دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۶

اطلاعیه شماره ۵

نتایج انتخابات میان دوره­ای شورای صنفی دانشجویان اعلام شد

شورای صنفی ایران

با توجه به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دردانشکده‌­های پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، علوم رفتاری و سلامت روان، فناوری‌های نوین پزشکی،

طب سنتی و خوابگاه­‌های امام حسن(ع)، نوید، آمل، گلستان، لارستان، مطهری، نواب صفوی در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۶، نتایج حاصله از شمارش آراء،

از سوی ستاد برگزاری انتخابات اعلام شد.بر اساس این گزارش، پس از ثبت نام اولیه در کلیه دانشکده‌­ها و خوابگاه­‌های تحت پوشش دانشگاه، تعداد داوطلبان

شرکت در انتخابات شورای صنفی در دانشکده­‌های مدیریت، بهداشت و همچنین خوابگاه­‌های دانشجویی حضرت زهرا (س) ، شقایق ، ساعی، قائمیه و ابن سینا

به حد نصاب مندرج در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسید و انتخابات در دانشکده ها و خوابگاه‌های فوق، برگزار نشد که به استناد

دستورالعمل اجرایی آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان مصوب جلسه هیأت مرکزی نظارت مورخ ۹۵/۸/۴، با توجه به اینکه در واحدهای دانشگاهی فوق، تعداد

ثبت نام شوندگان برابر تعداد اعضای شورا یا کمتر بود، علیرغم اینکه انتخابات در این واحدها برگزار نشده است، داوطلبان متقاضی در این واحدها به عنوان عضو

شورای صنفی واحدهای مذکور اعلام می شوند.

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

 • از مجموع تعداد ۸۰۹ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده پیراپزشکی، تعداد ۲۲۹ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردندکه
 • نتایج آن بقرار ذیل اعلام می گردد:

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

سیده سوگند نجار مبارکی

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۳۰

۸۶

۲

حمید نوری احمدآبادی

کارشناسی اتاق عمل

۹۴۱۱۴۱۷۰۲۸

۸۳

۳

محمدرضا مجیدی

کارشناسی اتاق عمل

۹۴۱۱۴۱۷۰۲۲

۹۷

۴

محمدامین مجدآبادی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

۹۳۱۱۳۲۱۰۲۵

۶۸

۵

فهیمه هادی

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

۹۴۱۱۵۸۱۰۰۴

۱۲۲

۶

راضیه منصوری عبد

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۲۸

۱۱۶

۷

حسام الدین سالارکیا

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

۹۵۱۱۳۲۱۰۱۱

۳۸

۸

محمد دانشمند

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۰۸

۵۹

۹

رضا پیامی

کارشناسی هوشبری

۹۴۱۱۴۱۶۰۰۸

۲۸

۱۰

مجتبی اسدی

کارشناسی هوشبری

۹۴۱۱۴۱۶۰۰۱

۸۵

۱۱

محمد امانخانی

کارشناسی رادیولوژی

۹۴۱۱۴۱۸۰۰۱

۶۱

۱۲

محمد خلیلی

کارشناسی رادیولوژی

۹۴۱۱۴۱۸۰۰۵

۶۳

۱۳

میلاد غریب

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۱۹

۶۱

۱۴

حسین مقدسیان

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۲۷

۵۷

۱۵

سیدمحمدحسین حامدی

کارشناسی اتاق عمل

۹۴۱۱۴۱۷۰۰۷

۸۷

۱۶

علیرضا محمدحسینی

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۲۵

۱۲۸

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

علیرضا محمدحسینی

کارشناسی اتاق عمل

۱۲۸

اصلی

۲

فهیمه هادی

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

۱۲۲

اصلی

۳

راضیه منصوری عبد

کارشناسی اتاق عمل

۱۱۶

اصلی

۴

محمدرضا مجیدی

کارشناسی اتاق عمل

۹۷

اصلی

۵

سیدمحمدحسین حامدی

کارشناسی اتاق عمل

۸۷

اصلی

۶

سیده سوگند نجار مبارکی

کارشناسی اتاق عمل

۸۶

اصلی

۷

مجتبی اسدی

کارشناسی هوشبری

۸۵

اصلی

۸

حمید نوری احمدآبادی

کارشناسی اتاق عمل

۸۳

علی البدل

۹

محمدامین مجدآبادی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

۶۸

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

 • از مجموع تعداد ۹۲ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، تعداد ۵۰ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرار ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

