چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰

نگاهی به آخرین قوانین فنی رشته‌های ورزشی حاضر در المپیاد قهرمانی دانشجویان وزارت بهداشت( قسمت اول)

المپیاد

مقررات فنی و قوانین رشته‌های ورزشی حاضر در المپیاد قهرمانی دانشجویان وزارت بهداشت همواره برای شرکت‌کنندگان در این رویداد بزرگ ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در نخستین گام و در آستانه برگزاری المپیاد سیزدهم، مقررات فنی ۴ رشته ورزشی را بررسی می‌کنیم.

اطلاع از قوانین و مقررات فنی ۴ رشته ورزشی بدمینتون، فوتبال، والیبال و بسکتبال که از رشته‌های حاضر در سیزدهمین المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر وزارت بهداشت است، قبل از آغاز این رویداد بزرگ ورزشی دارای اهمیت خاصی است، از این رو در نخستین گام، با هدف آشنایی با مقررات و قوانین رشته‌های ورزشی، به بررسی مقررات این ۴ رشته می‌پردازیم.

قطعا آگاهی مربیان، کادر فنی، سرپرستان و بازیکنان تیم‌های مختلف از قوانین و مقررات فنی مسابقات و اطلاع از چگونگی صعود تیم‌ها و نحوه رویارویی تیم‌ها با هم و... باعث می‌شود تیم‌های ورزشی با دانش و آگاهی کافی گام به مسابقات ورزشی بگذارند و ابهامات آنها در خصوص قوانین و مقررات فنی رشته‌های ورزشی برطرف شود.

مقررات فنی و قوانین ۴ رشته ورزشی فوتبال، والیبال، بستکتبال و بدمینتون به شرح زیر است:

فوتبال

مسئولیت برگزاری مسابقات برعهده کمیته فنی مسابقات است.

تعداد اعضای هر تیم فوتبال ۲۰ نفر است( ۱۸ بازیکن، یک مربی و یک سرپرست)

البسه و وسایل الزامی بازیکنان شامل پیراهن، شورت، جوراب یکدست کفش و قلم بند است.

هر تیم باید دو دست پیراهن( در دو رنگ روشن و تیره) به همراه داشته باشد و داشتن شماره بزرگ پشت پیراهن و شماره کوچک روی پیراهن و نیز شورت ورزشی الزامی است.

تیم‌ها باید در جلسه هماهنگی رنگ پیراهن خود را به ترتیب دست اول و دست دوم مشخص و اعلام کنند. شماره پیراهن بازیکنان باید تا پایان این دوره از مسابقات ثابت بوده و از شماره یک تا ۱۸ در نظر گرفته شود.

مسابقات فوتبال در دو وقت ۴۵ دقیقه‌ای با استراحت ۱۵ دقیقه در بین دو نیمه انجام خواهد شد.

تعداد تعویض در هر مسابقه ۴ نفر است.

چنانچه تیمی در یک مسابقه به هر دلیل حاضر نشود از جدول مسابقات کنار گذاشته خواهد شد.

بازیکنی که در دو مسابقه کارت زرد دریافت کند از بازی بعدی محروم می‌شود. ضمنا بازیکنی که کارت قرمز دریافت می‌کند نیز مشروط بر آنکه گزارش نداشته باشد از همان بازی و بازی بعدی محروم می‌شود. در غیر این صورت مطابق تصمیم کمیته فنی و انضباطی مسابقات، با بازیکن خاطی رفتار خواهد شد.

در هر مسابقه به تیم برنده سه امتیاز، بازنده صفر امتیاز و در صورت تساوی به طرفین یک امتیاز تعلق می گیرد. ضمنا در صورت تساوی امتیازات، در مرحله اول، تفاضل گل، سپس گل زده بیشتر، گل خورده کمتر و در نهایت نتیجه مسابقه بین  آن دو تیم تعیین کننده تیم صعود کننده خواهد بود. در صورت شرایط مساوی سکه تعیین کننده است.

جلسه قرعه کشی و هماهنگی مسائل فنی مسابقات ساعت ۲۲ روز ورود تیم‌ها( ۷ مرداد) در محل ستاد برگزاری مسابقات ( شاهرود) با حضور سرپرستان و مربیان تیم‌های شرکت کننده تشکیل می‌شود.

در همه موارد پیش بینی نشده، تصمیمات کمیته فنی و انضباطی لازم الاجرا است . کمیته متشکل از اعضای ذیل هستند:

سرپرست کل مسابقات، سرپرست فنی مسابقات، مسؤول کمیته داوران، دو نفر از مربیان یا سرپرستان تیم‌های شرکت کننده به انتخاب مربیان وسرپرستان، مدیر تربیت بدنی دانشگاه میزبان.

