یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰

نتایج روز دوم مسابقات المپیاد قهرمانی دانشجویان پسر وزارت بهداشت در یک نگاه

المپیاد

در ادامه برگزاری مسابقات سیزدهمین المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر وزارت بهداشت، روز شنبه سوم شهریور ماه در نوبت صبح و عصر در ۱۲ رشته ورزشی مسابقات برگزار و نتایج آن اعلام شد.

به گزارش مفدا رفسنجان، روز شنبه  مسابقات ۱۲ رشته ورزشی در سالن‌های مجزا در تبریز پیگیری شد و نتایج این مسابقات مشخص شد.

 رشته‌های ورزشی گروهی  فوتبال، والیبال و بسکتبال جزو رشته‌های ورزشی المپیاد است که از روز نخست بازی‌های آن آغاز و تا روزهای آخر ادامه دارد. مسابقات فوتبال این دوره از المپیاد در دو سالن ورزشی رازی و سپاه عاشورا برگزار می‌شود.

همچنین مسابقات دو رشته تنیس روی میز و بدمینتون از روز جمعه آغاز شده است. این مسابقات به ترتیب در سالن کوثر و سالن منظریه دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز برگزار شد.

همچنین مسابقات شطرنج این دوره از المپیاد که از روزهای گذشته آغاز شده است تا روزهای پایانی المپیاد ادامه خواهد داشت. مسابقات شطرنج سیزدهمین المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر وزارت بهداشت در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.

شش رشته ورزشی تیراندازی، شنا، دوومیدانی، کاراته، تکواندو و  کشتی رشته هایی هستند که از شنبه سوم شهریور ماه مسابقات خود را آغاز کردند.

نتایج روز دوم مسابقات المپیاد قهرمانی دانشجویان پسر وزارت بهداشت به تفکیک در ۱۲ رشته ورزشی به شرح زیر است:

فوتبال :

دانشگاه علوم پزشکی فسا ۴ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲ - ۰ دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی تبریز۱ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

والیبال :

مسابقات والیبال در روز دوم المپیاد امروز شنبه سوم شهریور ماه پیگیری شد. امروز ۴ دیدار والیبال در سالن شهریار شهر تبریز برگزار شد که در نهایت تیم های دانشگاه علوم پزشکی ایران، اصفهان، تبریز و مشهد بر حریفان خود غلبه کردند.

نتایج دومین روز مسابقات والیبال به شرح زیر است:

دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲   -   ۰  دانشگاه علوم پزشکی ایلام

بسکتبال :

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۳ - ۵۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۳۸ -  ۵۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰  -   ۵۱ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۲ - ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی ایران

کشتی:

پس از برگزاری مسابقات مقدماتی رشته کشتی افراد راه یافته به مرحله رده بندی و فینال به شرح زیر است:

تکواندو :

وزن دوم:

برتری دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برابر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

برتری دانشگاه علوم پزشکی کاشان برابر دانشگاه علوم پزشکی لرستان

برتری دانشگاه علوم پزشکی  بقیه الله برابر دانشگاه علوم پزشکی زنجان

برتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر دانشگاه علوم پزشکی  بجنورد

دانشگاه علوم پزشکی  اهواز و کرمانشاه استراحت

نیمه نهایی

مرتضی رضایی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران_امین امیری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز   برتری شیراز  و کسب برنز توسط  مازندران

شاه محمدی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..._اجاق وند از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
برتری اصفهان و کسب برنز توسط بقیه ا...

فینال 
امیری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب طلا
اجاق وند از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کسب نقره

وزن چهارم :

برتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برابر دانشگاه علوم پزشکی تهران

برتری دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برتری دانشگاه علوم پزشکی  همدان برابر دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برتری  دانشگاه علوم پزشکی بابل برابر دانشگاه علوم پزشکی  گیلان

برتری دانشگاه علوم پزشکی  تبریز برابر دانشگاه علوم پزشکی اراک

برتری دانشگاه علوم پزشکی  لرستان برابر دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی  زنجان و بهزیستی استراحت

نیمه نهایی 

آریان محمدی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان _هادی محمدی نماینده دانشگاه علوم پزشکی تبریز  برتری گیلان و کسب برنز توسط محمدی نماینده تبریز

پویا فیضی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران _رضا قره خان از دانشگاه علوم پزشکی ایران  برتری فیضی نژاد و کسب برنز توسط  قره خان نماینده

فینال
آریان محمدی نماینده دانشگاه علوم پزشکی گیلان  کسب مدال طلا
پویا فیضی نژاد  نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران کسب مدال نقره