فائزه دهقان طرزجانی

دکترای علوم اعصاب

۹۳۲۳۵۵۹۰۰۱

۳۲

۲

فهیمه فتاحی

دکترای پزشکی مولکولی

۹۳۲۱۵۱۳۰۰۱

۳۱

۳

سیدعلی شیرانی

دکترای مهندسی بافت

۹۳۲۱۵۶۵۰۰۱

۲۶

۴

سید امین حرمشاهی

دکترای مهندسی بافت

۹۲۲۱۵۶۵۲۰۴

۱۵

۵

فاطمه گنجی

دکترای مهندسی بافت

۹۲۱۵۶۵۲۰۳

۱۳

۶

سمیه وفایی

دکترای پزشکی مولکولی

۹۲۲۱۵۱۳۲۰۳

۷

۷

احسان شکاری

دکترای علوم اعصاب

۹۴۲۱۵۵۹۰۰۳

۱۰

۸

مهرداد بایندری

کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی

۹۴۱۱۴۰۱۰۰۳

۳۲

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

فائزه دهقان طرزجانی

دکترای علوم اعصاب

۳۲

اصلی

۲

مهرداد بایندری

کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی

۳۲

اصلی

۳

فهیمه فتاحی

دکترای پزشکی مولکولی

۳۱

اصلی

۴

سیدعلی شیرانی

دکترای مهندسی بافت

۲۶

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

 • از مجموع تعداد۱۲۵۷ نفر دانشجوی ساکن در دانشکده پرستاری و مامایی ، تعداد ۳۰۰ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرار ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

