یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵

شرح وظایف کارکنان مدیریت امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کارشناسان: لیلا صالح فروزنده-آسیه مسگر-علی اکبر محمدرضا نژاد-موسی مهری-محمد شهابی-علی یوری-عادل فندرسکی نژاد-سید محمد میرطاهری

معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه

نام ونام خانوادگی: لیلا صالح فروزنده      پست سازمانی : کارشناس امورفرهنگی و فوق برنامه   مدرک تحصیلی : کارشناس

شرح وظایف:

مسئولیت

شرح وظایف

برگزاری کلاس های فوق برنامه ویژه دانشجویان

 • هماهنگی با استاد جهت برگزاری کلاس فوق برنامه- اطلاع رسانی جهت برگزاری کلاس- ثبت نام از دانشجویان متقاضی کلاس- نامه نگاری جهت هماهنگی مکان کلاس- نامه نگاری جهت هماهنگی برای سرویس دانشجویان در صورت نیاز- پیگیری جهت پرداخت حق الزحمه استاد

برگزاری انتخابات کانون های دانشجویی

 • اطلاع رسانی جهت ثبت نام دانشجویان برای کاندیداتوری شورای مرکزی کانون جهت برگزاری انتخابات – استعلام انضباطی و آموزشی دانشجویان کاندید انتخابات – اطلاع رسانی جهت برگزاری زمان و مکان انتخابات – برگزاری انتخابات و شمارش آراء – برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی کانون جهت انتخاب دبیر و امضاء صورت جلسه توسط اعضاء

پیگیری درخواست های دبیران کانون های دانشجویی جهت اجرای برنامه های درخواستی

 • تایید درخواست دبیر کانون از مدیر مربوطه-نامه نگاری های لازم جهت موارد خواسته شده از جانب دبیر مربوطه و پیگیری آن تا حصول نتیجه

تنظیم قراردادها

 • جمع آوری مدارک مربیان و اشل –تنظیم قرارداد و گرفتن امضای پیمانکار و مسئولین مربوطه و تحویل به دبیرخانه جهت ثبت –تحویل مدارک مربیان و قرارداد به امر مالی جهت پرداخت حق الزحمه استاد مربوطه – پیگیری مداوم جهت پرداخت حق الزحمه از امور مالی

معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه

نام ونام خانوادگی:آسیه مسگر     پست سازمانی : کارشناس تربیت بدنی مدرک تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی

شرح وظایف:

مسئولیت

شرح وظایف

کارشناس نشریات

 • -همکاری در تهیه چاپ و انتشار نشریات و مجلات درون سازمانی

کارشناس نشریات

 • -برگزاری منظم جلسات ماهانه کمیته ناظر بر نشریاتدانشگاهی

کارشناس نشریات

 • توزیع و انتشار مجلات، فراخوانها و بولتن و تراکت و...در سطح دانشگاه

کارشناس نشریات

 • برگزاری کلاس ها و کارگاهها آموزشی مورد نیاز دست اندرکاران نشریات در هر ترم

کارشناس نشریات

 • انجام امور مربوطبه صدور مجوز تاسیس و تغییرات نشریات

کارشناس نشریات

 • هماهنگی جهت ارائه تسهیلات لازم جهت آماده سازی و چاپ نشریات

کارشناس نشریات

 • نظارت بر رعایت آئین نامه های مصوب نشریات

کارشناس نشریات

 • طراحی ارزیابی و رتبه بندی نشریات و اعمال حمایتها بر اساس آن

کارشناس نشریات

 • برگزاری جشنواره داخلی نشریات و تقدیراز نشریات برتر

معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه

نام ونام خانوادگی: علی یوری                 پست سازمانی : نگهبان                    مدرک تحصیلی : لیسانس فناوری اطلاعات