وزن ششم :

برتری دانشگاه علوم پزشکی اراک برابر دانشگاه علوم پزشکی  شیراز

برتری دانشگاه علوم پزشکی  گیلان برابر دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر دانشگاه علوم پزشکی  تهران

برتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برابر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برابر دانشگاه علوم پزشکی  زنجان

برتری دانشگاه علوم پزشکی کاشان برابر دانشگاه علوم پزشکی همدان

نیمه نهایی

نجفی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل_گل افشان از دانشگاه علوم پزشکی کاشان  برتری اردبیل  و کسب برنز توسط کاشان

حیدری از دانشگاه علوم پزشکی قزوین _رفیعی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان  برتری گیلان  و کسب برنز توسط قزوین 

فینال 

نجفی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل    کسب طلا 
رفیعی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان    کسب نقره

وزن هشتم :

برتری تبریز برابر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برتری دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر دانشگاه علوم پزشکی ایران

برتری دانشگاه علوم پزشکی بابل برابر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان برابر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر دانشگاه علوم پزشکی  اهواز

برتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برابر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی همدان استراحت

مرحله نیمه نهایی

جمال سرایی نماینده دانشگاه علوم پزشکی تبریز _صمدی شوب نماینده دانشگاه علوم پزشکی بابل    برتری نماینده بابل  و کسب مدال برنز توسط سرایی نماینده تبریز

مرتضی رفیع زاده نماینده دانشگاه علوم پزشکی گیلان _محمد عیوض خانی نماینده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  برتری نماینده شهید بهشتی و کسب مدال برنز توسط رفیع زاده  نماینده گیلان

فینال :
حسین صمدی شوب نماینده دانشگاه علوم پزشکی بابل کسب مدال طلا

محمد عیوض خانی نماینده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کسب مدال نقره

کاراته :

کاتای انفرادی :

مقام اول محمد مهدی احمدی از دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان

مقام دوم یاشار خیراله خانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقام سوم حسین ایومن از  دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مقام سوم یزدان امرایی از دانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان

وزن ۵۵- کیلو:

مقام اول محمد امین فیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک

مقام دوم محمد محمدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقام سوم یاسر میرزایی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام سوم حسین سرکوه زاده از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

وزن ۶۰- کیلو :

مقام اول مهدی مبصری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم رضا عسگری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقام سوم مهدی اسحاق خانی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

مقام سوم احمد کرمی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وزن ۸۴- کیلو :

مقام اول مجتبی زعیم دار از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقام دوم حسین دهقان بنارکی از دانشگاه علوم پزشکی  یزد

مقام سوم خشایار زاهدی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مقام سوم محمد سلیمانی از دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان

دوومیدانی:

نتایج نهایی نخستین روز مسابقات دو و میدانی

در نخستین روز از مسابقات دو و میدانی سیزدهمین المپیاد ورزش های قهرمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در دو ورزشگاه تختی و یادگار امام در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، رشته های پرتاب دیسک، پرش ارتفاع، دوی چهارصدمتر، دوی صدمتر، دوی پنج هزار متر نفرات برتر خود را شناختند.

نفرات برگزیده پرتاب دیسک

در این مسابقات که در ورزشگاه تختی برگزار شد، امیرحسین مازندرانی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان، احمد کولیوند از دانشگاه علوم پزشکی همدان و عارف نکوفر از دانشگاه علوم پزشکی زنجان به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

برترین دونده های ۵۰۰۰ متر

در مسابقات دوی ۵۰۰۰ متر که بعد از ظهر روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شد، محمدرضا خلیلی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، امیر رشیدی کوچانلو از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و یاسر منصوری از دانشگاه علوم پزشکی همدان به ترتیب بر سکوهای اول، دوم و سوم قرار گرفتند.

سریع ترین دونده ها
در مسابقات دوی صدمتر که در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شد، محمدرضا الغربان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مفتایو فوسینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و احمد صابری نسب از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

نفرات برگزیده دوی چهارصد متر
در مسابقات دوی ۴۰۰ متر که بعد از ظهر روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شد، حیدر صالحی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، نوید مصطفی زاده و جمال شادمان نیا از دانشگاه علوم پزشکی تبریز  به ترتیب بر سکوهای اول، دوم و سوم قرار گرفتند.