مریم رحمتی فرد

کارشناسی مامایی

۹۵۱۱۳۷۱۰۱۲

۱۱۵

۲

علی کرباسچی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۶۳

۱۰

۳

سمانه نادری

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۷۹

۶

۴

نازنین امیدوار

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۰۶

۳۴

۵

مسعود فاطمی

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۵۲

۱۵۲

۶

محمد امین سروش فرد

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۱۵

۸۳

۷

مرجان امجدی

کارشناسی مامایی

۹۵۱۱۳۷۱۰۰۸

۴

۸

رویا قیصوری

کارشناسی مامایی

۹۵۱۱۳۷۱۰۲۱

۳

۹

زهرا چراغی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۲۲

۴۳

۱۰

نوش آفرین زالی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۲۸

۲۰

۱۱

داریوش ملکی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۷۹

۱۴

۱۲

میلاد نعمتی زرگرانی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۸۳

۵

۱۳

ذوالفقار جمعه گی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۲۱

۱۴

۱۴

وحید رضایی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۳۲

۸

۱۵

صیاد رشیدی

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۳۸

۸۰

۱۶

رامین اقبالی بابادی

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۰۵

۹۶

۱۷

سجاد محمدیان

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۶۳

۱۳

۱۸

رضا صدیقی

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۵۲

۵۲

۱۹

محدثه قاسم پور قاضی محله

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۴۸

۷۹

۲۰

سمیرا آقایی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۰۶

۱۷

۲۱

احمدرضا هراتی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۸۴

۹۷

۲۲

نرگس محمدی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۷۴

۴۵

۲۳

عباس توانایی

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۱۸

۱۴۵

۲۴

محمد مهدی قاسم نژاد

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۵۷

۵

۲۵

فرزانه فرج زاده دانالو

کارشناسی پرستاری

۹۳۲۱۱۹۵۰۴۴

۷۱

۲۶

سعید جلولی

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۲۱

۱۳

۲۷

مانا موسوی

کارشناسی مامایی

۹۴۱۳۳۷۱۰۱۱

۱۱۶

۲۸

سارا خشکرودنژاد

کارشناسی مامایی

۹۴۱۱۳۷۱۰۰۷

۵

۲۹

مریم عباسی

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۵۸

۱

۳۰

فاطمه دهقانی

کارشناسی پرستاری

۹۳۲۱۱۹۵۰۲۴

-

۳۱

مجتبی قربانی

کارشناسی پرستاری

۹۳۲۱۱۹۵۰۴۷

۹۴

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

مسعود فاطمی

کارشناسی پرستاری

۱۵۲

اصلی

۲

عباس توانایی

کارشناسی پرستاری

۱۴۵

اصلی

۳

مانا موسوی

کارشناسی مامایی

۱۱۶

اصلی

۴

مریم رحمتی فرد

کارشناسی مامایی

۱۱۵

اصلی

۵

احمدرضا هراتی

کارشناسی پرستاری

۹۷

اصلی

۶

رامین اقبالی بابادی

کارشناسی پرستاری

۹۶

اصلی

۷

مجتبی قربانی

کارشناسی پرستاری

۹۴

اصلی

۸

محمد امین سروش فرد

کارشناسی پرستاری

۸۳

علی البدل

۹

صیاد رشیدی

کارشناسی پرستاری

۸۰

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم رفتاری

 • از مجموع تعداد۱۴۹ نفر دانشجوی ساکن در دانشکده علوم رفتاری ، تعداد ۶۴ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرار ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

حامد رضایی آدریانی

کارشناسی ارشد بهداشت روان

۹۴۱۱۷۰۴۰۰۷

۴۸

۲

سحر عشرتی

دکترای مطالعات اعتیاد

۹۳۲۱۴۵۷۰۰۲

۸

۳

نجمه عابدی شرق

دکترای روانشناسی بالینی

۹۵۱۱۵۲۱۰۰۲

۳۶

۴

سوسن قهرمانی

دکترای روانشناسی بالینی

۹۵۱۱۵۲۱۰۰۴

۴۳

۵

آرش جواهری

دکترای مطالعات اعتیاد

۹۴۲۱۴۵۷۰۰۱

۵۹

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم رفتاری

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی/ علی البدل)

۱

آرش جواهری

دکترای مطالعات اعتیاد

۵۹

اصلی

۲

حامد رضایی آدریانی

کارشناسی ارشد بهداشت روان

۴۸

اصلی

۳

سوسن قهرمانی

دکترای روانشناسی بالینی

۴۳

اصلی

۴

نجمه عابدی شرق

دکترای روانشناسی بالینی

۳۶

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده طب سنتی

 • از مجموع تعداد ۵۹ نفر دانشجوی ساکن در دانشکده طب سنتی ، تعداد ۲۱ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرار ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

کام بخت بادامچی

کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی

۹۶۱۱۶۶۱۰۰۱

۳

۲

سکینه اعرابی

دکترای طب سنتی

۹۵۱۱۳۰۹۰۰۲

۱۷

۳

محسن مهاجری

دکترای طب سنتی

۹۵۱۱۳۰۹۰۰۳

۱۷

۴

علی جباری صباغ

دکترای طب سنتی

۹۵۱۱۳۰۹۰۰۱

۱۰

۵

مجید دادمهر

دکترای طب سنتی

۹۲۲۱۳۰۹۲۰۳

۲۱

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده طب سنتی

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی/ علی البدل)

۱

مجید دادمهر

دکترای طب سنتی

۲۱

اصلی

۲

سکینه اعرابی

دکترای طب سنتی

۱۷

اصلی

۳

محسن مهاجری

دکترای طب سنتی

۱۷

اصلی

۴

علی جباری صباغ

دکترای طب سنتی

۱۰

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه امام حسن (ع)

 • از مجموع تعداد ۱۷۶ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در خوابگاه امام حسن (ع)، تعداد ۱۳۵ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرارذیل می­باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