شرح وظایف: کارشناس انجمن های علمی دانشجویی و کارشناس پایش برنامه عملیاتی معاونت

مسئولیت

شرح وظایف

کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

 • تشکیل انجمن های علمی دانشجویی بر اساس درخواست دانشجویان متقاضی و یا تقویت آن در بین دانشجویان
 • همکاری و نظارت بر برگزاری کلاسهای انجمن های علمی دانشجویی
 • برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و کارگاه های مرتبط، جهت دانشجویان انجمن های علمی
 • برگزاری و یا همکاری با دانشکده ها جهت انتخابات انجمن های علمی دانشجویی در سال (۱۲ انجمن علمی)
 • اعزام دانشجویان انجمن های علمی دانشجویی به نشست های منطقه ای و کشوری و یا شرکت در همایش ها
 • بررسی و پیگیری درخواست های دبیران جهت برگزاری کلاسها، همایش ها و جشن های فارغ التحصیلی و پیگیری دیگر امور مربوط به انجمن های علمی

کارشناس پایش برنامه عملیاتی معاونت

 • آموزش و همکاری با مسئولین پایش در تمامی حوزه های معاونت جهت بارگزاری اطلاعات درخواستی
 • گزارش گیری و اعلام موارد درخواستی مدیر فرهنگی ویژه فعالیت های انجام شده پایش برنامه عملیاتی کل معاونت فرهنگی جهت ارائه به معاون محترم فرهنگی و دانشجویی
 • و کلیه امور مربوط به پایش برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه

نام ونام خانوادگی: محمد احمدی          پست سازمانی: کارشناس امور فرهنگی و قرآنی   

مسئولیت

شرح وظایف

کارشناس امور فرهنگی و قرآنی   

 • کارشناس کانون های دانشجویی:
 • تشکیل کانون های دانشجویی بر اساس درخواست دانشجویان متقاضی و یا تقویت آن در بین دانشجویان
 • برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و کارگاه های مرتبط، جهت دانشجویان بررسی و پیگیری درخواست های دبیران جهت برگزاری کلاسها، همایش ها و جشن های فارغ التحصیلی و پیگیری دیگر امور مربوط به کانون های دانشجویی
 • اعزام دبیران کانون های دانشجویی به نشست های منطقه ای و کشوری و یا شرکت در همایش ها

کارشناس امور فرهنگی و قرآنی   

 • مسئول دبیرخانه جشنواره بین المللی سیمرغ

کارشناس امور فرهنگی و قرآنی   

 • مسئول دبیرخانهبیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

کارشناس امور فرهنگی و قرآنی   

 • جمع بندی مستندات مربوط به اعتباربخشیمدیریت امور فرهنگی

کارشناس امور فرهنگی و قرآنی   

 • هماهنگی جهت برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی فوق برنامه دانشجویان
 • همکاری و نظارت بر برگزاری کلاسهای انجمن های علمی دانشجویی

کارشناس امور فرهنگی و قرآنی   

 • سایر امور محوله

شرح وظایف:

معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه

نام ونام خانوادگی:علی اکبر محمدرضانژاد  پست سازمانی : کمک کارشناس قرآن مدرک تحصیلی : دانشجوی ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)

شرح وظایف:

مسئولیت

شرح وظایف

انجام امور مربوط به ارتقاء  اعضاء هیأت علمی از ۰تاتکمیل کامل پرونده

 • انجام امور مربوط به ارتقاءاعضاء هیأت علمی از ۰تاتکمیل کامل پرونده

برگزاری کارگاه های آموزشی ارتقاء اعضاء هیأت علمی از ۰تا۱۰۰

 • هماهنگی با استاد مدرس و مکان و پذیرایی و نوروصدا و... وتشویق در شرکت در کارگاه وثبت نام و صدور گواهی شرکت در کارگاه وتحویل گواهی به آموزش بیمارستانها یا دانشکده های آنها

برگزاری کلاسهای سلامت معنوی آموزش احکام نماز بیماران و پرسنل درمانی در بیمارستانهای گرگان و کل استان از۰تا۱۰۰