نفرات برتر پرش ارتفاع

در این مسابقات که بعداز ظهر روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شد، مهدی نشان از دانشگاه علوم پزشکی یزد، حمیدرضا مرتضوی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و الیاس کوکبی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

تیراندازی:

رشته تیراندازی با تفنگ :

مقام اول مصطفی قربانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقام دوم محمد حسین کریمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقام سوم سهیل حیدر زاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران

شنا:

شنای ۱۰۰ متر آزاد :

مقام اول کیان دولت شاهی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان

مقام دوم دانیال بهرامی دانشگاه علوم پزشکی  اهواز

مقام سوم امیر حسین علاماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شنای ۱۰۰ متر کرال پشت:

مقام اول محمد مهدی مرادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقام دوم پیمان تقی زاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام سوم سینا یوسفیان دانشگاه علوم پزشکی اراک

شنای ۱۰۰ متر قورباغه :

مقام اول آرش ایرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقام دوم مجتبی شهیدی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

مقام سوم میر علی موسوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نتایج نهایی نخستین روز مسابقات شنا
در نخستین روز از مسابقات شنای سیزدهمین المپیاد ورزش های قهرمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در استخر مجموعه ی ورزشی خاوران در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، رشته های پنجاه متر آزاد، صدمتر آزاد، صدمتر قورباغه، صدمتر کرال پشت، دویست متر مختلط انفرادی، ۵۰ * ۴ متر مختلط تیمی  نفرات و تیم های برتر خود را شناختند.

نفرات برگزیده ی صدمتر آزاد

در این مسابقات که در استخر مجموعه ی ورزشی خاوران برگزار شد، کیان دولت شاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانیال بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و امیرحسین علاماتی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند. این مسابقات ۳۸ نفر شرکت کننده داشت.

نفرات برگزیده صدمتر کرال پشت

در مسابقات صدمتر کرال پشت که قبل از ظهر روز شنبه در استخر مجموعه ی ورزشی خاوران برگزار شد، محمدمهدی مرادی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پیمان تقی زاده از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سینا یوسفیان از دانشگاه علوم پزشکی اراک به ترتیب بر سکوهای اول، دوم و سوم قرار گرفتند. در این مسابقات ۲۷ شرکت کننده حضور داشتند.

نفرات برتر صدمتر قورباغه
در مسابقات صدمتر شنای قورباغه که در استخر مجموعه ی ورزشی خاوران برگزار شد، آرش ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجتبی شهیدی از دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ ا... و میرعلی موسوی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز  به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند. در این مسابقات ۴۴ نفر شرکت کرده بودند.

نفرات برگزیده پنجاه متر آزاد
در مسابقات شنای پنجاه متر آزاد که بعد از ظهر روز شنبه در استخر مجموعه ی ورزشی خاوران برگزار شد، سیدمهیار قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کیان دولت شاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و امیررضا احسانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران  به ترتیب بر سکوهای اول، دوم و سوم قرار گرفتند. دراین مسابقات ۵۲ شناگر به رقابت پرداختند.

نفرات برتر دویست متر مختلط انفرادی

در این مسابقات که بعداز ظهر روز شنبه در استخر مجموعه ی ورزشی خاوران برگزار شد، محمدعلی بهادری مطلق از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پیمان تقی زاده از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و محسن جباری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند. در این مسابقات ۲۶ نفر حضور داشته و با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم های برتر ۵۰ * ۴ متر مختلط تیمی

در این مسابقات که بعداز ظهر روز شنبه در استخر مجموعه ی ورزشی خاوران برگزار شد، ۱۸ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متشکل از چهار شناگر؛ محمدمهدی مرادی، آرش ایرانی، کیان دولت شاهی، محمدعلی بهادری به رتبه ی نخست دست یافت.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز با شناگران خود متشکل از علیرضا درویش باصری، علی محمد گهرویی، مهدی سینا و دانیال بهرامی مقام دوم این مسابقات را از آن خود کرد.

در پایان تیم میزبان؛ دانشگاه علوم پزشکی تبریز توانست با شناگران خود؛ پیمان تقی زاده، میرعلی موسوی، محسن جبّاری و رضا هادی پور مقام سوم را کسب نماید.

رشته تنیس روی میز :

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ - ۰ دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳ - ۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲ - ۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی ۱ - ۳ دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳- ۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳ - ۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نتایج دوراول حذفی مسابقات تنیس روی میز به شرح زیر میباشد:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ۳ _ ۱ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳ _ ۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی وتوانبخشی ۳ _ ۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳ _ ۱ دانشگاه علوم پزشکی همدان

نیمه نهایی :

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱ - ۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳ - ۰ دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی

تنیس روی میز فینالیست های خود را شناخت


 دومین روز از مسابقات تنیس روی میز سیزدهمین المپیاد دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در سالن ورزشی کوثر دانشکده پرستاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار و در نهایت تیم های فینالیست این دوره از رقابت ها مشخص شدند.

