شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴

برنامه ایاب و ذهاب دانشجویان

ردیف

ساعت حرکت

مبدأ

مقصد

مسیر

نوع خودرو

1

30/7

خوابگاه گلستان انقلاب

بیمارستانهای آموزشی

خوابگاه گلستان انقلاب - بیمارستان قدس بیمارستان شهید رجایی

مینی بوس

2

30/7

خوابگاه گلستان انقلاب

بیمارستانهای آموزشی

خوابگاه گلستان انقلاب بیمارستان بوعلی بیمارستان کوثر

اتوبوس  

3

7

خوابگاه گلستان انقلاب

بیمارستان ولایت

خوابگاه گلستان انقلاب - بیمارستان ولایت 

مینی بوس

4

7

خوابگاه گلستان انقلاب

بیمارستانهای آموزشی

خوابگاه گلستان انقلاب بیمارستان بوعلی بیمارستان شهید رجایی

مینی بوس

5

40/7

خوابگاه شماره 1

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه شماره 1 -  بیمارستان شهید رجایی - بیمارستان قدس  -  بیمارستان بوعلی پردیس دانشگاه

مینی بوس

6

45/7

خوابگاه شماره 3

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه شماره 3 -  مرکز بهداشت نواب چهار راه راهنمایی - پردیس دانشگاه

اتوبوس

7

45/7

خوابگاه شماره 6

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه شماره 6 - بیمارستان کوثر بیمارستان قدس بیمارستان بوعلی پردیس دانشگاه

مینی بوس

8

10/7

خوابگاه شماره 6

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه شماره 6 - بیمارستانها  ( بوعلی کوثر قدس شهید رجایی ولایت) - پردیس دانشگاه

مینی بوس

9

45/7

خوابگاه  شماره 6

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه شماره 6 ( بلوار شمالی ( بلوار شهید مدرس کوچه سیدی )- پردیس دانشگاه

اتوبوس

10

30/9

خوابگاهها

میسر های عمومی

(آ قایا ن )

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه شماره 6 پردیس دانشگاه

مینی بوس

11

15/9

خوابگاهها

میسر های عمومی (خانمها)

دانشگاه علو م پزشکی

ولیعصر ( خوابگاه شماره 1)- فلسطین مقابل دبیرستان علامه امینی خوابگاه شماره 3 - پردیس

مینی بوس

12

30/12

خوابگاهها

میسر های عمومی

(آ قایا ن )

دانشگاه علوم پزشکی

خوابگاه شماره 6 پردیس دانشگاه

اتوبوس

13

15/12

خوابگاهها

میسر های عمومی (خانمها)

دانشگاه علو م پزشکی

ولیعصر ( خوابگاه شماره 1)- فلسطین مقابل دبیرستان علامه امینی خوابگاه شماره 3 - پردیس

مینی بوس

14

13

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاهها

مسیر های  عمومی(آقایان)

پردیس دانشگاه - خوابگاه شماره6  ( بلوار شمالی ( بلوار شهید مدرس کوچه سیدی )

مینی بوس

15

13

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاهها

مسیر های  عمومی  (خانمها)

پردیس دانشگاه - خیابان فلسطین  خوابگاه شماره 3  - ولیعصر خوابگاه شماره 1

مینی بوس

16

12

خوابگاه شماره 6

پردیس دانشگاه

خوابگاه شماره6  ( بلوار شمالی ( بلوار شهید مدرس کوچه سیدی ) -  پردیس دانشگاه -

مینی بوس

17

13

پردیس دانشگاه

خوابگاه شماره 6

پردیس دانشگاه - خوابگاه شماره6

مینی بوس

18

10/14

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاهها

مسیر های  عمومی(آقایان)

پردیس دانشگاه - خوابگاه شماره6

اتوبوس

19

10/14

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاهها

مسیر های  عمومی(خانمها)

پردیس دانشگاه خیابان فلسطین مقابل دبیرستان علامه امینی خوابگاه شماره  3- ولیعصر  خوابگاه شماره 1

اتوبوس

20

16

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاهها

مسیر های  عمومی(خانمها)

پردیس دانشگاه خیابان فلسطین مقابل دبیرستان علامه امینی خوابگاه شماره  3 - ولیعصر  خوابگاه شماره 1

اتوبوس

21

16

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاهها

مسیر های  عمومی(آقایان)

پردیس دانشگاه -  خوابگاه شماره6

اتوبوس

22

45/17

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاهها

مسیر های  عمومی(خانمها)

پردیس دانشگاه خیابان فلسطین خوابگاه شماره  3 - ولیعصر  خوابگاه شماره 1

اتوبوس

23

30/17

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاهها

مسیر های عمومی(آقایان)

پردیس دانشگاه خوابگاه شماره6

اتوبوس

24

30/7

خوابگاه خلیج فارس

بیمارستان آموزشی

خوابگاه خلیج فارس  -  بیمارستانهای شهید  رجایی بو علی قدس ولایت

مینی بوس

25

30/7

خوابگاه خلیج فارس

بیمارستان آموزشی

خوابگاه خلیج فارس  -  بیمارستانهای شهید  رجایی بو علی - قدس

مینی بوس

26

45/7

خوابگاه خلیج فارس

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس ( شهرک مینودر بلوار شهید صیاد شیرازی بالاتر از فلکه دهخدا پشت پمپ بنزین خیابان هفت دی )  -  پردیس دانشگاه

اتوبوس

(2)

27

30/9

خوابگاه خلیج فارس

بیمارستانهای آموزشی

خوابگاه خلیج فارس پردیس دانشگاه

اتوبوس

28

12

خوابگاه خلیج فارس

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس  -  پردیس

مینی بوس

29

13

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس

پردیس دانشگاه خوابگاه خلیج فارس

مینی بوس

30

12

خوابگاه خلیج فارس

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس  -  پردیس دانشگاه

اتوبوس

31

13

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس

پردیس دانشگاه -  خوابگاه خلیج فارس 

اتوبوس

32

10/14

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس

پردیس دانشگاه خوابگاه خلیج فارس

مینی بوس

33

16

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس

پردیس دانشگاه خوابگاه خلیج فارس

اتوبوس

34

45/17

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس

پردیس دانشگاه خوابگاه خلیج فارس

اتوبوس

35

18

خوابگاه خلیج فارس

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس  -  پردیس دانشگاه ( تربیت بدنی )

اتوبوس

36

20

دانشگاه علو م پزشکی

خوابگاه خلیج فارس

پردیس دانشگاه ( تربیت بدنی ) -  خوابگاه خلیج فارس

اتوبوس

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.