سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۷

معرفی کارکنان امور دانشجویی

                           

کارشناس مسئول امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی :   رقیه احمدی

مدرک تحصیلی :    کارشناسی

رشته تحصیلی:   الهیات و معارف اسلامی

شرح وظایف

 • صدور وثبت تعهدنامه های دانشجویی
 • امورتسویه فارغ التحصیلان
 • صدور فرم میزان بدهی
 • امور تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان(وامهای تحصیلی، مسکن، ضروری، ودیعه مسکن)

کمک کارشناس امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی :    میلادزرنگی

مدرک تحصیلی :    فوق دیپلم

رشته تحصیلی:   -

شرح وظایف

- امور مربوط به هماهنگی و برگزاری شورای تخصصی دانشجویی

- کلیه امور مربوط به فرآیند کار دانشجویی با هماهنگی مسئول مربوطه

- کلیه امور مربوط به بیمه های دانشجویی و بیمه های خوابگاه، سلف سرویس و ...

- ثبت آمار و اطلاعات خوابگاهی کلیه دانشجویان در سامانه صندوق رفاه دانشجویی

- ثبت گزارش و مستندات مربوط به سامانه پایش برنامه عملیاتی

- پیگیری و هماهنگی جهت نشست ها و همایش های دانشجویی 

- ارائه آمار و گزارش های عملکرد امور دانشجویی

کارشناس دانشجویی

نام و نام خانوادگی :   محمد امینی نیا

مدرک تحصیلی :    کارشناسی

رشته تحصیلی:   فقه و مبانی حقوق

شرح وظایف

- امور مربوط به هماهنگی و برگزاری شورای تخصصی دانشجویی

- کلیه امور مربوط به فرآیند کار دانشجویی با هماهنگی مسئول مربوطه

- کلیه امور مربوط به بیمه های دانشجویی و بیمه های خوابگاه، سلف سرویس و ...

- ثبت گزارش و مستندات مربوط به سامانه پایش برنامه عملیاتی

- پیگیری و هماهنگی جهت نشست ها و همایش های دانشجویی 

- ارائه آمار و گزارش های عملکرد امور دانشجویی

                            

کمک کارشناس خدمات دانشجویی

نام و نام خانوادگی :   الهام کر

مدرک تحصیلی :   دیپلم

رشته تحصیلی:   

شرح وظایف

 • صدور وثبت تعهدنامه های دانشجویی
 • امورتسویه فارغ التحصیلان
 • صدور فرم میزان بدهی

امور تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان(وامهای تحصیلی، مسکن، ضروری، ودیعه مسکن)

                            

مسئول سلف سرویس

نام و نام خانوادگی : علی صابر نوچمنی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی

رشته تحصیلی:   ادبیات

شرح وظایف

 • نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاههای دانشگاه
 • نظارت بر امر بهداشت محیطهای طبخ و توزیع غذا
 • نظارت در تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه و طبخ غذا
 • کنترل بهداشتی مواد غذایی و تاریخ تولید و انقضاء آنها
 • برنامه ریزی و تهیه برنامه غذایی مناسب با توجه به فصول سال و میزان کالری، پروتئین، کربوهیدرات، چربی واغلب ریزمغذی های مورد نیاز دانشجویان با توجه به استانداردهای جهانی

مسئول نقلیه

نام و نام خانوادگی : قاسم روشنی

مدرک تحصیلی :  

رشته تحصیلی:

شرح وظایف

 • کنترل بر سرویس های خوابگاهها به دانشگاه، دانشکده ها، بیمارستانها، مسیرهای داخل شهر و بالعکس
 • کنترل بر سرویس های درخواستی از دانشکده هاوکلیه واحدهای تابعه به مراکز تعیین شده در درخواست ها
 • ارائه برنامه ریزی مناسب جهت سرویس های دانشجویی با هماهنگی دانشکده ها و بیمارستان ها
 • حضور فیزیکی همه روز در مجتمع هاجهت رفت و برگشت سرویس های دانشجویی

                            

کارشناس تغذیه

نام و نام خانوادگی : نیلوفر ملکی

مدرک تحصیلی :   کارشناسی  ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع غذایی

