نمایش همه
 • مفدا 115 ۱۳۹۸-۰۴-۲۴ ۱۲:۴۱

  صد و پانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سیزدهم الی بیست‌و دوم تیر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • مفدا 114 ۱۳۹۸-۰۴-۱۵ ۰۸:۰۸

  صد و چهاردهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سوم الی دوازدهم تیر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • مفدا 113 ۱۳۹۸-۰۴-۰۴ ۰۸:۳۹

  صد و سیزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ خرداد ماه الی دوم تیر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • مفدا 112 ۱۳۹۸-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۶

  صد و دوازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی یکم الی بیست‌و چهارم خردادماه ۹۸ منتشر شده است.

 • 111 خبرنامه ۱۳۹۸-۰۲-۰۳ ۱۲:۱۰

  صد و یازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۷ فروردین الی ۳۰ فروردین ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • صد و دهمین خبرنامه مفدا ۱۳۹۸-۰۱-۱۷ ۱۲:۴۴

  صد و دهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  آخرین هفته نامه خبری مفدا در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ الی ۲۸ اسفند ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 109 ۱۳۹۷-۱۲-۱۲ ۱۲:۱۸

  صد و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۸ بهمن الی ۸ اسفند ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 108 ۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۰۹:۴۱

  صد و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶ الی ۲۷ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 107 ۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۷

  صد و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ الی ۱۵ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 106 ۱۳۹۷-۱۱-۰۹ ۱۳:۵۶

  صد و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ دی الی ۸ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 105 ۱۳۹۷-۱۰-۳۰ ۱۰:۴۷

  صد و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۹ الی ۲۶ دی ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 104 ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۹:۱۶

  صد و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۸ دی ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • صد و سومین شماره مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۱۱ ۰۸:۵۶

  صد و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲ الی ۹ دی ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • صد و دومین شماره خبرنامه مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۰۳ ۱۴:۴۵

  صد و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ آذرماه الی ۲ دی‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • صد و یکمین خبرنامه مفدا ۱۳۹۷-۰۹-۲۷ ۲۰:۳۷

  صد و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ الی ۲۴ آذرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • صدمین شماره خبرنامه مفدا ۱۳۹۷-۰۹-۱۹ ۱۲:۳۴

  یکصدمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ الی ۱۴ آذرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 99 ۱۳۹۷-۰۹-۱۰ ۰۹:۱۵

  نود و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۳۰ آبان‌ماه الی ۷ آذرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • هفته نامه مفدا 98 ۱۳۹۷-۰۹-۰۳ ۰۹:۲۰

  نود و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۲ الی ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 97 ۱۳۹۷-۰۸-۲۶ ۱۰:۳۰

  نود و هفتمین شماره هفته نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ الی ۲۱ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 96 ۱۳۹۷-۰۸-۱۵ ۱۴:۰۰

  نود و ششمین شماره هفته نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ الی ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 95 ۱۳۹۷-۰۸-۱۲ ۱۳:۰۴

  نود و پنجمین شماره هفته نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ مهر الی ۷ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • 94 مفدا ۱۳۹۷-۰۸-۰۲ ۰۹:۳۹

  نود و چهارمین شماره هفته نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی بیستم تا بیست و هشتم مهرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 93 ۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ۱۱:۲۷

  نود و سومین شماره هفته نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی نهم تا نوزدهم مهرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 92 مفدا ۱۳۹۷-۰۷-۱۴ ۱۲:۲۰

  نود و دومین شماره هفته نامه خبری مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی دوم‌ تا هشتم مهرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 91 ۱۳۹۷-۰۷-۱۱ ۰۹:۵۷

  نود و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی بیست‌و یکم شهریور تا یکم مهرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 90 مفدا ۱۳۹۷-۰۷-۱۱ ۰۹:۵۶

  نودمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی چهاردهم تا بیستم شهریورماه ۹۷ منتشر شده است.

 • 89 ۱۳۹۷-۰۷-۱۱ ۰۹:۲۵

  هشتاد و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفتم تا سیزدهم شهریورماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه 88 ۱۳۹۷-۰۷-۱۱ ۰۹:۲۳

  هشتاد و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هشتاد و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سی‌ام مرداد تا ششم شهریورماه ۹۷ منتشر شده است.

 • مفدا 87 ۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۱۰:۱۸

  هشتاد و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هشتاد و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی بیست و یکم تا بیست و نهم مردادماه ۹۷ منتشر شده است.

 • 86 مفدا ۱۳۹۷-۰۵-۲۲ ۱۲:۱۳

  هشتاد و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هشتاد و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی نهم‌ تا بیستم مردادماه ۹۷ منتشر شده است.