶۴۰

مشاور مرکز قرآن و عترت

داود تک فلاح

۸۱۴۵۵۶۴۶

معاون مرکز قرآن و عترت

آمنه حسین فشمی

۸۱۴۵۵۵۴۰

مسؤول دفتر

حسین همتی

۸۱۴۵۵۶۴۲

رییس اداره تبلیغ و ترویج

محمد ضرغام

۸۱۴۵۵۶۴۱

رییس اداره آموزش

بیژن مظاهری

۸۱۴۵۵۶۴۴

کارشناس تبلیغ و ترویج

احسان آقاپور

۸۱۴۵۵۶۴۳

کارشناس قرآن پژوهی

پیمان کمالوند

۸۱۴۵۵۶۴۵

کارشناس قرآن پژوهی

مرضیه اشکرف

۸۱۴۵۵۶۳۸

کارشناس تبلیغ و ترویج

لطیفه اکبری سیار

۸۱۴۵۵۶۳۹

کارشناس تبلیغ و ترویج

سیده فاطمه میرحسینی

۸۱۴۵۵۶۳۸

کارشناس تبلیغ و ترویج

 
 
اداره کل فرهنگی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

امیر لله گانی

۵۱۶۹ ۸۱۴۵

مدیرکل فرهنگی

دکتر سالار ارزیده

۵۶۴۸ ۸۱۴۵

معاون علمی و برنامه ریزی

مهندس سید ابراهیم هاشم ورزی

 ۸۱۴۵۵۴۸۴

معاون فرهنگی و اجرایی

سیده مریم حسینی

 ۸۱۴۵۵۴۳۷

رییس دفتر اداره کل فرهنگی

امیر ایران نژاد

۵۵۴۴ ۸۱۴۵

منشی اداره کل فرهنگی

 

اداره طرح و برنامه

محمود شریفی

۵۴۳۲ ۸۱۴۵

رییس اداره طرح و برنامه

نفیسه اسناوندی

۵۴۸۲ ۸۱۴۵

کارشناس اداره طرح و برنامه

محمد پور قاسم

۵۵۵۲ ۸۱۴۵

کارشناس اداره طرح و برنامه

مهدیه پرند

۵۴۸۱ ۸۱۴۵

کارشناس اداره طرح و برنامه

 

اداره مشارکت دانشگاهیان

محمد عارفی تبار

۵۵۵۶ ۸۱۴۵

کارشناس نشریات

قدیر حجازی

۵۵۵۴ ۸۱۴۵

کارشناس کانون‌ها

قاسم عاشوری

۵۶۶۱ ۸۱۴۵

کارشناس انجمن‌های علمی

احسان ملکی

۵۵۵۱ ۸۱۴۵

کارشناس هنری

 

اداره فعالیت های فرهنگی

سید نصرت الله موسوی

۵۵۳۶ ۸۱۴۵

رییس اداره فعالیت های فرهنگی و کمیته دانشجوی نمونه

آزیتا سرابی

۵۴۳۹ ۸۱۴۵

کارشناس اداره فعالیت‌های فرهنگی  و کمیته دانشجوی نمونه

ادریس سلطانی 

۵۶۴۷ ۸۱۴۵

کارشناس اداره

فعالیت‌های فرهنگی  و کمیته دانشجوی نمونه

امین اشرفی

۵۴۳۹ ۸۱۴۵

کارشناس اداره

فعالیت‌های فرهنگی  

 

دبیر خانه انطباق، حجاب و عفاف، صیانت

دکتر فریبا قربانیان

۵۴۳۴ ۸۱۴۵

مسئول دبیر خانه

 

دبیر خانه امر به معروف ، اقامه نماز، ایثار و شهادت

مریم حائری

۵۴۸۳ ۸۱۴۵

مسئول دبیر خانه

 

دبیرخانه جشنواره فرهنگی

سید محمد حسین پورفاضلی

۵۵۵۳ ۸۱۴۵

مشاور جوان و مسئول دبیرخانه جشنواره فرهنگی

 

اداره مطالعات فرهنگی

دکتر حمید حیدری

 ۸۱۴۵۵۵۴۵

رییس اداره مطالعات

خانم مهدیه خانی

 ۸۱۴۵۵۵۴۵

کارشناس اداره مطالعات

 

اداره کل دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دکتر عباس عطوف

۸۱۴۵۵۵۴۲

مدیرکل دانشجویی

عفت عیدی

۸۱۴۵۵۱۶۲

مسؤول دفتر اداره کل دانشجویی

فرح درب امامی

۸۱۴۵۵۴۹۴

مسئول هماهنگی و امور دفتری

 

اداره مشاوره

دکتر فرشاد بهاری

۵۴۵۵ ۸۱۴۵

رییس اداره آموزش و پایش سلامت روان دانشجویان

مریم کریمی

۵۴۵۲ ۸۱۴۵

رییس گروه مشاوره

و سلامت روان

فریبا کاکاوند

۵۴۳۳ ۸۱۴۵

کارشناس اداره مشاوره

هانیه سادات باقری

 ۸۱۴۵۵۴۳۶

کارشناس اداره مشاوره

علی حسین رضایی

۵۴۵۱ ۸۱۴۵

مددکار اجتماعی

 

اداره رفاهی

دکتر افسانه صادقی

۵۴۴۶ ۸۱۴۵

رییس اداره رفاهی

فاطمه شفاهی

۵۴۸۵ ۸۱۴۵

کارشناس تغذیه

فرزانه صدیق سرچشمه

۵۴۹۳ ۸۱۴۵

کارشناس امور خوابگاه‌ها

مجید امرایی

۵۴۴۷ ۸۱۴۵

کارشناس اعتبارات

 

اداره تربیت بدنی

مهدی مقدم منش

۵۱۶۰ ۸۱۴۵

رییس اداره تربیت بدنی

محمد کوشکی

۵۵۴۶ ۸۱۴۵

رییس اداره ورزش‌های همگانی

فاطمه نوروزی

۵۴۹۲ ۸۱۴۵

کارشناس اداره تربیت بدنی

اکرم حبیب لو

۵۱۶۶ ۸۱۴۵

کارشناس اداره تربیت بدنی

جعفر جهانی پور

۵۱۶۱ ۸۱۴۵

کارشناس اداره تربیت بدنی

اصغر فرجی

۵۵۴۸ ۸۱۴۵

کارشناس اداره تربیت بدنی

 

شورای مرکزی  انضباطی دانشجویان

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دکتر وحید صرامی

۸۱۴۵۵۶۵۲

دبیر شورا

سعید ضمیر

۸۱۴۵۵۶۶۰

۸۱۴۵۵۶۵۲

مسئول هماهنگی و

امور دفتری

محمدحسن کشاورزی

۸۱۴۵۵۶۵۱

عضو دانشجویی

سیده مریم مصطفوی

۸۱۴۵۵۶۵۰

کارشناس مسئول حقوقی

سمیرا شعفی

۸۱۴۵۵۵۳۹

کارشناس امور دانشجویی

طاهره مرادی

۸۱۴۵۵۴۳۰

کارشناس امور دانشجویی

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.