محمد فروتن راد

کارشناسی کاردرمانی

۹۴۱۱۳۵۶۰۱۵

۵۲

۲

رضا کارخانه

کارشناسی بینایی سنجی

۹۳۱۱۵۰۸۰۱۷

۸۵

۳

رسول میرزائی

کارشناسی بینایی سنجی

۹۴۱۱۵۰۸۰۲۲

۷۵

۴

محمدامین مهیجی نصرآبادی

کارشناسی بینایی سنجی

۹۴۱۱۵۰۸۰۲۱

۶۹

۵

علیرضا گندمی دخت

کارشناسی فیزیوتراپی

۹۴۱۱۳۴۱۰۱۸

۷۴

۶

محمد رضائی

کارشناسی کاردرمانی

۹۴۱۱۳۵۶۰۰۹

۴۸

۷

سعید اکله

کارشناسی شنوایی شناسی

۹۶۱۱۳۰۰۰۰۴

۲۸

۸

بهنام خرم فر

کارشناسی گفتاردرمانی

۹۴۱۱۳۶۱۰۰۴

۵۷

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه امام حسن (ع)

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

رضا کارخانه

کارشناسی بینایی سنجی

۸۵

اصلی

۲

رسول میرزائی

کارشناسی بینایی سنجی

۷۵

اصلی

۳

علیرضا گندمی دخت

کارشناسی فیزیوتراپی

۷۴

اصلی

۴

محمدامین مهیجی نصرآبادی

کارشناسی بینایی سنجی

۶۹

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه نواب صفوی

 • از مجموع تعداد۳۵۳ نفر دانشجوی ساکن در خوابگاه نواب صفوی ، تعداد ۱۶۶ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرار ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