شرح وظایف

 • تنظیم برآورد آمار غذایی وتنظیم برنامه غذای دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد شرکت پیمانکار سلف سرویس دانشجویی
 • نظارت بر فرآیند و طبخ و توزیع غذای دانشجویی مطالبق با استاندارد واصول بهداشتی
 • نظارت برتوزیعو نگهداری مواد اولیه (مواد داخل انبار و داخل سرد خانه) و نظارت بر انبار داری، کنترل دوره ای تاریخ تولید وانقضاء مواد
 • برگزاری جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت تغذیه ای و بهداشت محیط برای کارکنان سلف سرویس دانشجویی
 • ارزیابی کیفی نحوه ی ارائه خدمات غذایی و گزارش به مسئول سلف سرویس
 • نظارت بر رعایت بهداشت محیط و رعایت بهداشت فردی کارکنان سلف سرویس
 • برآورد مقدار نیاز مواد اولیه با توجه به برنامه و آنالیز غذایی

                            

کاردان کامپیوتر

نام و نام خانوادگی : احسان  رنگریز

مدرک تحصیلی :   کارشناسی

رشته تحصیلی:   کامپیوتر

شرح وظایف

 • پشتیبانی از اتوماسیون تغذیه(دستگاههای رزرو غذا، افزایش اعتبار بانکی، دستگاه تحویل غذا، سایت)
 • سیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویی(انجام خدمات مربوط به رزرو غذاشامل صدورکارت تغذیه، کنترل اعتبارکارتهای تغذیه، فروش ژتون آزادو ...
 • گزارش آمار روزانه پخت برای طبخ غذا
 • پشتیبانی از نرم افزار اسکان وتردد خوابگاهیدانشجویان و آموزش به کارکنان درراستای این نرم افزار
 • رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری معاونت

اسامی مسئولین خوابگاهها :

خانم فاطمه عموئی- آقای یحیی شاهرخیآقای یوسف ساورعلیا خانم روشنک سادات میرکریمی

شرح وظایف مسئولین خوابگاهها :

 1. دریافت و بررسی گزارش روزانه و انعکاس آن.
 2. نظارت برحسن عملکرد تاسیسات و خدمات در خوابگاه.
 3. بازدید عمومی و روزانه از محوطه و طبقات خوابگاه.
 4. اسکان دانشجویان و صدور فرم تخلیه و نظارت.
 5. نظارت بر عملکرد و ایجاد هماهنگی بین ناظمه ها.
 6. نظارت بر نحوه ورود خروج و حضور غیاب دانشجویان.
 7. همکاری با نیروی انتظامی گشت و اصلاح موارد مشکوک.
 8. انجام امور محوله از طرف مسئول مافوق

اسامی ناظمه ها :

زهراسادات حسینی-ثمانه خسرونژاد- معصومه  قربانیان- ام البنین سعادتمند- طاهره خدابخشی- شهربانووردان - طوبی نوری – زهرا احمدی لیوانی-خدیجه مقصودلو

                                                             شرح وظایف ناظمه خوابگاه:

 1. کنترل ورودخروج دانشجویان وپیگیری مواردخروج دانشجوبدون ثبت دردفترو اعلام نتیجه به مسئول خوابگاه
 2. کنترل ورود میهمان وافراد متفرقه به خوابگاه
 3. انجام حضورغیاب شبانه دانشجویان با رویت انها
 4. ثبت وگزارش کلیه غیبت هاوکنترل غیبت و تاخیر دانشجو
 5. اجرای دقیق ایین نامه های انظباطی
 6. مراقبت و حفظ ایمنی افرادو اموال و ساختمان
 7. برقراری نظم و سکوت درساعات شب و تذکربه دانشجویان خاطی
 8. ثبت و گزارش مشکلات اعم ازرفاهی تاسیساتی و رفع مواردی که در ساعات شیفت کاری مربوطه مقدور است
 9. ارائه گزارش کتبی روزانه به مسئول خوابگاه
 10. بررسی اولیه موارد خاص دانشجویان درزمینه اسکان مشکلات احتمالی رخ داده درمیان ساکنین با یکدیگر
 11. پیگیری موارد تاسیساتی اورژانسی درخوابگاه
 12. سرکشی از قسمت های مختلف خوابگاه درساعات شیفت کاری
 13. بازدید عمومی روزانه از محوطه و طبقات خوابگاه و تکمیل فرم مربوطه
 14. گشت محوطه و نظارت دقیق بر وسایل و ثبت ورود و خروج وسایل

اسامی نگهبانان :

هادی فداکار- جعفر سلیمانی- بنی کمالی-  محسن حق شناس-  علی گرزین-  مهدی حسنی پور- حسینعلی تربتی نژاد-  رستم محمدنیا- اسد ساوری-  محمدعلی اسدی- رجبعلی ساورعلیا

                                          شرح وظایف نگهبان خوابگاه:

 1. حضور به موقع در نوبت نگهبانی و استفاده از لباس مصوب در زمان انجام وظیفه
 2. حفظ و حراست از اموال، اماکن و تاسیسات و ایجاد مقررات انتظامی خوابگاه و اماکن تحت پوشش آن
 3. نظارت بر ورود و خروج کالا و کنترل آن
 4. نظارت بر ورود و خروج وسایل نقلیه و کنترل آن
 5. حفظ و حراست از جان و مال دانشجویان
 6. نظارت بر تردد دانشجویان، کارکنان، مسئولین و کنترل آنها
 7. گشت در محیط و کنترل ساختمانها از لحاظ امنیتی و حفاظتی و... و.
 8. گزارش نویسی و ارسال اخباربه مسئولین در نوبت کاری
 9. کنترل لامپهای روشنایی، خاموش کردن لامپهای اضافی و روشن کردن لامپ های ضروری (معابر رفت و آمدو...)، کنترل دستگاههای خنک کننده یا گرم کننده، کنترل درب اتاقها و پنجرها، سرقت، خرابی تاسیسات، آتش سوزی و ...
 10. اطلاع رسانی به موقع در هنگام بروز حادثه به اورژانس، آتش نشانی و... و. ودرمیان گذاشتن بامسئولین مربوطه

رانندها :

 1. حسین نصرا... نژاد
 2. محمود کامرانی
 3. عزت ا... رحیمی
 4. سعید صفار

شرح وظایف رانندها :

 • ارائه خدمات سرویس رانندگی درون شهری و برون شهری حسب دستورات ارجاع شده و طبق برنامه زمانبندی
 • حفاظت و نگهداری از خودرو تحویلی و کلیه لوازم و قطعات یدکی مربوطه
 • کنترل خودرو و بازدید آب و روغن و سوخت و لاستیکهای آن
 • گزارش عیوب فنی خودرو به سرپرست مربوطه و پیگیری انجام تعمیرات اساسی در صورت لزوم
 • تهیه گزارش از میزان کارکرد و نحوه مأموریتها و ارائه به سرپرست مربوطه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
 • رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
 • رانندگی صحیح برای جلوگیری و آسیب نرساندن به اتومبیل و افراد
 • نظافت و تمیز نگه داشتن اتومبیل از لحاظ ظاهری و همچنین رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی
 • آماده سازی فنی وسایل، تجهیزات موتوری و غیرموتوری و در نهایت اطمینان از سالم بودن آن
 • کنترل کلیه قسمت های موتوری و وسایل جانبی آن قبل و بعد از حرکت و انجام تعمیرات لازمه
 •  انجام کارهای جزئی خودرو مانند کنترل و تعویض روغن موتور و فیلتر روغن همراه با ثبت تاریخ تعویض
 • کنترل فنی خودرو از لحاظ سالم بودن چراغ ها، دزدگیر و همچنین تجهیزات جانبی آن مثل لاستیک زاپاس، جک، آچار چرخ
 • حضور به موقع در محل سوار شدن و همچنین انتقال سرنشیناندر وقت تعیین شده.
 • انجام دادن سرویسدانشجویان جهت کاراموزیبه بیمارستانهایواحدهایتابعه

خدمه ها :

آقای محمدبردی پار- آقای رضا کوشکباغی- خانم طیبه  نوچمنی – خانم فاطمه شوردلان -  خانم سمیه نداف

شرح وظایف خدمه های خوابگاه:

 -۱ حضورهمه روزه درخوابگاه درساعات اداری روزهای غیر تعطیل

 -۲نظافت روزانه مکان های عمومی راه روها و راه پله ها

 -۳نظافت سوییت های دانشجو که شامل (آشپزخانه، حال، سرویس بهداشتی و حمام) میباشد طبق برنامه هفتگی که دراختیار انها است

۴- تعویض پلاستیک زباله کلیه سطل آشغالها درواحدها و اتاقهای دانشجویی و اماکن عمومی

۵- جابجایی وسایل خوابگاها اعم از وسایل درونی یا اقلامی که وارد خوابگاه میشود

مراقبت ازاموال و ساختمان خوابگاه هنگام نظافت

۷- نظافت موردی مکان های که دچارمشکل شده به طور اورژانسی

۸- گزارش موارد مشکوک و غیر طبیعی که هنگام نظافت مشاهده شده است بلافاصله به دفتر خوابگاه

۹- درخواست ماهانه مواد مصرفی و لازم ازقبیل مایع دستشویی- مواد شوینده- پلاستیک زباله – طی - ماسک- دستکش و غیره و تلاش جهت رعایت الگوی مصرف

۱۰ - اعلام درخواست مرخصی یا پاس از روزهای قبل و دریافت موافقت از مسئول خوابگاه مگردرموارد خاص(درغیراینصورت غیبت غیرموجه ثبت خواهد شد

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.