اعتراض باید به صورت کتبی و بلافاصه بعد از پایان مسابقه توسط سرپرست تیم به انضمام مبلغ صدهزار تومان وجه نقد به کمیته فنی مسابقات تسلیم شود. بدیهی است در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد.

پس از برگزاری دور مقدماتی و مرحله یک چهارم و مشخص شدن ۴ تیم صعود کننده، مسابقات مرحله نیمه نهایی و رده‌بندی و فینال برگزار نخواهد شد و چهار تیم برتر این مسابقات مستقیما به سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر وزارت بهداشت راه می‌یابند.

والیبال

مسابقات بر طبق آخرین قوانین بین‌المللی و فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

اعضای هر تیم شامل ۱۲ نفر بازیکن به اضافه یک مربی و یک سرپرست جمعا ۱۴ نفر هستند

جلسه قرعه کشی و هماهنگی مسائل فنی و مباحث داوری راس ساعت ۲۲ روز ورود تیم‌ها در محل ستاد برگزاری مسابقات با حضور سرپرستان و مربیان تیم‌های شرکت کننده تشکیل می‌شود

برنده مسابقات با کسب برد دو گیم از سه گیم مشخص خواهد شد. سقف گیم‌های اول و دوم ۲۵ امتیاز و سقف امتیاز گیم سوم و نتیجه ۱۵ است.

هر دانشگاه می‌تواند از ۱۲ بازیکن خود دو بازیکن را به عنوان لیبرو معرفی کند.

فقط اعضای تیم مسابقه دهنده(مربی و سرپرست تیم) حق نشستن روی نیمکت ذخیره‌ها را دارند وتنها مربی تیم می‌تواند تیم را هدایت و با بازیکنان و کادر داوری صحبت کند.

لباس بازیکنان(شامل پیراهن ورزشی، شورت ورزشی، جوراب ورزشی) باید متحدالشکل بوده و شماره پیراهن‌ها باید در قسمت وسط جلو و پشت از شماره یک الی ۱۸ و در سمت راست شورت ورزشی نیز نصب شود.

پیراهن بازیکنان لیبرو باید رنگ مخالف تیم را داشته باشد و در مدت زمان برگزاری مسابقات رنگ پیراهن ثابت خواهد بود. بقیه موارد مربوط به بازیکن لیبرو طبق قانون اعمال می‌شود.

توپ مسابقات از نوع میکاسا مورد تایید فدراسیون است.

تیم‌ها نیم ساعت قبل از شروع مسابقه باید در محل مسابقه حضور داشته باشند.

کارت شرکت در مسابقات ورزشکاران در زمان برگزای مسابقات باید سی دقیقه قبل از مسابقه به مسؤول فنی مسابقات تحویل داده شود.

اعتراض باید به صورت کتبی و بلافاصله بعد از اعلان نتیجه مسابقه(حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام مسابقه) توسط سرپرست تیم به انضمام مبلغ یکصد هزار تومان وجه نقد به کمیته فنی مسابقات تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد.

پس از برگزاری دور مقدماتی و مرحله یک چهارم نهایی و مشخص شدن چهار تیم صعود کننده، مسابقات مرحله‌ نیمه نهایی و رده‌بندی و فینال برگزار نخواهد شد و چهار تیم برتر این مسابقات مستقیما به سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر راه خواهند یافت.

بسکتبال

مسابقات ورودی المپیاد ورزش‌های قهرانی دانشجویان پسر وزارت بهداشت طبق قوانین بین‌المللی و فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

اعضای هر تیم شامل ۱۲ بازیکن به اضافه یک مربی و یک سرپرست هستند

هر تیم باید دارای دو دست پیراهن( تیره و روشن) رکابی با شورت و شماره در جلو و پشت پیراهن از شماره ۴ تا ۱۵ باشد.

زمان بازی ۴ تایم ده دقیقه‌ای است که هر تیم مجاز است در نیمه اول، دو تایم  استراحت و در نیمه دوم از سه تایم استراحت استفاده کند.

مربی تیم باید دارای کارت مربیگری فدراسیون بسکتبال باشد.

در صورت مساوی شدن تیم‌ها، یک وقت ۵ دقیقه‌ای به بازی اضافه می‌شود. این ۵ دقیقه‌ها می‌تواند در صورت مساوی بودن ادامه داشته باشد و در هر وقت اضافی هر تیم می‌تواند از یک تایم استراحت استفاده کند.