نتایج دوره ی حذفی مسابقات تنیس روی میز

پس از پایان بازی های مقدماتی و مشخص شدن تیم های صعود کننده، در مرحله ی حذفی تیم های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قرعه کشی به مصاف هم رفتند. در این رقابت ها تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با نتیجه ی ۳ -۱ بر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با نتیجه مشابه بر تیم دانشگاه علوم پزشکی یزد، تیم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با نتیجه ی ۳ – ۲ بر تیم دانشگاه علوم پزشکی اهواز و تیم دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نتیجه ی ۳ – ۱ بر تیم دانشگاه علوم پزشکی همدان غلبه کردند.

نتایج دوره نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز

در دوره ی نیمه نهایی تیم دانشگاه علوم پزشکی مشهد توانست با نتیجه ی ۳ – ۱ بر تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان غلبه و به فینال بازی ها صعود کند. حریف مشهد در فینال تیم دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواهد بود که توانست در دیگر بازی نیمه نهایی با نتیجه ی ۳ – ۰ بر تیم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی غلبه کند.

فینال این دوره از مسابقات روز یکشنبه ۴ شهریور در سالن ورزشی کوثر دانشکده پرستاری برگزار خواهد شد.

حاشیه های بازی های تنیس روی میز

از نکات قابل توجه این بازی ها می توان به حذف تیم میزبان و مدعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد اشاره کرد.  

بعضی از مربیان تیم ها به نحوه ی داوری در مسابقات اعتراض داشتند که باعث واکنش کمیته ی برگزاری این مسابقات شد. اعتراض مربی تیم دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نحوه ی داوری به گونه ای بود که کار به درگیری لفظی میان او و مسئول کمیته ی برگزاری مسابقات کشید که با دخالت بازیکنان تیم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ختم به خیر شد. مربی تیم دانشگاه علوم پزشکی یزد هم به اخطارهای داور به بازیکنان تیم خود معترض و از نحوه ی داوری گله مند بود.

بازیکنان برخی از تیم ها به کیفیت کفپوش سالن کوثر و لغزندگی آن اعتراض داشتند.

ورزشکاران برای کسب مقام های اول تا هشتم فردا از ساعت ۹ صبح در سالن کوثر دانشکده پرستاری به رقابت خواهند پرداخت و بازی فینال بین تیم های مشهد و شیراز راس ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

رشته بدمینتون :

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ۴ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵ - ۰ دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی بابل ۰ - ۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۳ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳- ۲ دانشگاه علوم پزشکی  اردبیل

نتایج بازی های دور سوم گروهی بدمینتون

تبریز۳-۰ شهیدبهشتی

مشهد۳-۰ تهران

همدان۰-۳ شیراز

کاشان۳-۰اردبیل

اهواز ۳-۰ مازندران

زنجان ۰-۵ اصفهان

ایران ۲-۳ بابل

دزفول۳ -۲ گلستان

 بازی های گروهی بخش تیمی به پایان رسید و هشت تیم به مرحله بعدی راه یافتند.

 تیم های اول و دوم صعودکننده از هر گروه به شرح زیر می باشد :

گروه الف :

۱.اصفهان

۲.دزفول

گروه ب :

۱.مشهد

۲.تهران

گروه ج :

۱‌.شیراز

۲.همدان

گروه د :

۱.تبریز

۲.بابل

بازی های مرحله حذفی فردا یکشنبه پیگیری می شود که بر اساس برنامه تیمهای اصفهان با تهران ، مشهد با دزفول ، بابل با شیراز و تبریز با همدان روبرو می شوند.

رشته شطرنج :

دور دوم:

دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳ - ۰ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ - ۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی فسا ۰ - ۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱/۵ - ۱/۵ دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی ۲/۵ - ۰/۵ دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۰/۵  - ۲/۵ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۱/۵ - ۱/۵ دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۰ - ۳ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی بم ۰ - ۳ دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۱/۵ - ۱/۵  دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۲- ۱ دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱- ۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی یزد ۲/۵ - ۰/۵ دانشگاه علوم پزشکی مراغه

دانشگاه علوم پزشکی کاشان۳- ۰ دانشگاه علوم پزشکی گراش

دانشگاه علوم پزشکی خوی استراحت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱/۵ - ۱/۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم بهزیستی ۱/۵ - ۱/۵ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱- ۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱ - ۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی یزد ۱/۵ - ۱/۵ دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی فسا ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱/۵ - ۱/۵ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی بم ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی خوی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲ - ۱ دانشگاه علوم پزشکی مراغه

دانشگاه علوم پزشکی گراش استراحت

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.