 • هماهنگی برای اسکان و وعده های غذایی استاد(مدرس) و تشویق در شرکت در کارگاه وثبت نام و صدور گواهی شرکت در کارگاه وتحویل گواهی به امور اداری یا دبیرخانه بیمارستان مربوطه

کمک وهمکاری در برگزاری کارگاه های قرآن و عترت

 • ثبت نام و امور مربوط به برگزاری کارگاه قرآن و عترت

مسئول اردو

 • در مبحث اردوها: شرکت در اردوهای تفریحی دانشجویان به عنوان مسئول اردو در روزهای پنج شنبه یا جمعه-شرکت دربازدیدهای نمایشگاه کتاب تهران که سالانه برگزار می گردد به عنوان مسئول بازدید و اردو در سفر. شرکت در کارگاه کانون عکس وفیلم در تهران و تحویل دوربین و وسایل جانبی از پایه دوربین و ...

کمک در جهت اعتبار بخشی

 • کمک در جهت اعتبار بخشی به خانم رحیمی از ابتدا تا حصول نتیجه

معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه

نام ونام خانوادگی:موسی مهری      پست سازمانی : کارشناس امور فرهنگی   مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

شرح وظایف:

مسئولیت

شرح وظایف

مستند سازی

 • جمع آوری کلیهفعالیت های حوزه معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه بصورت مکتوب ومصوردر قالب ارائه عملکرد حوزه بصورت ماهیانه وسالیانه(کتابچه)

اطلاع رسانی

 • رصد ونظارت وپایش دائمی عوامل حوزه اطلاع رسانی از قبیل تجهیز ودرخواست اقلام درحوزهاطلاع رسانی (پایه بنر، استند و ...)دردانشگاه وکلیه مراکز تابعه وهمچنین نظارت کامل برزمان های اجرایی برنامه های فرهنگی، فوق برنامه

تنظیم صورتجلسات

 • برنامه ریزی، گزارش، تنظیم، تدوین و مکتوب نمودن جلسات حوزه مدیریت امور فرهنگی وفوق برنامه(دبیر جلسه)

فعالیت های فرهنگی وفوق برنامه

 • تعامل وهمکاری با کلیه کارشناسان فرهنگی وفوق برنامهدر برگزاری فعالیت ها و برنامه ها ی اجرایی(مراسمات، کلاسهای آموزشی، کارگاه و ...)

فعالیت های قرآنی

 • تعامل وهمکاری باکلیه فعالیت های کانون قرآن وعترت دانشگاه

پایش برنامه عملیاتی

 • تعامل با همکاران جهت درج اطلاعات در سامانه یکپارچهپایش برنامه عملیاتی

سایر

 • سایر امور محوله

معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه

نام ونام خانوادگی:عادل فندرسکی نژاد     پست سازمانی : کارشناس فرهنگی   مدرک تحصیلی : کارشناس-مهندسی فناوری اطلاعات

شرح وظایف:

مسئولیت

شرح وظایف

کارشناس اردوها

 • نیازسنجی، دریافت پیشنهاد دانشجویی و تهیه و تنظیم جداول زمان بندی بازدیدها و اردوها
 • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت برگزاری اردوهای فرهنگی، علمی و سیاحتی و زیارتی دانشگاهی و اردوی توجیهی مطابق با آیین نامه های اجرایی
 • دریافت مجوزهای لازم و استعلام از واحدهای ذیصلاح و پیگیری جهت صدور ابلاغ عوامل اجرایی
 • ارائه گزارش مصور توصیفی از فعالیت ها و مستندسازی اولیه اردوها و دیدارها
 • هماهنگی برای حضور سرپرست واجد شرایط برای اردوها
 • پاسخگویی نسبت به حسن انجام کار به مافوق
 • شناسایی شخصیت های فرهنگی شامل: شعرا، ادیبان و ... و خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران و برنامه ریزی جهت دیدار دانشجویان از آنها