علی خواجه خانی

کارشناسی هوشبری

۹۵۱۱۴۱۶۰۱۳

۱۰

۲

علی شمس آبادی

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۴۹

۳

۳

محمد محمدزاده هردورودی

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۷۰

۱

۴

علیرضا کشاورز

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۲۲

۹۹

۵

حسین بی نظیر

کارشناسی هوشبری

۹۵۱۱۴۱۶۰۰۷

۹۳

۶

محمد ایری

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۰۸

۳

۷

مهدی رضاعلی پور باغدشت

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۱۱

۲

۸

میلاد شریفی

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۳۶

۶

۹

نادرکاظمی

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۶۰

۲۰

۱۰

امیرمحمد اسلامی چلندر

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۰۲

۵۷

۱۱

سهیل یکه روستا

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۸۱

۳

۱۲

محمدرضا کردی کوشکنو

کارشناسی رادیولوژی

۹۳۱۱۴۱۸۰۲۷

۵

۱۳

آرمین غنی زاده اردی

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۵۰

۳

۱۴

دیاکو محمودی

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۶۶

۳

۱۵

میلاد فامرینی

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۵۳

۵

۱۶

وحید یاری ذلانی

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۷۵

۳۸

۱۷

محمد شریعت فر

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۳۹

۳۵

۱۸

مهدی قائد رحمتی

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۵۱

۱۲

۱۹

حسین رحمتی

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۲۸

۲

۲۰

محمد حاجی آقائی

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۰۳

۹

۲۱

امیرعسگری

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۴۲

۲

۲۲

نوید عبدالهی دهزیری

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۴۱

۳

۲۳

اسماعیل علی خانی

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۴۷

۷۹

۲۴

مهران شهسواری

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۳۷

۳

۲۵

سعید سراجی محمدآبادی

کارشناسی اتاق عمل

۹۵۱۱۴۱۷۰۱۳

۸۵

۲۶

علیرضا گل زردی

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۶۷

۹۹

۲۷

محمد ماجدی

کارشناسی هوشبری

۹۵۱۱۴۱۶۰۲۶

۴

۲۸

سینا دانشور

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۲۷

۶۸

۲۹

جعفر فرهنگ

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۴۷

۷۹

۳۰

شهریار طالبی کناری

کارشناسی رادیولوژی

۹۵۱۱۴۱۸۰۲۶

۶

۳۱

حسین تیموری

کارشناسی رادیولوژی

۹۵۱۱۴۱۸۰۰۹

۷

۳۲

میلاد صیدی

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۳۹

۵

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه نواب صفوی

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

علیرضا کشاورز

کارشناسی اتاق عمل

۹۹

اصلی

۲

علیرضا گل زردی

کارشناسی پرستاری

۹۹

اصلی

۳

حسین بی نظیر

کارشناسی هوشبری

۹۳

اصلی

۴

سعید سراجی محمدآبادی

کارشناسی اتاق عمل

۸۵

اصلی

۵

اسماعیل علی خانی

کارشناسی پرستاری

۷۹

اصلی

۶

جعفر فرهنگ

کارشناسی پرستاری

۷۹

اصلی

۷

سینا دانشور

کارشناسی پرستاری

۶۸

علی البدل

 • : با توجه به اینکه شماره های ۵ و ۶ دارای رأی یکسان بودند ، به تعداد اعضای اصلی، یکنفر اضافه شد.

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه نوید

 • از مجموع تعداد ۸۰ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در خوابگاه نوید، تعداد ۵۰ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرارذیل می­باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

زهرا غلامی نژاد

دکترای عمومی- پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۲۵۴

۴۳

۲

کوثر سادات حسینی کلبادی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۳۲۱۲۱۶۰۳۲

۳۳

۳

سلمه حسین بر

دکترای عمومی- پزشکی

۹۳۲۱۲۱۶۰۲۹

۱۲

۴

شهرزاد صادقی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۲۱۱۲۱۶۲۴۸

۳

۵

مهدیه منتصری

دکترای عمومی- پزشکی

۹۲۲۱۲۱۶۲۸۹

۴۲

۶

رضوان دهگانی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۵۱۱۲۱۶۰۶۲

۵

۷

فاطمه کمال آرانی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۲۲۱۲۱۶۲۷۳

۴۸

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه نوید

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

فاطمه کمال آرانی

دکترای عمومی- پزشکی

۴۸

اصلی

۲

زهرا غلامی نژاد

دکترای عمومی- پزشکی

۴۳

اصلی

۳

مهدیه منتصری

دکترای عمومی- پزشکی

۴۲

اصلی

۴

کوثر سادات حسینی کلبادی

دکترای عمومی- پزشکی

۳۳

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه آمل

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

رویا صدقی سلطان آباد

دکترای عمومی - پزشکی

۹۳۲۱۲۱۶۰۶۰

۲۹

۲

سپیده مجیدی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۳۱۱۲۱۶۰۸۰

۲۵

۳

طیبه صالحی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۰۸۳

۳۴

۴

ریحانه محمدی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۱۲۷

۵۱

۵

شیرین شکیبائی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۰۷۷

۱

۶

کیمیا قیاسوند

دکترای عمومی- پزشکی

۹۳۲۱۲۱۶۰۷۷

۱۳

۷

زهرا تکرلی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۵۱۱۲۱۶۰۳۵

۵۳

۸

الهه مسلمی آریمی

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۱۲۹

۲۳

۹

سنا بشیرپور

دکترای عمومی- پزشکی

۹۳۲۱۲۱۶۰۱۶

۵۵

۱۰

زهرا مصلی نژاد

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۱۳۲

۳۶

۱۱

فائزه عباسیان

دکترای عمومی- پزشکی

۹۴۱۱۲۱۶۰۹۰

۶۴

 • از مجموع تعداد ۱۷۰ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در خوابگاه آمل، تعداد ۱۰۷ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردندکه
 • نتایج آن بقرار ذیل اعلام می گردد:

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه آمل

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

فائزه عباسیان

دکترای عمومی- پزشکی

۶۴

اصلی

۲

سنا بشیرپور

دکترای عمومی- پزشکی

۵۵

اصلی

۳

زهرا تکرلی

دکترای عمومی- پزشکی

۵۳

اصلی

۴

ریحانه محمدی

دکترای عمومی- پزشکی

۵۱

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه گلستان

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

شقایق خال وند

کارشناسی بینایی سنجی

۹۵۱۱۵۰۸۰۰۷

۶۴

۲

فاطمه جامکلو

کارشناسی فیزیوتراپی

۹۵۱۱۳۴۱۰۰۸

۶۰

۳

زهراسادات ابراهیمی

کارشناسی کاردرمانی

۹۴۱۱۳۵۶۰۰۱

۵۰

۴

فاطمه فلاح زاده فرد

کارشناسی کاردرمانی

۹۵۱۱۳۵۶۰۱۲

۹۹

۵

سپیده نجارزاده مهدیخانی

کارشناسی گفتاردرمانی

۹۴۱۱۳۶۱۰۱۶

۶۲

۶

فاطمه ملحان

کارشناسی بینایی سنجی

۹۴۱۱۵۰۸۰۲۰

۵۴

۷

پریسارجبی

کارشناسی گفتاردرمانی

۹۵۱۱۳۶۱۰۰۴

۴۵

۸

مریم صمدی ملاقاسم

کارشناسی گفتاردرمانی

۹۵۱۱۳۶۱۰۰۷

۷۳

۹

آیدا نادی

کارشناسی اعضای مصنوعی

۹۴۱۱۵۰۱۰۱۵

۶۸

۱۰

هانیه خضری پور

کارشناسی کاردرمانی

۹۵۱۱۳۵۶۰۰۵

۷۵

۱۱

زهرا عبادوز

کارشناسی شنوایی شناسی

۹۵۱۱۳۰۰۰۲۰

۵۷

 • از مجموع تعداد ۲۴۳ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل درخوابگاه گلستان، تعداد ۱۴۷ نفردانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرار ذیل اعلام می گردد :

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه گلستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی / علی البدل)

۱

فاطمه فلاح زاده فرد

کارشناسی کاردرمانی

۹۹

اصلی

۲

هانیه خضری پور

کارشناسی کاردرمانی

۷۵

اصلی

۳

مریم صمدی ملاقاسم

کارشناسی گفتاردرمانی

۷۳

اصلی

۴

آیدا نادی

کارشناسی اعضای مصنوعی

۶۸

اصلی

۵

شقایق خال وند

کارشناسی بینایی سنجی

۶۴

اصلی

۶

سپیده نجارزاده مهدیخانی

کارشناسی گفتاردرمانی

۶۲

علی البدل

۷

فاطمه جامکلو

کارشناسی فیزیوتراپی

۶۰

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه لارستان

 • از مجموع تعداد ۵۱نفر دانشجوی ساکن در خوابگاه لارستان ، تعداد ۲۶ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرار ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

مینا مرادزاده

دکترای کتابداری

۹۵۱۱۶۲۳۰۰۴

۲۶

۲

فریبا وفایی

کارشناسی ارشد مدیریت

۹۵۱۱۵۶۴۰۱۱

۲

۳

صدیقه هدایتی راد

کارشناسی ارشد مدیریت

۹۵۱۱۵۶۴۰۰۹

۲۲

۴

ندا قلی زاده آشنا آباد

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

۹۵۱۱۵۵۲۰۰۶

۲۴

۵

محبوبه شاکری

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

۹۴۱۱۵۵۳۰۰۵

۲۶

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه لارستان

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی/ علی البدل)

۱

محبوبه شاکری

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

۲۶

اصلی

۲

مینا مرادزاده

دکترای کتابداری

۲۶

اصلی

۳

ندا قلی زاده آشنا آباد

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

۲۴

اصلی

۴

صدیقه هدایتی راد

کارشناسی ارشد مدیریت

۲۲

علی البدل

 • نتایج شمارش آراء در انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه مطهری

 • از مجموع تعداد ۸۳نفر دانشجوی ساکن در خوابگاه مطهری، تعداد ۵۲ نفر از دانشجویان به پای صندوق رأی آمده و در انتخابات شرکت کردند که
 • نتایج آن بقرار ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