در مسابقات از توپ‌های استاندارد مولتن مورد تایید فدراسیون بسکتبال استفاده خواهد شد.

قرعه کشی مسابقات در شب ورود تیم‌ها، چهارشنبه ۲۷ تیر ماه در محل پذیرش تیم‌ها انجام خواهد شد.

پس از برگزاری دور مقدماتی و مرحله یک هشتم و مشخص شدن ۴ تیم صعود کننده، مسابقات مرحله یک چهارم و رده‌بندی و فینال برگزار نخواهد شد و چهار تیم برتر این مسابقات به سیزدهمین المپیاد ورزش قهرمانی دانشجویان پسر راه خواهند یافت.

کمیته فنی وانضباطی مسابقات شامل مسئول فنی مسابقات، دو نفر نماینده مربیان، مدیر تربیت بدنی دانشگاه میزبان و نماینده تربیت بدنی وزارت، در هنگام قرعه کشی مشخص خواهد شد که در خصوص مسائل فنی وانضباطی تصمیمات نهایی را اتخاذ خواهند کرد.

اعتراضات باید به صورت کتبی و بلافاصله پس از اعلان نتیجه مسابقه توسط سرپرست تیم به انضمام مبلغ یکصد هزار تومان وجه نقد به کمیته مسابقات تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد.

بدمینتون

مسابقات برابر قوانین بین‌المللی و مقررات موجود فدراسیون بدمینتون کشور انجام می‌شود.

دانشگاه‌های شرکت‌کننده می‌توانند حداقل ۴ بازیکن و حداکثر ۵ بازیکن به مسابقات اعزام کنند و در بازی های تیمی هر بازیکن می‌تواند حداکثر در دو بازی شرکت کند.

مسابقات فقط در بخش تیمی برگزار می‌شود( هشت تیم برتر این مسابقات به همراه هشت تیم اول المپیاد دوره قبل به المپیاد سال جاری راه خواهند یافت.

نوع توپ( شاتل) در مسابقات، پلاستیکی از مارک استاندارد روز استفاده خواهد شد.

بازی‌های تیمی شامل ۵ مسابقه بوده و ترتیب آنها عبارت‌است از:

یک‌نفره اول، یک‌نفره دوم، دو نفره اول، دو نفره دوم، یک‌نفره سوم

در دور مقدماتی تیمی برنده خواهد بود که سه بازی از ۵ بازی انجام شده را به نفع خود به پایان برساند و در دور حذفی برنده دیدار تیمی خواهد بود که زودتر سه بازی را به نفع خود به پایان برساند.

برابر مقررات جدید هر بازی، به صورت سه گیم انجام می‌شود و بازیکنی برنده خواهد بود که دو گیم را به نفع خودش به پایان رسانده باشد و هر گیم بازی ۲۱ امتیازی خواهد بود.

در مرحله دورهای مسابقات تیمی، اگر امتیازات دو تیم در یک گروه بر ابر شد، ملاک برتری نتیجه دیدار دو تیم با یکدیگر خواهد بود در صورتی که چند تیم امتیازاتشان برابر شود، ملاک برتری تفاضل برد و باخت‌های بازی‌ها و در صورت تساوی گیم‌ها و در صورت تساوی مجدد تفاضل پوئن‌ها در مسابقات، بین تیم‌های ذینفع خواهد بود و در صورت تساوی تمام موارد فوق، ترتیب مقام‌ها را قرعه کشی مشخص خواهد کرد.

تفسیر مقررات و هر گونه تصمیم در موارد پیش بینی نشده از اختیارات کمیته فنی مسابقات خواهد بود.

جلسه قرعه کشی و هماهنگی مسائل فنی و مباحث داوری راس ساعت ۲۲ روز ورود تیم‌ها در محل ستاد برگزاری مسابقات با حضور سرپرستان و مربیان تیم‌های شرکت کننده تشکیل شده و مسابقات طبق برنامه زمان‌بندی از صبح روز بعد برگزار خواهد شد.

هر گونه اعتراض باید به صورت کتبی و بلافاصله بعد از اعلان نتیجه مسابقه، توسط سرپرست تیم به انضمام مبلغ یکصد هزار تومان وجه نقد به کمیته فنی مسابقات تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد.

پس از مشخص شدن ۸ تیم صعود کننده ، مسابقات مرحله پایانی برگزار نخواهد شد. ( نحوه سید بندی این هشت تیم جهت حضور در المپیاد امسال توسط مسؤولان برگزاری این مسابقات در جلسه قرعه کشی شب ورودتیم‌ها اعلام خواهد شد).

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.