کارشناس تشکل های اسلامی

 • مطالعه و آگاهی از آیین نامه تشکل های دانشجویی و اساسنامه های موجود و برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی
 • دعوت از سخنرانان به مناسبت های مختلف با ارائه درخواست از سوی تشکل های مربوطه
 • برنامه ریزی و برگزاری جلسات سخنرانی، همایش ها، سمینارها و نشست های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و کرسی های آزاداندیشی در سطح دانشگاه، مورد درخواست از سوی تشکل های مربوطه
 • تهیه و ارائه گزارشات فرهنگی به حوزه های درخواست کننده از جمله: ریاست دانشگاه، وزارتخانه، استانداری و ...

کارشناس دانشجوی نمونه

 • امور دبیرخانه دانشگاهی جشنواره دانشجوی نمونه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 • انجام امور مربوط به انتخاب دانشجوی نمونه

در ذلال اعتکاف

 • اطلاع رسانی، ثبت نام از دانشجویان، اعزام جهت شرکت در مراسم، گزارش برنامه

معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه

نام ونام خانوادگی: سید محمد میرطاهری     پست سازمانی : کارشناس قرآنی                مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

 شرح وظایف: ۱- مسئول واحد قرآن و عترت دانشگاه و مسئول دبیرخانه کمیته انطباق دانشگاه – کمیته صیانت – شورای امر به معروف و نهی از منکر

مسئولیت

شرح وظایف

نویسنده ی طرح و تدوین کننده

 • تدوین دستورالعمل و آیین نامه فرهنگی اجتماعی واحدهای تابعه شامل برنامه ریزی و اجرا و نظارت برنامه های فرهنگی در واحدهای تابعه (کلیه بیمارستان ها – شبکه هامراکز بهداشت و)

مسئول دبیرخانه کمیته

 • کلیه فعالیت های مربوط به قانون انطباق امور فنی و اداری مؤسسات پزشکی یا قوانین شرع مقدسو دبیرخانه ی کمیته انطباق دانشگاه

مسئول دبیرخانه کمیته

 • کلیه فعالیت های مربوط به کمیته صیانت (عفاف و حجاب) و رعایت حقوق شهروندی که در قالب دبیرخانه این کمیته مستقر در معاونت فرهنگی دانشجویی

مسئول دبیرخانه شورا

 • کلیه فعالیت های مربوط به شورای امر به معروف و نهی از منکر و دبیرخانه این کمیته مستقر در معاونت فرهنگی دانشجویی

مسئول پیگیری

 • فراهم آوردن مقدمات برگزاری دوره های سیر مطالعاتی و تلخیص کتب بر اساس برنامه ی عملیاتی

مسئول اجرا و پیگیری

 • فعالیت های مربوط به فراهم آوردن فضای آزاد در جهت تبادل آراء و نظرات در محیط دانشجویی و در سطح کارکنان واحدهای تابعه (کرسی های آزاد اندیشی)

مسئول پیگیری

 • برگزاری جلسات مناظرات دانشجویی با هدف تبیین درست مسائل در موضوعات مختلف

مسئول واحد قرآن وعترت

 • کلیه فعالیت های مربوط به واحد قرآن و عترت دانشگاه در سطح کارکنان و دانشجویان

کارشناس پیگیری کننده

 • کلیه فعالیت های مربوط به کانون دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه

مسئول اجراء

 • برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی با موضوع قرآن کریم - عترت در سطوح مختلف و با موضوعات متفاوت در سطح کارکنان و دانشجویان

دبیر مجمع

 • تشکیل مجمع قرآنی کارکنان با هدف برنامه ریزی و استمرار فعالیت های قرآنی

مدیر مسئول

 • نظارت بر طراحی - انتشار و چاپ نشریه قرآنی یاسین بلحاظ محتوایی و شکلی بعنوان مدیر مسئول

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.