فریبا کشاورز

کارشناسی ارشد اتاق عمل

۹۵۱۱۱۰۱۰۱۱

۵۰

۲

فاطمه عابدینی نجف آبادی

کارشناسی ارشد

 ایمنی شناسی پزشکی

۹۵۱۱۱۲۷۰۰۶

۴۸

۳

زینب شجاعی

کارشناسی ارشد

 ایمنی شناسی پزشکی

۹۵۱۱۱۲۷۰۰۵

۴۳

۴

فاطمه گودرزی

کارشناسی ارشد بهداشت روان

۹۵۱۱۷۰۴۰۰۵

۴۲

۵

لیلا خانی خوزانی

کارشناسی ارشد

 ایمنی شناسی پزشکی

۹۴۱۱۱۲۷۰۰۲

۷

 • نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه مطهری

ردیف

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

تعداد آراء کسب شده

نوع عضویت (اصلی/ علی البدل)

۱

فریبا کشاورز

کارشناسی ارشد اتاق عمل

۵۰

اصلی

۲

فاطمه عابدینی نجف آبادی

کارشناسی ارشد

 ایمنی شناسی پزشکی

۴۸

اصلی

۳

زینب شجاعی

کارشناسی ارشد

 ایمنی شناسی پزشکی

۴۳

اصلی

۴

فاطمه گودرزی

کارشناسی ارشد بهداشت روان

۴۲

علی البدل

 • اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

۱

صمد آذری

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

۹۴۲۱۵۰۴۰۰۱

۲

مسعود بهزادی فر

دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت

۹۴۲۳۵۵۷۰۰۱

 • اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

۱

فرزانه عسگری طائی

دکترای علوم تغذیه

۹۳۲۱۳۲۴۰۰۴

 • اعضای شورای صنفی دانشجویان خوابگاه حضرت زهرا (س)

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

۱

سیما محمدزاده

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۷۱

۲

ویدا نظری زاده زانیانی

کارشناسی پرستاری

۹۵۱۱۱۹۵۰۷۲

۳

حدیث فریدونی زاده

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۵۶

۴

زهرا مهریان

کارشناسی اتاق عمل

۹۳۱۱۴۱۷۰۳۰

۵

فاطمه مهرزاد

کارشناسی پرستاری

۹۵۲۱۱۹۵۰۷۲

۶

ترانه امینی پور

کارشناسی پرستاری

۹۴۱۱۱۹۵۰۱۲

۷

مائده جیریایی

کارشناسی پرستاری

۹۴۲۱۱۹۵۰۲۲

 • اعضای شورای صنفی دانشجویان خوابگاه قائمیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

۱

امین محمودی هاشمی

کارشناسی مدیریت

۹۳۲۱۵۲۸۰۲۵

۲

علی اکبر جولایی

کارشناسی مدیریت

۹۳۲۱۵۲۸۰۰۴

۳

عرفان فاطری

کارشناسی پرستاری

۹۳۲۱۱۹۵۰۴۳

۴

ابوالفضل کارخانه یوسفی

کارشناسی پرستاری

۹۳۲۱۱۹۵۰۴۸

 • اعضای شورای صنفی دانشجویان خوابگاه ساعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

۱

مریم سلیمی ترازوج

کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

۹۵۱۱۵۶۱۰۰۴

۲

سحر یار احمدی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

۹۵۱۱۱۸۰۰۰۸

۳

فاطمه سمائی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

۹۵۱۱۱۰۷۰۰۵

۴

فاطمه بذرافشان

کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

۹۴۱۱۵۶۱۰۰۱

 • اعضای شورای صنفی دانشجویان خوابگاه شقایق

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

۱

نرگس فرامرزپوردارزینی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

۹۴۱۱۳۲۱۰۲۰

۲

فاطمه نامور

کارشناسی رادیولوژی

۹۴۱۱۴۱۸۰۳۱

۳

زهرا یوسفی

کارشناسی رادیولوژی

۹۴۱۱۴۱۸۰۳۳

۴

فاطمه نوبخت

کارشناسی رادیولوژی

۹۴۱۱۴۱۸۰۳۲

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.